PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden (Acrobat Pro)

PDF's converteren naar PDF/X, PDF/A of PDF/E

U kunt de inhoud van een PDF valideren tegen PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- of PDF/E-criteria. U kunt ook een kopie van de PDF opslaan als PDF/X, PDF/A of PDF/E, mits het bestand voldoet aan de opgegeven vereisten. In bepaalde omstandigheden is bijvoorbeeld een ICC-profiel waarmee het doelapparaat wordt beschreven, vereist voor PDF/X-1a-, PDF/X-3- en PDF/X-4-compatibiliteit. Als uw document geen ingesloten ICC-uitvoerprofiel heeft, kunt u er een insluiten voordat u het document opslaat.

U kunt een PDF converteren naar een PDF die voldoet aan de normen met de wizard Normen. De wizard begeleidt u door het proces en geeft een toelichting bij de intentie van bepaalde indelingen. Als u bekend bent met de normen, kunt u voor de conversie van een PDF een ingebouwd profiel gebruiken of een profiel dat u hebt gemaakt met de wizard.

Opmerking:

U kunt ook PDF/X- en PDF/A-compatibele bestanden maken met Acrobat Distiller.

Converteren naar PDF/X, PDF/A of PDF/E met een profiel

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie.

  De gereedschapset voor afdrukproductie wordt in het deelvenster aan de rechterkant weergegeven.

 2. Klik op Preflight.

  Het dialoogvenster Preflight wordt weergegeven.

 3. Kies in het dialoogvenster Preflight de optie PDF-standaarden in de vervolgkeuzelijst Bibliotheken.

 4. Klik op het tabblad Profielen.

 5. Vouw een compatibiliteitsprofiel uit en selecteer het gewenste profiel. Onder PDF/A-compatibiliteit selecteert u bijvoorbeeld Converteren naar PDF/A-1b.

 6. Klik op Analyseren en corrigeren.

 7. Klik op Opslaan om het bestand te converteren op basis van het geselecteerde profiel.

converteren naar PDF/X, PDF/A of PDF/E

 1. Kies Gereedschappen > PDF-standaarden.

 2. Kies Opslaan als PDF/A, Opslaan als PDF/X of Opslaan als PDF/E in het rechterdeelvenster.

 3. Selecteer een locatie om het bestand op te slaan en klik op Opslaan.

Een PDF controleren op basis van PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- of PDF/E-criteria

PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- en PDF/E-bestanden kunnen op verschillende manieren worden gemaakt, bijvoorbeeld met Acrobat Distiller of met de opdracht Bestand > Opslaan alsander bestand. Als u een PDF opent die voldoet aan een van deze normen, kunt u de informatie over de normen weergeven in het navigatievenster. (Kies Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievensters en klik op Normen .) Het menu en het venster Normen zijn alleen beschikbaar als de PDF voldoet aan een norm. Het deelvenster Normen is aanwezig in alle versies (Acrobat Professional, Standard en zelfs Reader). De functie voor verificatie van compatibiliteit is echter alleen aanwezig in Acrobat.

Bij Overeenstemming wordt de volgende informatie aangegeven: de norm die is gebruikt om het bestand te maken, de ISO-naam en of is gecontroleerd of het bestand compatibel is met PDF/X, PDF/A, PDF/VT, PDF/UA of PDF/E. Bij Uitvoerintentie worden de kleurinstellingen aangegeven die zijn toegewezen aan het bestand. Als u wilt controleren aan welke normen het bestand voldoet, klikt u op Compatibiliteit verifiëren.

PDF/X-, PDF/A- of PDF/E-gegevens verwijderen

U kunt alle PDF/X-, PDF/A- of PDF/E-specifieke gegevens verwijderen, zoals de uitvoervoorwaarde of de GTS_PDFX-versiesleutel. Deze handeling is nuttig als een bestand is gewijzigd, als u opnieuw wilt beginnen of als een bestand door een ICC-profiel te groot wordt.

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie.

  De gereedschapset voor afdrukproductie wordt in het deelvenster aan de rechterkant weergegeven.

 2. Klik op Preflight.

  Het dialoogvenster Preflight wordt weergegeven.

 3. Kies in het dialoogvenster Preflight de optie PDF-standaarden in de vervolgkeuzelijst Bibliotheken.

 4. Klik op het tabblad Correcties.

 5. Vouw de groep Documentgegevens en metagegevens uit en selecteer de optie <naam_van_norm>-gegevens verwijderen. Selecteer bijvoorbeeld PDF/A-gegevens verwijderen.

 6. Klik op Corrigeren.

 7. Selecteer een locatie om het bestand op te slaan en klik op Opslaan.

Als de bewerking is geslaagd, verschijnt een groen vinkje in het tabblad Resultaten van het dialoogvenster Preflight. Als de bewerking mislukt, verschijnt een rode X in het tabblad Resultaten van het dialoogvenster Preflight.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account