Een digitale id beschikt over een certificaat met een openbare sleutel en een persoonlijke sleutel. Deelnemers aan werkstromen voor ondertekening en certificering wisselen het openbare deel (het certificaat) van hun digitale id uit. Zodra u het certificaat van iemand hebt gekregen en hebt toegevoegd aan de lijst met vertrouwde identiteiten, kunt u documenten voor deze persoon versleutelen. Het kan voorkomen dat het certificaat nog niet al aan een vertrouwd anker dat u hebt opgegeven gekoppeld is. In die gevallen kunt u het vertrouwensniveau van het certificaat instellen, om de handtekening van de eigenaar te kunnen valideren. Met een goed begrip van wat een vertrouwde identiteit is en hoe vertrouwensniveaus worden ingesteld, kunt u workflows stroomlijnen en problemen oplossen. U kunt bijvoorbeeld vooraf vertrouwde identiteiten instellen en het vertrouwen voor elk certificaat afzonderlijk instellen. In een zakelijke omgeving kan de lijst met vertrouwde identiteiten vooraf zijn geconfigureerd. Het is ook mogelijk dat u op een directoryserver kunt zoeken naar meer certificaten.

Certificaten importeren en exporteren

U kunt uw certificaat en contactgegevens exporteren voor gebruik in handtekeningvalidatie en certificaatbeveiligingwerkstromen. Andere gebruikers kunnen deze gegevens in hun lijst met vertrouwde identiteiten importeren. Door contactgegevens op die manier toe te voegen, kan het aantal gebruikers dat aan beveiligde documentwerkstromen kan deelnemen worden vergroot. Zie de gebruikersgids voor digitale handtekeningen (PDF) op www.adobe.com/go/learn_acr_security_nl voor informatie over het exporteren van certificaten.

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren (Bewerken > Voorkeuren).

 2. Selecteer onder Categorieën de optie Handtekeningen.
 3. Voor Identiteiten en vertrouwde certificaten klikt u op Meer.
 4. Selecteer Digitale id's aan de linkerkant.
 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u een id wilt importeren, klikt u op de knop Id toevoegen en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

  • Als u een certificaat wilt exporteren, klikt u op de knop Exporteren en volgt u de aanwijzingen op het scherm om het certificaat te e-mailen of op te slaan in een bestand.

Vertrouwen voor een certificaat instellen

U kunt een lijst met vertrouwde identiteiten opbouwen door digitale id-certificaten toe te voegen van ondertekenende deelnemers en workflows voor certificaatbeveiliging. U krijgt deze gegevens van een server, bestand of ondertekend document. Voor workflows voor ondertekening kunt u deze gegevens verkrijgen tijdens het validatieproces van de handtekening. Voor workflows voor certificaatbeveiliging waarbij het gaat om versleuteling van gegevens, kunt u de informatie van tevoren opvragen. Hierdoor kunt u het document versleutelen met de openbare sleutel van de ontvanger. Zie de gebruikersgids voor digitale handtekeningen (PDF) op www.adobe.com/go/learn_acr_security_nl voor meer informatie over het instellen van een vertrouwd certificaat.

Adobe Approved Trust List (AATL)

Met de Adobe Approved Trust List (AATL) kunnen gebruikers op een certificaat gebaseerde handtekeningen maken die elke keer worden vertrouwd wanneer het ondertekende document wordt geopend in Acrobat 9 of Reader 9 en hoger. Zowel Acrobat als Reader maken om de dertig dagen verbinding met een door Adobe gehoste webpagina om een lijst met vertrouwde basiscertificaten te downloaden. Elke op een certificaat gebaseerde handtekening die is gemaakt met informatie waarmee een relatie kan worden herleid tot een certificaat op deze lijst, is vertrouwd. De vertrouwde basiscertificaten zijn gecontroleerd door Adobe en andere autoriteiten, zodat ze voldoen aan specifieke technische vereisten. Ze bieden een hoge zekerheid over de identiteits- en ondertekeningsgegevens. De certificaten zijn afkomstig van overheden en particulieren van overal ter wereld. Daarnaast worden verwijzingen van internationale commerciële certificeringsinstanties en gekwalificeerde serviceproviders van certificaten in Europa aangegeven.

Zie de AATL-webpagina op https://helpx.adobe.com/nl/acrobat/kb/approved-trust-list2.html voor meer informatie over deze functie en waarom het belangrijk is voor het controleren van een handtekening.

AATL is standaard ingeschakeld. De eerste keer dat u een ondertekend document opent of maakt, of dat u een van de dialoogvensters met beveiligingsvoorkeuren opent, wordt de lijst gedownload. U wordt gevraagd te verifiëren of u de automatische update in de AATL accepteert. Klik op Ja als u de updates wilt ontvangen.

Opmerking:

Vraag aan de beheerder of uw organisatie de toegang tot AATL om een bepaalde reden heeft uitgeschakeld.

Controleren of de AATL is ingeschakeld:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Acrobat Acrobat Reader > Voorkeuren.

 2. Selecteer bij de Categorieën aan de linkerkant de optie Betrouwbaarheidsbeheer.

 3. Selecteer de optie Vertrouwde basiscertificaten laden van een Adobe-server.

  Met deze optie kan Acrobat of Reader automatisch vertrouwensinstellingen downloaden van een Adobe-server. Deze vertrouwensinstellingen garanderen dat de gebruiker of organisatie die hoort bij het certificaat, voldoet aan verzekeringsniveaus van het Adobe Approved Trust List-programma.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer Vragen alvorens bij te werken als u een melding wilt krijgen als er nieuwe basiscertificaten bij Adobe beschikbaar zijn.

  • Klik op Nu bijwerken als u de meest recente versie van de lijst met vertrouwde identiteiten van Adobe wilt downloaden.