Handboek Annuleren

Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

PDF's zijn ontwikkeld van statische pagina's tot complexe documenten met functies zoals interactieve formulieren, multimedia-inhoud, het uitvoeren van scripts en andere mogelijkheden. Deze functies maken PDF's ook kwetsbaar voor schadelijke scripts of handelingen die schade aan uw computer kunnen veroorzaken of gegevens kunnen stelen. Met Uitgebreide beveiliging kunt u uw computer beveiligen tegen deze bedreigingen door handelingen selectief te blokkeren of toe te staan voor vertrouwde locaties en bestanden.

Als de uitgebreide beveiliging is ingeschakeld en een PDF probeert een beperkte handeling van een niet-vertrouwde locatie of bestand uit te voeren, verschijnt er een beveiligingswaarschuwing. Het soort waarschuwing is afhankelijk van de actie en uw versie van Acrobat of Acrobat Reader. (Zie Beveiligingswaarschuwingen.)

Voor technische informatie over uitgebreide beveiliging, met name voor beheerders, raadpleegt u de Acrobat-handleiding voor de beveiliging van toepassingen.

Uitgebreide beveiliging inschakelen

In Acrobat en Acrobat Reader en is de uitgebreide beveiliging standaard ingeschakeld. Adobe raadt u aan de uitgebreide beveiliging in te schakelen als dat nog niet het geval was, en de beperkingen alleen voor vertrouwde content te omzeilen.

 1. Kies Voorkeuren.
 2. Kies bij de Categorieën aan de linkerkant de optie Beveiliging (uitgebreid).
 3. Selecteer de optie Uitgebreide beveiliging inschakelen.
 4. (Optioneel—alleen Windows) Selecteer het Domeinenlogbestand met oplossingen voor problemen als uw werkstroom draait om grensoverschrijdende toegang met behulp van een op een server gebaseerd beleidsbestand.

Uitgebreide beveiligingsrestricties omzeilen

Als uitgebreide beveiliging is ingeschakeld, zijn alleen bestanden, mappen en locaties die worden vertrouwd, vrijgesteld van de beperkingen van uitgebreide beveiliging. U kunt vertrouwde locaties en bestanden op verschillende manieren specificeren, afhankelijk van de handeling die de PDF probeert uit te voeren.

 • Gebruik de functie voor geprivilegieerde locaties in het venster Uitgebreide beveiliging om bestanden, mappen en hostdomeinen (basis-URL's) te vertrouwen.

 • Stel de internettoegang in met Betrouwbaarheidsbeheer. (Zie URL-instellingen.)

 • Voor gecertificeerde PDF's kunt u het certificaat van de ondertekenaar voor toegestane netwerkhandelingen, zoals netwerken, afdrukken en bestandstoegang, vertrouwen. (Zie Het vertrouwensniveau van een certificaat instellen.)

 • Beheer de toegang tot andere domeinen met een beleidsbestand op de server. (Zie de sectie 'Beveiliging tussen domeinen' in de Acrobat-handleiding voor de beveiliging van toepassingen.)

Geprivilegieerde locaties voor vertrouwde inhoud instellen

Uitgebreide beveiliging biedt een manier om locaties voor vertrouwde inhoud in te stellen. Deze geprivilegieerde locaties kunnen losse bestanden, mappen of hostdomeinen (basis-URL's) zijn. Inhoud op een geprivilegieerde locatie wordt altijd vertrouwd. Uitgebreide beveiliging voorkomt normaal gesproken bijvoorbeeld dat PDF's gegevens van onbekende websites laden. Als u de oorsprong van de gegevens (het hostdomein) toevoegt aan uw lijst met geprivilegieerde locaties, zullen Acrobat en Acrobat Reader het laden van de gegevens toestaan. Zie de sectie Uitgebreide beveiliging in de Acrobat-handleiding voor de beveiliging van toepassingen voor meer informatie.

 1. Selecteer Voorkeuren > Beveiliging (uitgebreid).
 2. Selecteer Uitgebreide beveiliging inschakelen.

 3. Geef een lijst met locaties op onder Geprivilegieerde locaties en selecteer vervolgens OK.

  • Om sites te vertrouwen die u in Internet Explorer al vertrouwt, selecteert u Websites van mijn Win OS beveiligingszones automatisch vertrouwen.

  • Klik op Bestand toevoegen om slechts één of twee PDF's van een locatie toe te voegen.

  • Klik op Pad naar map toevoegen of Host toevoegen om een vertrouwde map voor meerdere PDF's te maken.

  • Voer de naam van de basis-URL in om toe te staan dat gegevens van een website worden geladen. U kunt bijvoorbeeld www.adobe.com invoeren, maar niet www.adobe.com/products. Selecteer Alleen veilige verbindingen (https:) als u alleen bestanden van veilige verbindingen vertrouwt.

  Opmerking:

  De instelling Websites van mijn Win OS-beveiligingszones automatisch vertrouwen is van toepassing wanneer de Beveiligde weergave is ingesteld op Bestanden van mogelijk onveilige locaties

  Als de Beveiligde weergave is ingesteld op Alle bestanden, worden de vertrouwde sites standaard geopend in de beveiligde weergave, tenzij u deze toevoegt aan de lijst met Geprivilegieerde locaties.

Domeinoverschrijdende toegang

Uitgebreide beveiliging voorkomt dat een PDF in het ene hostdomein communiceert met een ander domein. Hiermee wordt voorkomen dat een PDF schadelijke gegevens van een niet-vertrouwde bron ophaalt. Als een PDF probeert toegang te krijgen tot een ander domein, proberen Acrobat en Acrobat Reader automatisch een beleidsbestand van dat domein te laden. Als het domein van het document dat probeert toegang tot de gegevens te krijgen, in het beleidsbestand is opgenomen, zijn de gegevens automatisch toegankelijk.

Zie voor meer informatie de Acrobat-handleiding voor toepassingsbeveiliging.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online