Handboek Annuleren

Over certificaathandtekeningen in Adobe Acrobat

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Adobe Acrobat ondersteunt een scala aan oplossingen voor elektronische en digitale handtekeningen. Deze oplossingen bevatten certificaathandtekeningen waarmee u PDF-bestanden kunt ondertekenen met een certificaatgebaseerde digitale id. De certificaathandtekeningen worden ook wel digitale handtekeningen genoemd. Met Acrobat kunt u uw eigen certificaat-id maken. Doorgaans wordt echter met een certificaat-id van een betrouwbare externe certificeringsinstantie gewerkt. Aanvullende opties voor ondertekenen in Acrobat zijn geïntegreerd met Adobe Acrobat Sign.

Waarom zou u certificaathandtekeningen gebruiken?

Veel zakelijke transacties, zoals financiële, juridische en andere gereglementeerde transacties, vereisen een hoge mate van zekerheid voor het ondertekenen van documenten. Als documenten elektronisch worden gedistribueerd, is het belangrijk dat de ontvangers:

 • De authenticiteit van documenten kunnen verifiëren: de identiteit van elke persoon die het document ondertekent bevestigen
 • De integriteit van het document verifiëren: bevestigen dat het document niet is gewijzigd tijdens de overdracht

Certificaatgebaseerde handtekeningen bieden deze twee beveiligingsservices. Veel bedrijven en overheden hebben gekozen om een certificaatgebaseerde digitale handtekeninginfrastructuur voor hun organisatie op te stellen. Ze gebruiken externe certificaatautoriteiten om een onafhankelijke identiteitsvalidatie te leveren. Voorbeelden zijn:

Bijvoorbeeld bedrijven in de Europese Unie die moeten voldoen aan de vereisten voor een geavanceerde of gekwalificeerde elektronische handtekening volgens de eIDAS-regelgeving voor elektronische handtekeningen of de ETSI PAdES-norm (PDF Advanced Electronic Signatures).

Wat kan ik doen met certificaat-id's?

Zodra eindgebruikers certificaatgebaseerde digitale id's hebben, kunnen ze Acrobat- of Acrobat Reader-software gebruiken om PDF-bestanden te ondertekenen en bestanden te valideren die ze van andere gebruikers ontvangen.

Documenten ondertekenen

 • Onderteken PDF-bestanden met certificaat-id's
 • Plaats een handtekeningvak op elke gewenste positie op een pagina
 • Plaats meerdere handtekeningen op een pagina
 • Voeg een tijdstempel toe aan het document wanneer u werkt met een geconfigureerde tijdstempelserver
 • Certificeer een document met een zichtbare of verborgen handtekening zodat de ontvangers de authenticiteit kunnen bevestigen met of zonder een zichtbare handtekening op de pagina
 • Automatisch certificaatgegevens insluiten om validatie voor de lange termijn mogelijk te maken

Documenten valideren

 • Valideer alle digitale handtekeningen om zo de identiteit te bevestigen van iedereen die het document heeft ondertekend
 • Valideer de integriteit van een document door alle voorgaande versies van een document te traceren om zo wijzigingen te verifiëren die tijdens de levenscyclus van het document zijn gemaakt

Bevoegdheden en machtigingen voor anderen instellen

 • Een document certificeren terwijl delen ervan beschikbaar blijven voor het invullen van formulieren, handtekeningen of opmerkingen
 • Gebruik Acrobat Pro-software om gebruikers van Reader 9 of later te laten ondertekenen met certificaat-id's
 • Gebruik Acrobat Standard of Pro om een PDF-document met een certificaat-id te versleutelen zodat het gebruik van functies zoals afdrukken, bewerken en kopiëren wordt beperkt

En wat als mijn organisatie er nog niet klaar voor is om certificaatgebaseerde handtekeningen te gebruiken?

U kunt overwegen zich online te registreren voor Adobe Acrobat Sign, marktleider in elektronische handtekeningen en het opstellen van contracten op internet. Met Acrobat Sign hebt u PDF-, Microsoft Word- en andere documenten in een mum van tijd verstuurd, ondertekend en gearchiveerd. En het beste van alles is dat Adobe de documenten veilig onderbrengt zodat uw IT-afdeling niet hoeft te werken aan het opstellen van een handtekeninginfrastructuur.

Bronnen

Adobe Approved Trust List (AATL): de Adobe Approved Trust List is een programma dat miljoenen gebruikers over de hele wereld toestaat om digitale handtekeningen te maken die elke keer worden vertrouwd wanneer het ondertekende document wordt geopend in Acrobat- of Reader-software. Bekijk de huidige leden.

Adobe Security en Privacy-portal: een goed beginpunt met alle informatie over de beveiliging en privacy van Adobe.

Documentcertificeringsservices: documentcertificeringsservices was de voorloper van AATL.

Inhoudsbeveiligingsbibliotheek: uitgebreide documentatie over het beheer van Adobe-certificaathandtekeningen.

Digitale id's beheren: Help-pagina's voor het beheer van digitale id's.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online