Preflight-problemen binnen de PDF-structuur weergeven

Raadpleeg voor meer informatie over de PDF-structuur de documenten in het Adobe PDF Technology Center op www.adobe.com/go/learn_acr_pdftechnology_nl (alleen Engelstalig). Als u veel ervaring hebt met de PDF-bestandsindeling, kunt u de interne structuur en de fonts van de PDF onderzoeken op technische redenen van voor een Preflight-probleem. Preflight kent drie opties voor diepgaande inspecties van een PDF. Technisch onderlegde gebruikers kunnen met deze hulpmiddelen de objecten en de fonts analyseren die een probleem veroorzaken.

Grondige kennis van interne fontstructuren en de fontspecificaties voor Type 1, TrueType en OpenType is van belang. De fontspecificaties worden genoemd in de bibliografie van de gids.

Opmerking:

het is mogelijk om te navigeren door de PDF en de fonts in de vensters, maar u kunt de PDF-structuur of de fonts niet bewerken.

Bladeren door de interne PDF-structuur

U kunt de structuur van een PDF, die wordt gedefinieerd door de inhoudsstromen en cos-objecten, weergeven in een boomstructuur. (Inhoudsstromen staan voor pagina's, formulier-XObjecten, Type 3-fonttekens en het uiterlijk van opmerkingen en formuliervelden. Cos-objecten zijn bijvoorbeeld elementen als kleurruimte, afbeeldingen en XObjecten.)

U kunt de PDF-syntaxis controleren, de resultaten van een correctie weergeven of de oorzaak van een onjuiste koppeling achterhalen. U kunt kiezen uit vijf weergavemodi waarin de inhoudsstromen op verschillende manieren worden ingedeeld. U kunt de PDF niet bewerken in het venster Bladeren door interne PDF-structuur.

Opmerking:

De interne structuur is niet hetzelfde als de logische structuur van gecodeerde PDF's die zorgt voor betere toegankelijkheid voor mensen met een visuele beperking. De interne structuur is een superset van alle objecten in het document, inclusief codes.

U kunt pas bladeren door de interne PDF-structuur nadat u een preflight-controle hebt uitgevoerd.

 1. Kies in het venster Preflight de opdracht Bladeren door interne PDF-structuur in het menu Opties.

  Het venster Bladeren door interne PDF-structuur wordt geopend en u ziet een boomstructuur met de documentinformatie en de documentcatalogus (de basis van de objecthiërarchie van het document).

 2. Vouw de elementen van de boomstructuur uit om de documentstructuur weer te geven.
 3. Klik op de knop Pagina om de structuur van elke pagina weer te geven.

 4. U wijzigt de manier waarop de inhoudsstromen worden weergegeven in de structuur door een weergavemodus te kiezen op de werkbalk:

  Klassiek

   Hiermee wordt de inhoudsstroom weergegeven als een opeenvolging van pagina-inhoudoperatoren. Als u de substructuur van een operator uitvouwt, ziet u de bijbehorende operands. Dit is de standaardweergave.

  Q

   Hiermee worden alle operatoren in de inhoudsstroom die horen tot hetzelfde nestniveau qua grafische status binnen een paar q/Q-operatoren, gegroepeerd. Vouw de substructuur voor een q/Q-paar uit om de operator en de bijbehorende parameters weer te geven.

  BMC

   Vergelijkbaar met Q, maar hiermee worden de inhoudsstromen gerangschikt op nestniveaus voor gemarkeerde inhoud (BMC/EMC).

  BT/ET

   Hiermee worden inhoudsstromen gerangschikt op tekstblokken die worden ingesloten door BT- en ET-operatoren.

  Fragment

   Hiermee worden inhoudsstromen weergegeven als reeks fragmenten. Een fragment is een aaneengesloten groep objecten met dezelfde grafische status. In deze weergave staat elk fragment voor een type tekenbewerking (bijvoorbeeld tekengebied) en de bijbehorende grafische status.

Bladeren door de interne fontstructuur

Met een grafische weergave kunt u de interne structuur van fonts die zijn ingesloten in een PDF, gedetailleerder weergeven. Hierin worden de contouren en de coördinaten van elk symbool weergegeven. U kunt zo de oorzaak van verschillende preflight-problemen vaststellen, zoals een onjuiste koppeling die wordt veroorzaakt door inconsistente symboolbreedten.

U kunt pas bladeren door de interne fontstructuur nadat u een preflight-controle hebt uitgevoerd.

 1. Kies in het venster Preflight de opdracht Bladeren door interne structuur van alle documentfonts in het menu Opties.

  Opmerking:

  Als u de structuur van één font wilt bekijken, vouwt u het element Fonts uit in Resultaten > Overzicht. Selecteer vervolgens een lettertype en kies Bladeren door interne lettertypentructuur in het menu Opties.

 2. Als u details van de symbolen wilt bekijken, klikt u op een van de volgende knoppen:

  Raster tonen

   Hiermee wordt de oorsprong van de coördinaatruimte van het symbool weergegeven. Dit wordt aangegeven met twee groene orthogonale lijnen.

  Vakken tonen

   Hiermee wordt het gebied weergegeven dat wordt gebruikt door het geselecteerde symbool en het maximumgebied dat wordt gebruikt door alle symbolen met blauwe lijnen die bovenaan en onderaan samenvallen.

  Vulling tonen

   Hiermee worden de gebieden van een gevuld symbool weergegeven als middelgrijs.

  Punten tonen

   Hiermee worden alle punten weergegeven die worden gebruikt om de contouren van het symbool te definiëren. Zwarte punten geven de contouren aan. Rode punten geven Bezier-krommen aan en worden afgezet tegen de contour.

  Cursor tonen

   Hiermee wordt de positie van het punt weergegeven dat momenteel is geselecteerd. Dit wordt aangegeven met twee magenta orthogonale lijnen. Deze knop is alleen beschikbaar als Punten tonen is ingeschakeld.

 3. U kunt de grootte van het weergavegebied van het symbool wijzigen door de greep tussen de structuurweergave en het weergavegebied van het symbool naar boven of beneden te slepen.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid