Handboek Annuleren

Uitvoerintenties in PDF'S (Acrobat Pro)

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Uitvoerintenties

Met een uitvoerintentie wordt het uiteindelijke doelapparaat beschreven dat u gebruikt om de kleur in de PDF te reproduceren, bijvoorbeeld het apparaat voor het afdrukken van scheidingen. Uitvoerintenties hebben tijdens het weergeven en afdrukken mogelijk voorrang op werkruimten, maar converteren de kleuren in de PDF niet.

Opmerking:

In een PDF/X1-a-werkstroom wordt met de uitvoerintentie de CMYK-werkruimte beschreven. In een PDF/X-3-werkstroom wordt het ingesloten ICC-profiel in de uitvoerintentie gebruikt om alle objecten met kleur en kleurbeheer dynamisch te converteren naar de kleurruimte van het ICC-profiel in de uitvoerintentie. In de meeste gevallen zal dit CMYK zijn, maar het kan ook RGB of Grijswaarde zijn.

Er zijn twee soorten uitvoerintenties. De eerste soort bevat een ingesloten apparaatprofiel waarmee de kleurruimte van het doelapparaat wordt gedefinieerd, bijvoorbeeld U.S. Web Coated (SWOP) v2. De tweede soort is een naam waarmee de doelkleurruimte wordt gedefinieerd en meestal een standaarduitvoervoorwaarde wordt benoemd. Als u een benoemde uitvoerintentie gebruikt in plaats van een ingesloten profiel, wordt de PDF kleiner. Dit is echter meestal alleen mogelijk voor PDF/X-1a-bestanden, of PDF/X-3-bestanden die geen kleur met kleurbeheer bevatten.

Tijdens het maken van PDF/X- of PDF/A-bestanden neemt u uitvoerintenties op via het venster Normen van het dialoogvenster Adobe PDF-instellingen. De manier waarop u het dialoogvenster Adobe PDF-instellingen opent, is afhankelijk van de toepassing die u gebruikt. U kunt ook insteekmodules van andere fabrikanten gebruiken om uitvoerintenties op te nemen. Voor documenten met benoemde uitvoerintenties in plaats van ingesloten profielen zoekt het programma het kleurprofiel dat is gekoppeld aan de benoemde intentie.

Uitvoerintenties maken

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie > Preflight. Ga naar het tabblad Uitvoerintenties van het venster Preflight-voorkeuren en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een geheel nieuwe uitvoerintentie wilt maken, klikt u op het pictogram Een nieuwe uitvoerintentie maken .

  • Als u een uitvoerintentie wilt maken op basis van een bestaande uitvoerintentie, selecteert u een optie in de lijst links en klikt u op het pictogram Geselecteerde uitvoerintentie dupliceren . Er wordt een geheel getal toegevoegd aan de naam van de gedupliceerde uitvoerintentie. 

 2. Stel opties voor de uitvoerintentie in.

Een uitvoerintentie ophalen voor hergebruik

U kunt een ingesloten uitvoerintentie uit een andere PDF ophalen en deze vervolgens toevoegen aan de lijst met uitvoerintenties in het venster Preflight Voorkeuren.

 1. Klik op het tabblad Uitvoerintenties van het venster Preflight-voorkeuren op Vastleggen.

 2. Zoek het bestand met de gewenste ingesloten uitvoerintentie en open dit.

De uitvoerintentie wordt aan het eind van de lijst weergegeven, met een naam die aangeeft dat de intentie is vastgelegd vanuit een bepaald type bestand, bijvoorbeeld Vastgelegde uitvoerintentie van PDF/X-bestand.

Een ICC-profiel exporteren vanuit een uitvoerintentie

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie > Preflight. Selecteer op het tabblad Uitvoerintenties van het venster Preflight-voorkeuren de uitvoerintentie en klik op ICC-profiel exporteren.

 2. Geef een naam en een locatie op en klik op Opslaan.

  Het ICC-profiel verschijnt samen met de andere ICC-profielen in de map Profielen.

Een uitvoerintentie verwijderen

 1. Selecteer de uitvoerintentie op het tabblad Uitvoerintenties van Preflight-voorkeuren en klik op Verwijderen  .

 2. Bevestig de verwijdering.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?