Artikelen

In veel traditionele gedrukte documenten, zoals tijdschriften en kranten, wordt tekst in meerdere kolommen gerangschikt. De tekst loopt van kolom naar kolom en soms over diverse pagina's. Deze opmaak is weliswaar handig voor gedrukt materiaal, maar is op het scherm mogelijk moeilijk leesbaar omdat de lezer moet schuiven en zoomen.

Met de artikelfunctie leidt u lezers door materiaal dat in meerdere kolommen wordt weergegeven en dat over diverse pagina's loopt.

Het verloop van een artikelthread
Het verloop van een artikelthread. De gebruiker leest tekst A, slaat tekst B en C over en gaat weer naar tekst A.

Artikelen definiëren

U maakt een artikel door rond de inhoud een reeks vakken te definiëren in de volgorde waarin de inhoud moet worden gelezen. Het navigatiepad dat u voor een artikel definieert, wordt een artikelthread genoemd. U maakt een thread door de diverse vakken met elkaar te verbinden zodat deze samen één doorlopende tekststroom vormen.

Opmerking:

Met de meeste DTP-programma's kunt u automatisch artikelthreads genereren wanneer de bestanden naar Adobe PDF worden geconverteerd. Als het bestand dat u bekijkt artikelen bevat, kunt u de namen van de artikelen weergeven op een tabblad en gemakkelijk door de artikelen navigeren.  

 1. Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Meer > Artikelvak toevoegen. De aanwijzer verschijnt als een kruiscursor in het documentvenster.

 2. Sleep een rechthoek om het eerste artikelvak te definiëren. Rond de ingesloten tekst verschijnt een artikelvak en de aanwijzer verandert in de artikelaanwijzer.

  Elk artikelvak dat u maakt, heeft een label dat bestaat uit het artikelnummer en het volgnummer ervan in het artikel. Het eerste vak voor het eerste artikel heeft bijvoorbeeld het label 1-1, het tweede vak 1-2, enzovoort. De vakken voor het tweede artikel in hetzelfde document hebben de labels 2-1, 2-2, 2-3, enzovoort.

 3. Ga naar het volgende deel van het document dat u in het artikel wilt opnemen, en teken een rechthoek rond die tekst. Herhaal dit tot u het gehele artikel hebt gedefinieerd.

  Opmerking:

  Als u de grootte van een artikelvak wilt wijzigen of het vak wilt verplaatsen, moet u eerst het artikel beëindigen.

 4. U beëindigt het artikel door op Enter te drukken.
 5. Voer in het dialoogvenster Artikeleigenschappen de titel van het artikel, het onderwerp, de auteur en eventuele sleutelwoorden in om het artikel te beschrijven en klik op OK.

Een artikel weergeven en bewerken

Gebruik het gereedschap Artikel om een artikelvak in het PDF-document te maken, weer te geven of te wijzigen.

Artikelen op de pagina weergeven

 1. Kies Gereedschappen > PDF bewerken > Meer > Artikelvak toevoegen.

Artikelen in de PDF weergeven

 1. Kies Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievensters > Artikelen.
 2. Als u een artikel wilt lezen, dubbelklikt u erop of selecteert u het artikel en kiest u Artikel lezen in het optiemenu  van het venster Artikelen.

  De eerste regel van het artikel verschijnt in de linkerbovenhoek.

 3. Als u het venster Artikelen wilt verbergen nadat het artikel is geopend, selecteert u Na gebruik verbergen in het optiemenu van het venster Artikelen.

Een artikel of artikelvak verwijderen

 1. Voer in het venster Artikelen een van de volgende handelingen uit:
  • Als u het gehele artikel wilt verwijderen, selecteert u het artikel in het venster Artikelen en drukt u op Delete.

  • Als u slechts één vak uit een artikel wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het vak en kiest u Verwijderen. Selecteer Vak in het waarschuwingsbericht. Als u Artikel selecteert, wordt het gehele artikel verwijderd.

   De resterende artikelen of artikelvakken worden automatisch opnieuw genummerd.

Een artikelvak invoegen in een artikelthread

 1. Selecteer in het venster Document het artikelvak waarachter u het nieuwe artikelvak wilt plaatsen.
 2. Klik op het plusteken (+) onder aan het geselecteerde vak en klik op OK wanneer u wordt gevraagd om een nieuw artikelvak te slepen en te maken.
  Een voorbeeld van het selecteren van een artikel met het gereedschap Artikel
  Een voorbeeld van het selecteren van een artikel met het gereedschap Artikel.

 3. Teken een nieuw artikelvak. Het nieuwe vak wordt in de artikelstroom ingevoegd en alle volgende vakken worden opnieuw genummerd.

Een artikelvak verplaatsen of de grootte ervan wijzigen

 1. Selecteer het artikelvak met het gereedschap Artikel en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u het vak wilt verplaatsen, sleept u het naar de gewenste locatie.

  • Als u de grootte van het vak wilt wijzigen, sleept u een greep in het midden om alleen de hoogte of breedte te wijzigen of sleept u een hoekgreep om beide afmetingen te wijzigen.

  Een voorbeeld van het wijzigen van de grootte van een artikelvak
  Een voorbeeld van het wijzigen van de grootte van een artikelvak

Artikeleigenschappen bewerken

 1. Selecteer met het gereedschap Artikel het artikelvak dat u wilt bewerken.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het vak en kies Eigenschappen.
 3. Wijzig de gegevens in het dialoogvenster Artikeleigenschappen en klik op OK.

Twee artikelen combineren

 1. Selecteer in het documentvenster een artikelvak in het artikel dat u het eerst wilt laten lezen.
 2. Klik op het plusteken (+) onder aan het geselecteerde vak en klik op OK wanneer u wordt gevraagd om een nieuw artikelvak te maken.
 3. Houd Ctrl ingedrukt en klik op een artikelvak dat u als volgende wilt lezen. Het tweede artikel wordt toegevoegd aan het einde van het eerste artikel. Alle artikelvakken in het artikel worden automatisch opnieuw genummerd.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid