Handboek Annuleren

PDF's openen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

U kunt een PDF op vele manieren openen: vanuit Acrobat, vanuit uw e-mailtoepassing, vanuit uw bestandssysteem of via een webbrowser van een netwerk.

Een PDF openen in de toepassing

 1. Start Acrobat en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Open een bestand in de weergave Start > Recent.

  • Selecteer Openen in het hamburgermenu (Windows) of Bestand (macOS). Selecteer in het dialoogvenster Openen een of meer bestandsnamen en selecteer Openen. PDF-documenten hebben doorgaans de extensie .pdf.

  Opmerking:

  Als u meerdere documenten hebt geopend, kunt u tussen de documenten schakelen door in het menu Venster het gewenste document te kiezen.

Een PDF openen vanuit het bureaublad of vanuit een andere toepassing

 1. Ga op een van de volgende manieren te werk:
  • Als u een PDF wilt openen die is verzonden als bijlage van een e-mailbericht, opent u het bericht en dubbelklikt u op het pictogram PDF.

  • Als u een PDF wilt openen die gekoppeld is aan een geopende webpagina, klikt u op de koppeling naar het PDF-bestand. De PDF wordt meestal in de webbrowser geopend.

  • Dubbelklik op het PDF-bestandspictogram in uw bestandssysteem.

  Opmerking:

  In Mac OS kunt u soms een PDF die in Windows is gemaakt, niet openen door op het pictogram te dubbelklikken. Kies in plaats daarvan Bestand > Openen met > Acrobat.

Een PDF openen in een webbrowser

Wanneer PDF's worden geopend in een webpagina, zijn ze in de Leesmodus. In de Leesmodus wordt de PDF weergegeven zonder dat de menu's, de deelvensters of werkbalken zichtbaar zijn. Onder in het venster verschijnt een halftransparante zwevende werkbalk met de basisfuncties voor de weergave van documenten.

 • Ga met de cursor naar de onderkant van het venster om de werkbalk weer te geven.
 • Met de navigatieknoppen in de werkbalk bladert u door de PDF.
 • Als u de Leesmodus wilt afsluiten en het werkgebied wilt weergeven, klikt u op het Acrobat-pictogram in de werkbalk.
 • Als u de Leesmodus in de browser wilt uitschakelen, opent u de voorkeuren voor Acrobat of Reader. Selecteer Voorkeuren in het hamburgermenu (Windows) of Acrobat/Acrobat Reader(macOS) linksboven. Selecteer Internet in het linkerdeelvenster Voorkeuren. Hef de selectie van Standaard weergeven in leesmodus op.
Opmerking:

Als er meerdere Adobe PDF-toepassingen zijn geïnstalleerd, kunt u aangeven met welke toepassing PDF's worden geopend. Zie Standaardversie van PDF-handler selecteren op Voorkeuren > Algemeen.

Informatie over PDF's weergeven in een webbrowser

Met opties in de webbrowser bepaalt u hoe u een PDF weergeeft, binnen de browser of rechtstreeks in Acrobat of Reader. Als u de huidige weergave wilt wijzigen, raadpleegt u de documentatie van de browser over het beheren van invoegtoepassingen of insteekmodules. Als u buiten de browser om PDF's opent in Acrobat, kunt u de voorkeursoptie Snelle webweergave toestaan in een browser niet gebruiken.

Aangezien toetsenbordopdrachten kunnen worden toegewezen aan de webbrowser, zijn niet alle sneltoetsen van Acrobat beschikbaar. Het kan ook zijn dat u de gereedschappen en opdrachten in de Acrobat-werkbalk moet gebruiken in plaats van de werkbalk of de menubalk van de browser. Als u bijvoorbeeld een PDF-document wilt afdrukken, gebruikt u de knop Afdrukken in de werkbalk van Acrobat in plaats van de opdracht Afdrukken in de browser. (In Microsoft Internet Explorer kunt u Bestand > Afdrukken, Bewerken > Kopiëren en Bewerken > Op deze pagina zoeken op de werkbalk van Internet Explorer kiezen.)

Opmerking:

Het wordt niet aanbevolen om meerdere versies van Acrobat of Adobe Reader op dezelfde computer te installeren. Als u verschillende versies op uw systeem hebt, kunt u PDF's misschien niet in een webbrowser bekijken. Dit kan het geval zijn als u Acrobat XI naast Adobe Reader X hebt geïnstalleerd, of Acrobat 9 naast Reader XI, enzovoort. Zie voor meer informatie over het gebruik van meerdere installaties naast elkaar deze TechNote.

Internetvoorkeuren

Standaard weergeven in leesmodus

Selecteer deze optie om PDF's in een browser weer te geven zonder dat de menu's, deelvensters of werkbalken zichtbaar zijn.

Snelle webweergave toestaan

Selecteer deze optie om pagina's per stuk te downloaden van PDF's die zijn opgeslagen met Snelle webweergave. Als Snelle webweergave is ingeschakeld, kan een webserver alleen de aangevraagde pagina in plaats van de volledige PDF verzenden.

Speculatief downloaden op de achtergrond toestaan

Kies deze optie als u wilt dat de browser PDF-pagina's kan blijven downloaden van internet, zelfs nadat de eerste pagina is weergegeven.

Verbindingssnelheid

Kies in het menu een verbindingssnelheid. De verbindingssnelheid helpt Acrobat of andere media een vloeiende weergave te geven als inhoud wordt gelezen van het internet.

Internetinstellingen [of Netwerkinstellingen]

Klik hierop om het dialoogvenster voor de internet- of netwerkverbinding van de computer te openen. Raadpleeg voor meer informatie de Help bij het besturingssysteem of neem contact op met uw internetprovider of met de beheerder van uw lokale netwerk.

PDF's uit de vorige Acrobat-sessie weer openen

In Acrobat kunnen PDF's uit de vorige sessie automatisch opnieuw worden geopend wanneer u het programma start. Ga als volgt te werk om de voorkeur in te stellen:

 1. Selecteer Voorkeuren in het hamburgermenu (Windows) of Acrobat/Acrobat Reader(macOS) linksboven.

 2. Selecteer in het linkerdeelvenster van het dialoogvenster Voorkeuren de optie Algemeen en vervolgens PDF's openen vanuit de laatste sessie bij starten van Acrobat.

  PDF's van de laatste sessie openen bij starten van Acrobat

 3. Selecteer OK.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?