Handboek Annuleren

PDF's opslaan

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

U kunt uw wijzigingen aan een Adobe PDF of PDF-portfolio opslaan in de originele PDF of in een kopie van de PDF. U kunt afzonderlijke PDF's ook opslaan in andere bestandsindelingen zoals tekst, XML, HTML en Microsoft Word. Als u een PDF opslaat in tekstindeling, kan de inhoud bovendien worden gelezen met een schermlezer, schermvergroter of andere hulptechnologie.

Wanneer u geen toegang hebt tot de bronbestanden waarvan een Adobe PDF is gemaakt, kunt u de afbeeldingen en tekst uit de PDF kopiëren en in een andere toepassing plakken. U kunt de PDF ook naar een bewerkbare indeling exporteren of de afbeeldingen in een PDF naar een andere indeling exporteren.

Gebruikers van Adobe Acrobat Reader kunnen een kopie van een PDF of van een PDF-portfolio opslaan als de maker van het document gebruiksrechten heeft ingeschakeld. Bij een document met aanvullende of beperkte gebruiksrechten worden in de documentberichtenbalk onder het werkbalkgebied de toegewezen beperkingen of rechten beschreven.

Een PDF opslaan

Gebruik deze methode om PDF's op te slaan, met inbegrip van PDF-portfolio's en PDF's waaraan u opmerkingen, formuliergegevens en digitale handtekeningen hebt toegevoegd.

Opmerking:

Als u een digitaal ondertekende PDF opslaat, wordt de handtekening ongeldig.

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u wijzigingen in het huidige bestand wilt opslaan, kiest u Bestand > Opslaan.

  • Als u een kopie van een PDF wilt opslaan, kiest u Bestand > Opslaan als.

  • Kies in Acrobat Reader de optie Bestand > Opslaan als of Bestand > Opslaan als ander bestand > Tekst.

  • Als u een kopie van een PDF-portfolio wilt opslaan, kiest u Bestand > Opslaan als ander bestand > PDF-portfolio.

  Opmerking:

  Als u een PDF in een webbrowser weergeeft, is het menu Bestand van Acrobat niet beschikbaar. Gebruik de knop Een kopie opslaan op de werkbalk van Acrobat om de PDF op te slaan.

De laatst opgeslagen versie herstellen

 1. Kies in Windows het hamburgermenu > Ongedaan maken, Opnieuw en meer > Vorige versie.

  Selecteer in macOS het menu Bestand > Vorige versie.

De functie Automatisch opslaan

De functie Automatisch opslaan beschermt u tegen het verlies van uw werk in het geval van een stroomuitval. Wijzigingen worden regelmatig in het bestand stapsgewijs opgeslagen op de opgegeven locatie. Het oorspronkelijke bestand wordt niet gewijzigd. In plaats daarvan maakt Acrobat een automatisch opgeslagen bestand met wijzigingen waarin alle wijzigingen zijn opgenomen die u in het open bestand hebt aangebracht sinds dit de laatste keer automatisch is opgeslagen. De hoeveelheid nieuwe gegevens in het automatisch opgeslagen bestand is afhankelijk van hoe vaak Acrobat het automatisch opgeslagen bestand opslaat. Als u het interval voor automatisch opslaan instelt op 15 minuten, verliest u bij problemen de laatste 14 minuten van uw werk. Door uw werk regelmatig automatisch op te slaan voorkomt u mogelijk gegevensverlies. Deze functie is vooral handig als u uitgebreide wijzigingen in een document doorvoert, bijvoorbeeld door opmerkingen toe te voegen.

U kunt de automatisch opgeslagen wijzigingen toepassen op de oorspronkelijke bestanden wanneer u Acrobat opnieuw opstart. Als u het bestand sluit, handmatig opslaat of als u de laatste versie ervan herstelt, wordt het automatisch opgeslagen bestand verwijderd.

Opmerking:

bij gebruik van ondersteunende hulpmiddelen zoals schermlezers is het misschien verstandig de functie Automatisch opslaan uit te schakelen, zodat u uw plaats niet verliest wanneer het bestand opnieuw wordt geladen.

De functie Automatisch opslaan werkt niet in de volgende gevallen:

 • Als de beveiligingsinstellingen van het document zijn gewijzigd. In dat geval moet u het document eerst opslaan om het automatisch opslaan van documentwijzigingen opnieuw in te schakelen.

