Handboek Annuleren

Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Opmerkingen die worden toegevoegd aan een 3D-object, worden gekoppeld aan specifieke weergaven die worden gedefinieerd op het moment dat de opmerkingen worden toegevoegd. Als de weergave wordt gewijzigd, bijvoorbeeld als het 3D-object wordt geroteerd of verplaatst, zijn de opmerkingen niet meer zichtbaar.

U kunt op drie manieren opmerkingen toevoegen aan een 3D-object:

 • Met het gereedschap 3D-opmerking op de 3D-werkbalk kunt u opmerkingen toevoegen aan specifieke onderdelen van een 3D-model.

 • Met de annotatiegereedschappen in de secundaire werkbalk van het gereedschap Opmerking kunt u een aantal verschillende typen opmerkingen toevoegen aan een 3D-weergave.

 • U kunt een 3D-meting omzetten in een opmerking.

Opmerking:

Als u opmerkingen aan 3D-modelweergaven wilt toevoegen, hebt u versie 7.0.7 of hoger van Acrobat of Reader nodig.

Wanneer de weergave van het 3D-object wordt gewijzigd, verdwijnen eventuele opmerkingen die aan het object zijn toegevoegd (rechts)
Wanneer de weergave van het 3D-object wordt gewijzigd, verdwijnen eventuele opmerkingen die aan het object zijn toegevoegd (rechts).

Opmerking:

Als u niet wilt dat een opmerking wordt gekoppeld aan een 3D-weergave, voegt u de opmerking toe buiten het 3D-objectgebied.

Een 3D-opmerking toevoegen aan een object

Opmerkingen die zijn gemaakt met het gereedschap 3D-opmerkingen lijken op metingen, in die zin dat ze worden gekoppeld aan een bepaald onderdeel van de 3D-geometrie. Wanneer u 3D-opmerkingen toevoegt aan de standaardweergave van een model, wordt een nieuwe weergave genaamd 3DCommentView gemaakt. 3D-opmerkingen die zijn toegevoegd aan andere weergaven, worden weergegeven als onderdelen van die weergave in de Modelstructuur. U kunt 3D-opmerkingen op dezelfde manier bewerken en verwijderen als metingen.

 1. Klik op het gereedschap 3D-opmerking toevoegen op de 3D-werkbalk.

  Opmerking:

  De 3D-werkbalk verschijnt wanneer u de cursor boven het 3D-model plaatst. Als het gereedschap 3D-opmerking niet in de werkbalk staat, klikt u met de rechtermuisknop op het 3D-model en kiest u Gereedschappen > 3D-opmerking toevoegen. U kunt de standaard 3D-werkbalk ook uitbreiden door met de rechtermuisknop op het 3D-model te klikken en Gereedschappen > 3D-gereedschappen uitbreiden te kiezen.

 2. Selecteer het onderdeel van het model waaraan u een 3D-opmerking wilt toevoegen.
 3. Typ uw opmerking in het dialoogvenster Tekenreeks opmerking invoeren.

Opmerkingen toevoegen met de gereedschapset Opmerkingen

Wanneer u opmerkingen toevoegt met de gereedschappen van de gereedschapset Opmerkingen, wordt een nieuwe weergave gemaakt in de Modelstructuur, de zogenaamde Opmerkingweergave.

Opmerking:

Gebruikers van Adobe Reader kunnen opmerkingen aan PDF's toevoegen als de auteur van het document deze functie heeft ingeschakeld voor de PDF.

 1. Kies Gereedschappen > Opmerking.

  De gereedschapset voor opmerkingen wordt weergegeven in de secundaire werkbalk.

 2. Selecteer een gereedschap voor opmerkingen in de secundaire werkbalk en klik in het 3D-objectgebied.

 3. Klik binnen het 3D-objectgebied om een opmerking te maken. In de Modelstructuur wordt tevens een nieuwe weergavedefinitie gemaakt met een standaardnaam zoals “Opmerkingweergave1”.
 4. Voer een van de volgende handelingen uit om meer opmerkingen toe te voegen:
  • Als u een aanvullende opmerking in een weergave wilt maken, selecteert u de gewenste opmerkingweergave in de Modelstructuur. Klik vervolgens binnen het 3D-objectgebied.

  • Als u een extra opmerking wilt maken in een nieuwe opmerkingweergave, dient u ervoor te zorgen dat er geen opmerkingweergave is geselecteerd in de Modelstructuur. Klik vervolgens binnen het 3D-objectgebied.

Opmerking:

Als u een van deze automatisch gegenereerde opmerkingweergaven verwijdert, blijven de bijbehorende opmerkingen beschikbaar. U kunt deze weergeven en selecteren in het venster Opmerkingen of in de Modelstructuur, waar ze onder de weergaven worden vermeld. Als u een opmerking selecteert, schakelt het 3D-model over op de weergaveconfiguratie die actief was toen de opmerking werd toegevoegd.

3D-metingen converteren naar opmerkingen

Afzonderlijke metingen kunnen worden geconverteerd naar opmerkingen, zodat ze kunnen worden gereviseerd en van aantekeningen kunnen worden voorzien, net als andere soorten opmerkingen.

 1. Klik in het deelvenster Weergave van de Modelstructuur met de rechtermuisknop op het plusteken naast de metingsweergave om een lijst met afzonderlijke metingen weer te geven.
  Opmerking:

  De metingsweergave is alleen beschikbaar wanneer u metingen hebt toegevoegd met gebruik van het 3D- meetgereedschap .

 2. Klik met de rechtermuisknop op de naam van een meting en klik op Naar opmerking converteren.
  Meting converteren naar opmerkingen
  Metingen converteren naar opmerkingen

Opmerkingen weergeven voor een 3D-object

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer in de Modelstructuur een weergave die opmerkingen bevat.

  • Kies Gereedschappen > Opmerking. De opmerkingen worden vervolgens weergegeven in de lijst met opmerkingen in het rechtervenster.

  • Klik in het deelvenster Weergave van de Modelstructuur op Opties en kies Opmerkingen weergeven.

  Opmerkingen weergeven
  De optie Opmerkingen weergeven inschakelen in het deelvenster Weergave van de Modelstructuur

 2. Dubbelklik op een opmerking om het bijbehorende opmerkingenvenster te openen.
 3. Herhaal stap 1 en 2 als u andere opmerkingen wilt zien die zijn gekoppeld aan andere weergaven.

Wanneer u een opmerking selecteert, wordt het 3D-model weergegeven in dezelfde weergave als toen de opmerking werd toegevoegd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account