Handboek Annuleren

Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen (Acrobat Pro)

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Informatie over droplets en handelingen

Als u doorgaans hetzelfde Preflight-profiel gebruikt om documenten te inspecteren, kunt u een droplet of een preflight-handeling gebruiken om bestanden te verwerken.

In Preflight is een droplet een kleine toepassing die een Preflight-inspectie uitvoert op een of meer PDF-bestanden die u naar het droplet-pictogram sleept . U kunt een droplet opslaan op het bureaublad of op een andere locatie op de computer.

Net als met droplets worden met een preflight-handeling meerdere bestanden tegelijkertijd geïnspecteerd, worden succesvolle bestanden van probleembestanden gescheiden en worden rapporten op aangegeven locaties gemaakt. Bovendien kunnen met hot folders meerdere bestandstypen (JPEG, HTML, RTF enzovoort) naar PDF of PDF/X worden geconverteerd met behulp van door u opgegeven conversie-instellingen, kunnen bestanden worden geïnspecteerd met behulp van opgegeven profielen en kunnen deze bestanden worden uitgevoerd in elke indeling die Acrobat ondersteunt, waaronder PDF en PostScript.

Opmerking:

Als u alleen bestanden inspecteert, is het waarschijnlijk niet nodig om wijzigingen op te slaan of exemplaren op te slaan in uitvoermappen.

Een droplet maken en bewerken voor een Preflight-inspectie

Wanneer u bestanden inspecteert met behulp van een droplet, kunt u succesvolle bestanden scheiden van probleembestanden en de resultaten bekijken in een optioneel rapport.

Een droplet maken

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie > Preflight en vervolgens Droplet maken in het menu Opties van het dialoogvenster Preflight.

 2. Kies een Preflight-profiel in het pop-upmenu. Maak een nieuwe droplet als het exacte profiel dat u nodig hebt, niet in de lijst voorkomt.
 3. Geef instellingen op voor de afhandeling van de PDF's na de Preflight-inspectie en sla de droplet op.

Droplet-instellingen bewerken

 1. Dubbelklik op het Droplet- pictogram  zijn of kies Droplet bewerken in het menu Opties van het Preflight-dialoogvenster (Gereedschappen > Afdrukproductie > Preflight).

 2. Wijzig de instellingen die u wilt aanpassen, en sla de droplet op.

Droplet-instellingen

Gebruik de droplet-opties om op te geven hoe PDF's met het gereedschap Preflight worden verwerkt wanneer u deze naar het pictogram Droplet sleept.

Opmerking:

U kunt deze opties ook opgeven wanneer u een Preflight-inspectie uitvoert met behulp van de functie Handelingen. (Zie Wizard Handelingen.)

Profiel [profiel] behouden

(Droplet-instellingen bewerken) Hiermee wordt het geselecteerde profiel gebruikt voor de Preflight-inspectie.

Vastleggen

(Droplet-instellingen bewerken) Hiermee wordt het profiel dat in de droplet wordt gebruikt, ingevoegd in de profielenlijst onder de categorie Geïmporteerde profielen.

Profiel wijzigen

(Droplet-instellingen bewerken) Hiermee wordt een menu weergegeven met alle beschikbare profielen. U kunt een ander profiel selecteren voor de Preflight-inspectie.

Preflight-profiel uitvoeren zonder correcties toe te passen

Hiermee wordt een inspectie uitgevoerd en worden problemen gerapporteerd zonder dat deze worden gecorrigeerd. Deze optie is alleen beschikbaar als u een profiel kiest dat een correctie bevat voor het verhelpen van problemen.

PDF-bestand kopiëren

Hiermee wordt een kopie van de PDF in de map met succesmeldingen of in de map met foutmeldingen geplaatst.

PDF-bestand verplaatsen

Hiermee wordt het geïnspecteerde PDF-bestand verplaatst naar de map met succesmeldingen of de map met foutmeldingen.

Alias van PDF-bestand opslaan

Hiermee plaatst u in de map met succesmeldingen of de map met foutmeldingen een koppeling naar de PDF, zodat het oorspronkelijke bestand niet wordt verplaatst.

Rapport maken en opslaan in map met succes-/foutmeldingen

Hiermee geeft u het type rapport en de hoeveelheid details op. Dit rapport bevat de resultaten van de Preflight-inspectie.

Instellingen

Hiermee wijzigt u rapportopties.

Map met succes-/foutmeldingen

Hiermee geeft u een map en een locatie op voor de bestanden en de optionele rapporten.

Een overzicht-PDF weergeven

Hiermee wordt een rapport gemaakt met bestanden die problemen hebben opgeleverd tijdens de inspectie. Het rapport bevat de locatie van elk bestand. Het pad naar het bestand is een actieve koppeling.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online