Handboek Annuleren

PDF-artikelen

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We implementeren een nieuwe, meer intuïtieve productervaring. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help bij uw huidige ervaring.

Artikelen

In veel traditionele afgedrukte documenten zoals tijdschriften en kranten wordt tekst in meerdere kolommen gerangschikt. Verhalen lopen van kolom naar kolom en soms over diverse pagina's. De opmaak is weliswaar handig voor afgedrukt materiaal, maar dit type structuur is op het scherm mogelijk lastig te volgen vanwege het scrollen en zoomen.

Met de artikelfunctie kunt u lezers door materiaal leiden dat in meerdere kolommen wordt weergegeven en dat over verschillende pagina's loopt.

Het verloop van een artikelthread
De flow van een artikelthread. De gebruiker leest door tekst A, slaat tekst B en C over en gaat dan weer naar tekst A.

Artikelen maken

U maakt een artikel door rond de inhoud een reeks vakken te definiëren in de volgorde waarin de inhoud moet worden gelezen. Het navigatiepad dat u voor een artikel definieert, wordt een artikelthread genoemd. U maakt een thread door de diverse vakken met elkaar te verbinden zodat deze samen één doorlopende tekststroom vormen.

Opmerking:

Met de meeste DPT-programma's kunt u automatisch artikelthreads genereren wanneer de bestanden naar Adobe PDF worden geconverteerd. Als het bestand dat u bekijkt artikelen bevat, kunt u de namen van de artikelen weergeven op een tabblad en gemakkelijk door de artikelen navigeren.  

 1. Open een PDF of een leeg document en selecteer vervolgens in het menu Alle tools de optie Een PDF bewerken

 2. Vouw vanuit het linkerdeelvenster het menu Content toevoegen open door Meer te selecteren. Selecteer vervolgens het vakje Artikel.
  De cursor wordt als kruiscursor weergegeven in het documentvenster.

 3. Sleep een rechthoek om het eerste artikelvak te definiëren. Rond de ingesloten tekst verschijnt een artikelvak en de aanwijzer verandert in de artikelaanwijzer.

  Elk artikelvak dat u maakt, heeft een label dat bestaat uit het artikelnummer en het volgnummer ervan in het artikel. Het eerste vak voor het eerste artikel heeft bijvoorbeeld het label 1-1, het tweede vak 1-2, enzovoort. De vakjes voor het tweede artikel in hetzelfde document zijn voorzien van de labels 2-1, 2-2, 2-3, enzovoort.

 4. Ga naar het volgende deel van het document dat u in het artikel wilt opnemen, en teken een rechthoek rond die tekst. Herhaal dit totdat u het gehele artikel hebt gedefinieerd.
  Opmerking:

  Als u de grootte van een artikelvak wilt wijzigen of het vak wilt verplaatsen, moet u het artikel eerst beëindigen.

 5. Druk op Enter. In het dialoogvenster Eigenschappen van artikel dat wordt geopend, voert u vervolgens de titel van het artikel, het onderwerp, de auteur en eventuele trefwoorden in om het artikel te beschrijven. Selecteer vervolgens OK.

Een artikel weergeven en bewerken

Gebruik de tool Artikel om een artikelvak in het PDF-document te maken, weer te geven of te wijzigen.

 • Als u de artikelen op een pagina wilt weergeven, selecteert u in het menu Alle tools de optie Een PDF bewerken  > Meer > Artikelvak.
 • Als u de lijst met artikelen van een PDF wilt weergeven, selecteert u in het   menu Weergave > Tonen/verbergen > Zijvensters > Artikelen.

Er wordt een rechterdeelvenster weergegeven met de lijst van artikelen op de pagina.

 • Als u een artikel wilt lezen, kunt u dubbelklikken op de naam van dat artikel.
 • Als u het venster Artikelen wilt verbergen nadat het artikel is geopend, selecteert u   >  Verbergen na gebruik.

Een artikel of artikelvak verwijderen

 1. Als u het gehele artikel wilt verwijderen, selecteert u het artikel in het venster Artikelen en drukt u op Delete.

 2. Als u één vak uit een artikel wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop op het vak en selecteert u Verwijderen. Vervolgens selecteert u in het waarschuwingsbericht de optie Vak.
  Als u Artikel selecteert, wordt het gehele artikel verwijderd.

  De resterende artikelen of artikelvakken worden automatisch opnieuw genummerd.

Een artikelvak invoegen in een artikelthread

 1. Selecteer in het venster Document het artikelvak dat het nieuwe artikelvak moet volgen.
 2. Selecteer het plusteken (+) onder aan het geselecteerde vak. Wanneer u wordt gevraagd een nieuw artikelvak te slepen en te maken, selecteert u OK. 

  Een voorbeeld van het selecteren van een artikel met het gereedschap Artikel
  Een voorbeeld van het selecteren van een artikel met het gereedschap Artikel

 3. Teken een nieuw artikelvak. Het nieuwe vak wordt ingevoegd in de artikelflow en alle volgende vakken worden opnieuw genummerd.

Een artikelvak verplaatsen of de grootte ervan wijzigen

 1. Selecteer het artikelvak met de tool Artikel en voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u het vak wilt verplaatsen, sleept u het naar de gewenste locatie.

  • Als u de grootte van het vak wilt wijzigen, sleept u een greep in het midden om alleen de hoogte of breedte te wijzigen of sleept u een hoekgreep om beide afmetingen te wijzigen.

  Een voorbeeld van het wijzigen van de grootte van een artikelvak
  Een voorbeeld van het wijzigen van de grootte van een artikelvak

Artikeleigenschappen bewerken

 1. Selecteer met de tool Artikel het artikelvak dat u wilt bewerken.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het vak en selecteer vervolgens Eigenschappen.

 3. Wijzig de gegevens in het dialoogvenster Artikeleigenschappen en selecteer vervolgens OK.

Twee artikelen combineren

 1. Selecteer in het deelvenster Document een artikelvak in het artikel dat u het eerst wilt laten lezen.
 2. Selecteer het plusteken (+) onder aan het artikelvak en selecteer vervolgens OK in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

 3. Houd Ctrl ingedrukt en klik op een artikelvak dat u als volgende wilt lezen. Het tweede artikel wordt toegevoegd aan het einde van het eerste artikel. Alle artikelvakken in het artikel worden automatisch opnieuw genummerd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?