Handboek Annuleren

Geavanceerde Preflight-inspecties (Acrobat Pro)

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Preflight-problemen binnen de PDF-structuur weergeven

Raadpleeg Adobe PDF Technology Center voor gedetailleerde informatie over de PDF-structuur. Als u veel ervaring hebt met de PDF-bestandsindeling, kunt u de interne structuur en de fonts van de PDF onderzoeken op technische redenen van voor een Preflight-probleem. Preflight kent drie opties voor diepgaande inspecties van een PDF. Technisch onderlegde gebruikers kunnen met deze hulpmiddelen de objecten en de fonts analyseren die een probleem veroorzaken.

Diepgaande kennis van de interne structuren en specificaties van Type 1-, TrueType- en OpenType-lettertypen is belangrijk. De fontspecificaties worden genoemd in de bibliografie van de gids.

Opmerking:

het is mogelijk om te navigeren door de PDF en de fonts in de vensters, maar u kunt de PDF-structuur of de fonts niet bewerken.

Bladeren door de interne PDF-structuur

U kunt de structuur van een PDF, die wordt gedefinieerd door de inhoudsstromen en cos-objecten, weergeven in een boomstructuur. Contentstreams staan voor pagina's, formulier-XObjecten, Type 3-lettertypetekens en het uiterlijk van opmerkingen en formuliervelden. Cos-objecten zijn onder andere kleurruimte, afbeeldingen en XObjects.

U kunt de PDF-syntaxis controleren, de resultaten van een correctie weergeven of de oorzaak van een onjuiste koppeling achterhalen. U kunt kiezen uit vijf weergavemodi waarin de inhoudsstromen op verschillende manieren worden ingedeeld. U kunt de PDF niet bewerken in het venster Interne PDF-structuur.

Opmerking:

De interne structuur is niet hetzelfde als de logische structuur van gecodeerde PDF's die zorgt voor betere toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking. De interne structuur is een superset van alle objecten in het document, inclusief codes.

U kunt pas bladeren door de interne PDF-structuur nadat u een preflight-controle hebt uitgevoerd.

 1. Open een PDF-document en selecteer Print Production gebruiken > Preflight in het menu Alle tools aan de linkerkant. Selecteer in het dialoogvenster Preflight Opties en vervolgens Bladeren door interne PDF-structuur.

  Het venster Interne PDF-structuur wordt geopend en geeft een structuur weer van de documentinformatie en de catalogus (de root van de objecthiërarchie van het document).

 2. Vouw de elementen van de boomstructuur uit om de documentstructuur weer te geven.
 3. Selecteer Logische structuur linksboven om de structuur van elke pagina weer te geven.

 4. U wijzigt de manier waarop de inhoudsstromen worden weergegeven in de structuur door een weergavemodus te kiezen op de werkbalk:

  Klassiek

  Hiermee wordt de inhoudsstroom weergegeven als een opeenvolging van pagina-inhoudoperatoren. Als u de substructuur van een operator uitvouwt, ziet u de bijbehorende operands. Dit is de standaardweergave.

  Q

  Hiermee worden alle operatoren in de contentstream gegroepeerd met hetzelfde grafische toestandsnestniveau binnen een paar q/Q-operatoren. Vouw de substructuur voor een q/Q-paar uit om de operator en de bijbehorende parameters weer te geven.

  BMC

  Vergelijkbaar met Q, maar hiermee worden de inhoudsstromen gerangschikt op nestniveaus voor gemarkeerde inhoud (BMC/EMC).

  BT/ET

  Hiermee worden contentstreams geordend op tekstblokken die zijn ingesloten door BT- en ET-operatoren.

  Fragment

  Hiermee worden inhoudsstromen weergegeven als reeks fragmenten. Een snippet is een aaneengesloten groep objecten met dezelfde grafische status. In deze weergave staat elke snippet voor een type tekenbewerking (bijvoorbeeld een schildergebied) en de bijbehorende grafische status.

Bladeren door de interne fontstructuur

Bekijk de interne structuur van ingesloten lettertypen in een PDF in meer detail dan de preflightresultaten met een grafische weergave die de contouren en coördinaten van elke glyph toont. Zo kunt u de oorzaak van verschillende preflight-problemen vaststellen, zoals een onjuiste koppeling die wordt veroorzaakt door inconsistente breedte van glyphs.

Voordat u door de interne lettertypestructuur bladert, moet u een preflightcontrole uitvoeren.

 1. Open een PDF-document en selecteer Print Production gebruiken > Preflight in het menu Alle tools aan de linkerkant. Selecteer Opties in het preflightvenster en selecteer vervolgens Bladeren door de interne structuur van alle documentlettertypen.

  Opmerking:

  Om de structuur van een enkel lettertype te bekijken vouwt u de vermelding Lettertypen uit in Resultaten > Overzicht. Selecteer een lettertype en kies Bladeren door interne lettertypestructuur in het menu Opties.

 2. Selecteer een van de volgende knoppen om de glyph-details te bekijken:

  Raster tonen

  Hiermee wordt de oorsprong van de coördinaatruimte van het symbool weergegeven. Dit wordt aangegeven met twee groene orthogonale lijnen.

  Vakken tonen

  Hiermee wordt het gebied weergegeven dat wordt gebruikt door het geselecteerde symbool en het maximumgebied dat wordt gebruikt door alle symbolen met blauwe lijnen die bovenaan en onderaan samenvallen.

  Vulling tonen

  Hiermee worden de gebieden van een gevuld symbool weergegeven als middelgrijs.

  Punten tonen

  Hiermee worden alle punten weergegeven die worden gebruikt om de contouren van het symbool te definiëren. Zwarte punten geven de contouren aan. Rode punten geven Bezier-krommen aan en worden afgezet tegen de contour.

  Cursor tonen

  Hiermee wordt de positie van het punt weergegeven dat momenteel is geselecteerd. Dit wordt aangegeven met twee magenta orthogonale lijnen. Deze knop is alleen beschikbaar als Weergavepunten is geselecteerd.

 3. U kunt de grootte van het weergavegebied van het symbool wijzigen door de greep tussen de structuurweergave en het weergavegebied van het symbool naar boven of beneden te slepen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?