Handboek Annuleren

PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden (Acrobat Pro)

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Nieuw in Acrobat
  3. Sneltoetsen
  4. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. Wizard Handelingen (Acrobat Pro)
  12. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  13. PDF's instellen voor een presentatie
  14. PDF-artikelen
  15. Georuimtelijke PDF's
  16. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  17. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  18. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Over certificaathandtekeningen
  5. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  6. Digitale handtekeningen valideren
  7. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  8. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

PDF's converteren naar PDF/X, PDF/A of PDF/E

U kunt de inhoud van een PDF valideren tegen PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- of PDF/E-criteria. U kunt ook een kopie van de PDF opslaan als PDF/X, PDF/A of PDF/E, mits het bestand voldoet aan de opgegeven vereisten. In bepaalde omstandigheden is bijvoorbeeld een ICC-profiel waarmee het doelapparaat wordt beschreven, vereist voor PDF/X-1a-, PDF/X-3- en PDF/X-4-compatibiliteit. Als uw document geen ingesloten ICC-uitvoerprofiel heeft, kunt u er een insluiten voordat u het document opslaat.

U kunt een PDF converteren naar een PDF die voldoet aan de normen met de wizard Normen. De wizard begeleidt u door het proces en geeft een toelichting bij de intentie van bepaalde indelingen. Als u bekend bent met de normen, kunt u voor de conversie van een PDF een ingebouwd profiel gebruiken of een profiel dat u hebt gemaakt met de wizard.

Opmerking:

U kunt ook PDF/X- en PDF/A-compatibele bestanden maken met Acrobat Distiller.

Converteren naar PDF/X, PDF/A of PDF/E met een profiel

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie.

  De gereedschapset voor afdrukproductie wordt in het deelvenster aan de rechterkant weergegeven.

 2. Klik op Preflight.

  Het dialoogvenster Preflight wordt weergegeven.

 3. Kies in het dialoogvenster Preflight de optie PDF-standaarden in de vervolgkeuzelijst Bibliotheken.

 4. Klik op het tabblad Profielen.

 5. Vouw een compatibiliteitsprofiel uit en selecteer het gewenste profiel. Onder PDF/A-compatibiliteit selecteert u bijvoorbeeld Converteren naar PDF/A-1b.

 6. Klik op Analyseren en corrigeren.

 7. Klik op Opslaan om het bestand te converteren op basis van het geselecteerde profiel.

converteren naar PDF/X, PDF/A of PDF/E

 1. Kies Gereedschappen > PDF-standaarden.

 2. Kies Opslaan als PDF/A, Opslaan als PDF/X of Opslaan als PDF/E in het rechterdeelvenster.

 3. Selecteer een locatie om het bestand op te slaan en klik op Opslaan.

Een PDF controleren op basis van PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- of PDF/E-criteria

PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- en PDF/E-bestanden kunnen op verschillende manieren worden gemaakt, bijvoorbeeld met Acrobat Distiller of met de opdracht Bestand > Opslaan alsander bestand. Als u een PDF opent die voldoet aan een van deze normen, kunt u de informatie over de normen weergeven in het navigatievenster. (Kies Beeld > Tonen/verbergen > Navigatievensters en klik op Normen .) Het menu en het venster Normen zijn alleen beschikbaar als de PDF voldoet aan een norm. Het deelvenster Normen is aanwezig in alle versies (Acrobat Professional, Standard en zelfs Reader). De functie voor verificatie van compatibiliteit is echter alleen aanwezig in Acrobat.

Bij Overeenstemming wordt de volgende informatie aangegeven: de norm die is gebruikt om het bestand te maken, de ISO-naam en of is gecontroleerd of het bestand compatibel is met PDF/X, PDF/A, PDF/VT, PDF/UA of PDF/E. Bij Uitvoerintentie worden de kleurinstellingen aangegeven die zijn toegewezen aan het bestand. Als u wilt controleren aan welke normen het bestand voldoet, klikt u op Compatibiliteit verifiëren.

PDF/X-, PDF/A- of PDF/E-gegevens verwijderen

U kunt alle PDF/X-, PDF/A- of PDF/E-specifieke gegevens verwijderen, zoals de uitvoervoorwaarde of de GTS_PDFX-versiesleutel. Deze handeling is nuttig als een bestand is gewijzigd, als u opnieuw wilt beginnen of als een bestand door een ICC-profiel te groot wordt.

 1. Kies Gereedschappen > Afdrukproductie.

  De gereedschapset voor afdrukproductie wordt in het deelvenster aan de rechterkant weergegeven.

 2. Klik op Preflight.

  Het dialoogvenster Preflight wordt weergegeven.

 3. Kies in het dialoogvenster Preflight de optie PDF-standaarden in de vervolgkeuzelijst Bibliotheken.

 4. Klik op het tabblad Correcties.

 5. Vouw de groep Documentgegevens en metagegevens uit en selecteer de optie <naam_van_norm>-gegevens verwijderen. Selecteer bijvoorbeeld PDF/A-gegevens verwijderen.

 6. Klik op Corrigeren.

 7. Selecteer een locatie om het bestand op te slaan en klik op Opslaan.

Als de bewerking is geslaagd, verschijnt een groen vinkje in het tabblad Resultaten van het dialoogvenster Preflight. Als de bewerking mislukt, verschijnt een rode X in het tabblad Resultaten van het dialoogvenster Preflight.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account