Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's

PDF's zijn ontwikkeld van statische pagina's tot complexe documenten met functies zoals interactieve formulieren, multimedia-inhoud, het uitvoeren van scripts en andere mogelijkheden. Deze functies maken PDF's ook kwetsbaar voor schadelijke scripts of handelingen die schade aan uw computer kunnen veroorzaken of gegevens kunnen stelen. Met Uitgebreide beveiliging kunt u uw computer beveiligen tegen deze bedreigingen door handelingen selectief te blokkeren of toe te staan voor vertrouwde locaties en bestanden.

Als de uitgebreide beveiliging is ingeschakeld en een PDF probeert een beperkte handeling van een niet-vertrouwde locatie of bestand uit te voeren, verschijnt er een beveiligingswaarschuwing. Het soort waarschuwing is afhankelijk van de handeling en uw versie van Acrobat of Reader. (Zie Beveiligingswaarschuwingen.)

Zie de documenten op www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_nl voor technische details over verbeterde beveiliging, voornamelijk bedoeld voor beheerders.

Uitgebreide beveiliging inschakelen

In Acrobat en Reader X, 9.3 en 8.2 is de uitgebreide beveiliging standaard ingeschakeld. Adobe raadt u aan de uitgebreide beveiliging in te schakelen als dat nog niet het geval was, en de beperkingen alleen voor vertrouwde inhoud te omzeilen.

 1. Kies Voorkeuren.
 2. Kies bij de Categorieën aan de linkerkant de optie Beveiliging (uitgebreid).
 3. Selecteer de optie Uitgebreide beveiliging inschakelen.
 4. (Optioneel—alleen Windows) Selecteer het Domeinenlogbestand met oplossingen voor problemen als uw werkstroom draait om grensoverschrijdende toegang met behulp van een op een server gebaseerd beleidsbestand.

Uitgebreide beveiligingsrestricties omzeilen

Als uitgebreide beveiliging is ingeschakeld, zijn alleen bestanden, mappen en locaties die worden vertrouwd, vrijgesteld van de beperkingen van uitgebreide beveiliging. U kunt vertrouwde locaties en bestanden op verschillende manieren specificeren, afhankelijk van de handeling die de PDF probeert uit te voeren.

 • Gebruik de functie voor geprivilegieerde locaties in het venster Uitgebreide beveiliging om bestanden, mappen en hostdomeinen (basis-URL's) te vertrouwen.

 • Stel de internettoegang in met Betrouwbaarheidsbeheer. (Zie URL-instellingen.)

 • Voor gecertificeerde PDF's kunt u het certificaat van de ondertekenaar voor toegestane netwerkhandelingen, zoals netwerken, afdrukken en bestandstoegang, vertrouwen. (Zie Het vertrouwensniveau van een certificaat instellen.)

 • Beheer de toegang tot andere domeinen met een beleidsbestand op de server. (Zie het document over domeinoverschrijdende beveiliging op www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_nl.)

Geprivilegieerde locaties voor vertrouwde inhoud instellen

Uitgebreide beveiliging biedt een manier om locaties voor vertrouwde inhoud in te stellen. Deze geprivilegieerde locaties kunnen losse bestanden, mappen of hostdomeinen (basis-URL's) zijn. Inhoud op een geprivilegieerde locatie wordt altijd vertrouwd. Uitgebreide beveiliging voorkomt normaal gesproken bijvoorbeeld dat PDF's gegevens van onbekende websites laden. Als u de oorsprong van de gegevens (de domeinnaam) toevoegt aan uw lijst met geprivilegieerde locaties, zullen Acrobat en Reader het laden van de gegevens toestaan. Zie het document Verbeterde beveiliging op www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_nl voor meer informatie.

 1. Selecteer Voorkeuren > Beveiliging (uitgebreid).
 2. Selecteer de optie Uitgebreide beveiliging inschakelen.
 3. Definieer een lijst met locaties in het gedeelte Geprivilegieerde locaties en klik op OK.
  • Om sites te vertrouwen die u in Internet Explorer al vertrouwt, selecteert u Websites van mijn Win OS beveiligingszones automatisch vertrouwen.

  • Klik op Bestand toevoegen om slechts één of twee PDF's van een locatie toe te voegen.

  • Klik op Pad naar map toevoegen of Host toevoegen om een vertrouwde map voor meerdere PDF's te maken.

  • Voer de naam van de basis-URL in om toe te staan dat gegevens van een website worden geladen. U kunt bijvoorbeeld www.adobe.com invoeren, maar niet www.adobe.com/nl/products. Selecteer Alleen veilige verbindingen (https:) als u alleen bestanden van veilige verbindingen vertrouwt.

Domeinoverschrijdende toegang

Uitgebreide beveiliging voorkomt dat een PDF in het ene hostdomein communiceert met een ander domein. Hiermee wordt voorkomen dat een PDF schadelijke gegevens van een niet-vertrouwde bron ophaalt. Als een PDF probeert toegang te krijgen tot een ander domein, proberen Acrobat en Reader automatisch een beleidsbestand van dat domein te laden. Als het domein van het document dat probeert toegang tot de gegevens te krijgen, in het beleidsbestand is opgenomen, zijn de gegevens automatisch toegankelijk.

Zie de Handleiding voor toepassingsbeveiliging op www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_nl voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account