De dynamische aard van 3D zorgt voor potentiële beveiligingsrisico's. Daarom wordt het automatisch afspelen van 3D-inhoud in PDF's standaard uitgeschakeld.

Afspelen van 3D-inhoud in PDF inschakelen

Wanneer u een PDF met 3D-inhoud opent, ziet u een gele balk boven aan het venster met het bericht - "3D-inhoud is uitgeschakeld. Schakel deze functie in als u dit document vertrouwt."

Automatisch afspelen van 3D-inhoud is standaard uitgeschakeld
Automatisch afspelen van 3D-inhoud is standaard uitgeschakeld

3D-inhoud in het huidige document inschakelen:

Klik op de knop Opties en selecteer de gewenste optie:

  • Dit document alleen deze keer vertrouwen
  • Dit document altijd vertrouwen

3D-inhoud permanent inschakelen:

  • Ga naar Bewerken > Voorkeuren > 3D en multimedia en schakel vervolgens het selectievakje Afspelen van 3D-inhoud inschakelen in.

3D-inhoud inschakelen voor vertrouwde inhoud

3D-inhoud is geïntegreerd in het Vertrouwensframework. Op deze wijze kan 3D-inhoud voor vertrouwde inhoud worden weergegeven, ook al is de functie voor 3D uitgeschakeld. De functie werkt als volgt:

  • Schakel 3D-inhoud uit.
  • Vertrouw bestanden, mappen en hosts als geprivilegieerde locaties via het deelvenster Bewerken > Voorkeuren > Beveiliging (Uitgebreid) > Geprivilegieerde locaties.
  • Wanneer u een PDF met 3D-inhoud opent:
    • Als het bestand of de locatie aanwezig is in de Geprivilegieerde locaties, wordt de 3D-inhoud weergegeven.

Als het bestand of de locatie niet wordt vertrouwd, wordt een gele berichtenbalk getoond met het bericht "3D-inhoud is uitgeschakeld. Schakel deze functie in als u dit document vertrouwt." De knop Opties bevat de opties Dit document één keer vertrouwen en Dit document altijd vertrouwen voor het huidige document.

Specifieke configuratie voor IT-medewerkers

IT-medewerkers kunnen de instellingen voor de eindgebruiker configureren via HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<version>\3D\bEnable3DContent. IT-medewerkers kunnen 3D-rendering uitschakelen en vergrendelen, zodat de gebruiker de instelling niet kan wijzigen via HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\(productnaam)\(versie)\FeatureLockDown\bEnable3D.