 • Een document dat is gemaakt met de functie Web Capture of dat is geëxtraheerd uit een grotere PDF (Alle tools > Pagina's indelen > Extraheren). In dat geval moet u het document eerst opslaan om het automatisch opslaan van wijzigingen in te schakelen.

 • Als het document wordt weergegeven in een webbrowser of is opgenomen in een containerdocument dat OLE (Object Linking and Embedding) ondersteunt. Een dergelijk document wordt buiten het standaardbestandssysteem weergegeven. Automatisch opslaan is hiervoor niet beschikbaar.

Verloren wijzigingen herstellen

Als u wilt voorkomen dat er na een onverwachte onderbreking wijzigingen verloren gaan, kunt u de functie Automatisch opslaan inschakelen. Dit is de standaardinstelling.

Automatisch opslaan instellen

 1. Selecteer Documenten onder Categorieën in het dialoogvenster Voorkeuren.
 2. Schakel het selectievakje Documentwijzigingen automatisch opslaan in tijdelijk bestand elke xx minuten (1-99) in en geef het aantal minuten op.

Verloren wijzigingen herstellen na een onverwachte systeemuitval

 1. Start Acrobat of open het bestand waaraan u het laatst hebt gewerkt.
 2. Klik op Ja als u wordt gevraagd of u het automatisch opgeslagen bestand (of de bestanden) wilt openen. Als er meerdere bestanden waren geopend, opent Acrobat alle bestanden voor u.
 3. Sla het bestand/de bestanden op met dezelfde naam als de bestanden waar u oorspronkelijk aan werkte.

Bestanden verkleinen door opslaan

Soms kunt u de bestandsgrootte van een PDF gewoon verkleinen door Bestand > Bestand verkleinen of Bestand > Opslaan als ander bestand te kiezen. Door PDF's te verkleinen, verbetert u de prestaties zonder dat u het uiterlijk van de bestanden verandert. Dit is vooral belangrijk voor PDF's die via het web worden geopend.

Met de opdracht Bestand verkleinen verwerkt en comprimeert u afbeeldingen opnieuw, verwijdert u ingesloten Base-14-lettertypen en subsets van lettertypen die ingesloten zijn gebleven. Met deze opdracht comprimeert u ook de documentstructuur en schoont u elementen op zoals ongeldige bladwijzers. Als het bestand al zo klein mogelijk is, heeft deze opdracht geen effect.

Opmerking:

bij het verkleinen van een digitaal ondertekend document wordt de handtekening verwijderd.

 1. Open een PDF-bestand in Acrobat.

 2. Kies Alle tools > Een PDF comprimeren > Enkel bestand.

 3. Selecteer een locatie om het bestand op te slaan en klik op Opslaan. In Acrobat verschijnt een bericht om te bevestigen dat het PDF-bestand is verkleind.

Opmerking:

Zie De bestandsgrootte van meerdere PDF's verkleinen om de bestandsgrootte van meerdere bestanden te reduceren.

 1. Open één PDF of selecteer een of meer PDF's in een PDF-portfolio.
 2. Kies het hamburgermenu (Windows) of het menu Bestand (macOS) > Opslaan als overig > PDF met beperkte grootte.

 3. Selecteer de gewenste versiecompatibiliteit.

  Als u zeker weet dat al uw gebruikers Acrobat of Acrobat Reader gebruiken, kunt u de bestandsgrootte nog verder reduceren door de compatibiliteit te beperken tot de nieuwste versie.

 4. (Optioneel) Als u dezelfde instellingen wilt toepassen op meerdere bestanden, klikt u op Toepassen op meerdere en voegt u de bestanden toe. Selecteer OK en geef uw voorkeuren voor map en bestandsnaam op in het dialoogvenster Uitvoeropties.

  Opmerking:

  De knop Toepassen op meerdere is niet beschikbaar in PDF-portfolio's.

Als u wijzigingen en kwaliteitseffecten wilt besturen, kunt u de functie PDF optimaliseren gebruiken. U hebt dan de beschikking over Acrobat Pro, waardoor u meer opties hebt. U kunt ook eenvoudig andere bestandsindelingen converteren naar PDF met onze online gereedschappen, zoals Word naar PDF en PDF converteren.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online