Uitvoerintenties

Met een uitvoerintentie wordt het uiteindelijke doelapparaat beschreven dat u gebruikt om de kleur in de PDF te reproduceren, bijvoorbeeld het apparaat voor het afdrukken van scheidingen. Uitvoerintenties hebben tijdens het weergeven en afdrukken mogelijk voorrang op werkruimten, maar converteren de kleuren in de PDF niet.

Opmerking:

In een PDF/X1-a-werkstroom wordt met de uitvoerintentie de CMYK-werkruimte beschreven. In een PDF/X-3-werkstroom wordt het ingesloten ICC-profiel in de uitvoerintentie gebruikt om alle objecten met kleur en kleurbeheer dynamisch te converteren naar de kleurruimte van het ICC-profiel in de uitvoerintentie. In de meeste gevallen zal dit CMYK zijn, maar het kan ook RGB of Grijswaarde zijn.

Er zijn twee soorten uitvoerintenties. De eerste soort bevat een ingesloten apparaatprofiel waarmee de kleurruimte van het doelapparaat wordt gedefinieerd, bijvoorbeeld U.S. Web Coated (SWOP) v2. De tweede soort is een naam waarmee de doelkleurruimte wordt gedefinieerd en meestal een standaarduitvoervoorwaarde wordt benoemd. Als u een benoemde uitvoerintentie gebruikt in plaats van een ingesloten profiel, wordt de PDF kleiner. Dit is echter meestal alleen mogelijk voor PDF/X-1a-bestanden, of PDF/X-3-bestanden die geen kleur met kleurbeheer bevatten.

Tijdens het maken van PDF/X- of PDF/A-bestanden neemt u uitvoerintenties op via het venster Normen van het dialoogvenster Adobe PDF-instellingen. De manier waarop u het dialoogvenster Adobe PDF-instellingen opent, is afhankelijk van de toepassing die u gebruikt. U kunt ook insteekmodules van andere fabrikanten gebruiken om uitvoerintenties op te nemen. Voor documenten met benoemde uitvoerintenties in plaats van ingesloten profielen zoekt het programma het kleurprofiel dat is gekoppeld aan de benoemde intentie.

Uitvoerintenties maken

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie > Preflight. Ga naar het tabblad Uitvoerintenties van het venster Preflight-voorkeuren en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een geheel nieuwe uitvoerintentie wilt maken, klikt u op het pictogram Een nieuwe uitvoerintentie maken .

  • Als u een uitvoerintentie wilt maken op basis van een bestaande uitvoerintentie, selecteert u een optie in de lijst links en klikt u op het pictogram Geselecteerde uitvoerintentie dupliceren . Er wordt een geheel getal toegevoegd aan de naam van de gedupliceerde uitvoerintentie. 

 2. Stel opties voor de uitvoerintentie in.

Een uitvoerintentie ophalen voor hergebruik

U kunt een ingesloten uitvoerintentie uit een andere PDF ophalen en deze vervolgens toevoegen aan de lijst met uitvoerintenties in het venster Preflight-voorkeuren.

 1. Klik op het tabblad Uitvoerintenties van het venster Preflight-voorkeuren op Vastleggen.

 2. Zoek het bestand met de gewenste ingesloten uitvoerintentie en open dit.

De uitvoerintentie wordt aan het eind van de lijst weergegeven, met een naam die aangeeft dat de intentie is vastgelegd vanuit een bepaald type bestand, bijvoorbeeld Vastgelegde uitvoerintentie van PDF/X-bestand.

Een ICC-profiel exporteren vanuit een uitvoerintentie

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie > Preflight. Selecteer op het tabblad Uitvoerintenties van het venster Preflight-voorkeuren de uitvoerintentie en klik op ICC-profiel exporteren.

 2. Geef een naam en een locatie op en klik op Opslaan.

  Het ICC-profiel verschijnt samen met de andere ICC-profielen in de map Profielen.

Een uitvoerintentie verwijderen

 1. Selecteer de uitvoerintentie op het tabblad Uitvoerintenties van Preflight-voorkeuren en klik op Verwijderen  .

 2. Bevestig de verwijdering.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid