Handboek Annuleren

Vertrouwde identiteiten beheren

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Een digitale id beschikt over een certificaat met een openbare sleutel en een persoonlijke sleutel. Deelnemers aan werkstromen voor ondertekening en certificering wisselen het openbare deel (het certificaat) van hun digitale id uit. Zodra u het certificaat van iemand hebt gekregen en hebt toegevoegd aan de lijst met vertrouwde identiteiten, kunt u documenten voor deze persoon versleutelen. Het kan voorkomen dat het certificaat nog niet al aan een vertrouwd anker dat u hebt opgegeven gekoppeld is. In die gevallen kunt u het vertrouwensniveau van het certificaat instellen, om de handtekening van de eigenaar te kunnen valideren. Met een goed begrip van wat een vertrouwde identiteit is en hoe vertrouwensniveaus worden ingesteld, kunt u workflows stroomlijnen en problemen oplossen. U kunt bijvoorbeeld vooraf vertrouwde identiteiten instellen en het vertrouwen voor elk certificaat afzonderlijk instellen. In een zakelijke omgeving kan de lijst met vertrouwde identiteiten vooraf zijn geconfigureerd. Het is ook mogelijk dat u op een directoryserver kunt zoeken naar meer certificaten.

Certificaten importeren en exporteren

U kunt uw certificaat en contactgegevens exporteren voor gebruik in handtekeningvalidatie en certificaatbeveiligingwerkstromen. Andere gebruikers kunnen deze gegevens in hun lijst met vertrouwde identiteiten importeren. Door contactgegevens op die manier toe te voegen, kan het aantal gebruikers dat aan beveiligde documentwerkstromen kan deelnemen worden vergroot. Zie de gebruikersgids voor digitale handtekeningen (PDF) op www.adobe.com/go/learn_acr_security_nl voor informatie over het exporteren van certificaten.

 1. Open het dialoogvenster Voorkeuren (Bewerken > Voorkeuren).

 2. Selecteer onder Categorieën de optie Handtekeningen.
 3. Voor Identiteiten en vertrouwde certificaten klikt u op Meer.
 4. Selecteer Digitale id's aan de linkerkant.
 5. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u een id wilt importeren, klikt u op de knop Id toevoegen en volgt u de aanwijzingen op het scherm.

  • Als u een certificaat wilt exporteren, klikt u op de knop Exporteren en volgt u de aanwijzingen op het scherm om het certificaat te e-mailen of op te slaan in een bestand.

Vertrouwen voor een certificaat instellen

U kunt een lijst met vertrouwde identiteiten opbouwen door digitale id-certificaten toe te voegen van ondertekenende deelnemers en workflows voor certificaatbeveiliging. U krijgt deze gegevens van een server, bestand of ondertekend document. Voor workflows voor ondertekening kunt u deze gegevens verkrijgen tijdens het validatieproces van de handtekening. Voor workflows voor certificaatbeveiliging waarbij het gaat om versleuteling van gegevens, kunt u de informatie van tevoren opvragen. Hierdoor kunt u het document versleutelen met de openbare sleutel van de ontvanger. Zie de gebruikersgids voor digitale handtekeningen (PDF) op www.adobe.com/go/learn_acr_security_nl voor meer informatie over het instellen van een vertrouwd certificaat.

Adobe Approved Trust List (AATL)

Met de Adobe Approved Trust List (AATL) kunnen gebruikers op een certificaat gebaseerde handtekeningen maken die elke keer worden vertrouwd wanneer het ondertekende document wordt geopend in Acrobat 9 of Reader 9 en hoger. Zowel Acrobat als Reader maken om de dertig dagen verbinding met een door Adobe gehoste webpagina om een lijst met vertrouwde basiscertificaten te downloaden. Elke op een certificaat gebaseerde handtekening die is gemaakt met informatie waarmee een relatie kan worden herleid tot een certificaat op deze lijst, is vertrouwd. De vertrouwde basiscertificaten zijn gecontroleerd door Adobe en andere autoriteiten, zodat ze voldoen aan specifieke technische vereisten. Ze bieden een hoge zekerheid over de identiteits- en ondertekeningsgegevens. De certificaten zijn afkomstig van overheden en particulieren van overal ter wereld. Daarnaast worden verwijzingen van internationale commerciële certificeringsinstanties en gekwalificeerde serviceproviders van certificaten in Europa aangegeven.

Zie de AATL-webpagina op https://helpx.adobe.com/nl/acrobat/kb/approved-trust-list2.html voor meer informatie over deze functie en waarom het belangrijk is voor het controleren van een handtekening.

AATL is standaard ingeschakeld. De eerste keer dat u een ondertekend document opent of maakt, of dat u een van de dialoogvensters met beveiligingsvoorkeuren opent, wordt de lijst gedownload. U wordt gevraagd te verifiëren of u de automatische update in de AATL accepteert. Klik op Ja als u de updates wilt ontvangen.

Opmerking:

Vraag aan de beheerder of uw organisatie de toegang tot AATL om een bepaalde reden heeft uitgeschakeld.

Controleren of de AATL is ingeschakeld:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren (Windows) of Acrobat Acrobat Reader > Voorkeuren.

 2. Selecteer bij de Categorieën aan de linkerkant de optie Betrouwbaarheidsbeheer.

 3. Selecteer de optie Vertrouwde basiscertificaten laden van een Adobe-server.

  Met deze optie kan Acrobat of Reader automatisch vertrouwensinstellingen downloaden van een Adobe-server. Deze vertrouwensinstellingen garanderen dat de gebruiker of organisatie die hoort bij het certificaat, voldoet aan verzekeringsniveaus van het Adobe Approved Trust List-programma.

 4. Ga op een van de volgende manieren te werk:

  • Selecteer Vragen alvorens bij te werken als u een melding wilt krijgen als er nieuwe basiscertificaten bij Adobe beschikbaar zijn.

  • Klik op Nu bijwerken als u de meest recente versie van de lijst met vertrouwde identiteiten van Adobe wilt downloaden.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account