Adobe Acrobat bevat geavanceerde gereedschappen voor afdrukproductie, waarmee een complete PDF-workflow voor hoogwaardige uitvoer van kleur kan worden gevormd. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie voor toegang tot de gereedschappen voor afdrukproductie. 

De gereedschappen Afdrukproductie openen

  1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie.

    De gereedschappen voor afdrukproductie worden in het deelvenster aan de rechterkant weergegeven.

    Gereedschappen voor afdrukproductie in Acrobat
    De gereedschappen voor afdrukproductie in het rechterdeelvenster.

Uitvoervoorbeeld

Hiermee opent u het venster Uitvoervoorbeeld waarin tal van opties op een handige manier zijn gecombineerd, zoals mogelijkheden voor een scheidingsvoorbeeld, een elektronische proefdruk en kleurwaarschuwingen.

Preflight

Hiermee kunt u meer dan 400 vooraf gedefinieerde controles uitvoeren voor alle algemeen voorkomende uitvoerfouten en vervolgens alle corrigeerbare fouten herstellen.

Object bewerken

Hiermee kunt u zowel rasterafbeeldingen als vectorobjecten selecteren, verplaatsen en bewerken. U kunt afzonderlijke objecteigenschappen zoals markeringen, kleurruimte of rendering intent bewerken.

Kleuren converteren

Hiermee kunt u een kleurruimte in het document converteren naar de doelkleurruimte.

Voorbeeld van afvlakking

Hiermee kunt u instellingen voor afvlakken definiëren en toepassen voor transparante objecten. Dit gereedschap biedt een voorbeeldweergave voor het bekijken van transparante objecten en het effect van de opgegeven instellingen op die objecten. U kunt de instellingen opslaan als voorinstellingen om deze op andere pagina's of PDF's toe te passen.

Opslaan als PDF/X

Hiermee kunt u het huidige document opslaan volgens de PDF/X-standaarden.  

Paginavakken instellen

Hiermee definieert u de uitsnijd-, bijsnijd-, afloop-, illustratie- en mediavakken op een pagina. Deze elementen zijn belangrijk voor goede paginapositionering en plaatsing van drukkermarkeringen, vooral voor indrukken.

Drukkermarkeringen toevoegen

Hiermee worden standaarddrukkermarkeringen aan een PDF-pagina toegevoegd om deze te positioneren. Deze markeringen worden in de PDF ingesloten.

Haarlijnen herstellen

Hiermee zoekt u op basis van gebruikersinstelling haarlijnen en vervangt u deze door dikkere lijnen.

Inktbeheer

Hiermee wijzigt u de manier waarop wordt omgegaan met inkt terwijl de huidige PDF is geopend. Acrobat Inktbeheer gebruikt dezelfde opties en besturingselementen als andere Adobe-toepassingen.

Voorinstellingen overvulling

Hiermee kunt u overvullingsinstellingen maken en toepassen die u later kunt uitvoeren met een Adobe RIP met een licentie voor Adobe In-RIP-overvulling.

Artikelvak toevoegen

Hiermee kunt u een serie artikelvakken definiëren.

PDF's afdrukken

Volg de stappen in het artikel voor PDF's afdrukken.

Afdrukproblemen oplossen