Handboek Annuleren

Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's gebruiken

 1. Gebruikershandleiding voor Acrobat
 2. Inleiding tot Acrobat
  1. Acrobat openen vanaf bureaublad, mobiel apparaat, web
  2. Inleiding tot de nieuwe Acrobat-ervaring
  3. Nieuw in Acrobat
  4. Sneltoetsen
  5. Systeemvereisten
 3. Werkruimte
  1. Beginselen van de werkruimte
  2. PDF's openen en weergeven
   1. PDF's openen
   2. Bladeren door PDF-pagina's
   3. PDF-voorkeuren weergeven
   4. PDF-weergaven aanpassen
   5. Miniatuurvoorvertoning van PDF's inschakelen
   6. PDF in browser tonen
  3. Werken met onlineopslagaccounts
   1. Bestanden openen vanuit Box
   2. Bestanden openen vanuit Dropbox
   3. Bestanden openen vanuit OneDrive
   4. Bestanden openen vanuit SharePoint
   5. Bestanden openen vanuit Google Drive
  4. Acrobat en macOS
  5. Acrobat-meldingen
  6. Rasters, hulplijnen en metingen in PDF's
  7. Aziatische tekst, Cyrillische tekst en tekst van rechts naar links in PDF's
 4. PDF's maken
  1. Een overzicht van het maken van PDF's
  2. PDF's maken met Acrobat
  3. PDF's maken met PDFMaker
  4. Adobe PDF-printer gebruiken
  5. Webpagina's converteren naar PDF
  6. PDF's maken met Acrobat Distiller
  7. Conversie-instellingen voor Adobe PDF
  8. PDF-lettertypen
 5. PDF's bewerken
  1. Tekst bewerken in PDF's
  2. Afbeeldingen of objecten bewerken in een PDF
  3. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  4. Gescande PDF's bewerken
  5. Foto's in een document verbeteren die zijn gemaakt met een mobiele camera
  6. PDF's optimaliseren
  7. PDF-eigenschappen en -metagegevens
  8. Koppelingen en bijlagen in PDF's
  9. PDF-lagen
  10. Paginaminiaturen en bladwijzers in PDF's
  11. PDF's geconverteerd naar webpagina's
  12. PDF's instellen voor een presentatie
  13. PDF-artikelen
  14. Georuimtelijke PDF's
  15. Handelingen en scripts toepassen op PDF's
  16. Het standaardlettertype voor het toevoegen van tekst wijzigen
  17. Pagina's verwijderen uit een PDF
 6. Scannen en OCR
  1. Documenten naar PDF scannen
  2. Foto's in een document verbeteren
  3. Scannerproblemen oplossen bij het scanproces in Acrobat
 7. Formulieren
  1. Beginselen van PDF-formulieren
  2. Een geheel nieuw formulier maken in Acrobat
  3. PDF-formulieren maken en distribueren
  4. PDF-formulieren invullen
  5. Eigenschappen van PDF-formuliervelden
  6. PDF-formulieren invullen en ondertekenen
  7. Actieknoppen instellen in PDF-formulieren
  8. Interactieve PDF-webformulieren publiceren
  9. Beginselen van PDF-formuliervelden
  10. PDF-streepjescodeformuliervelden
  11. PDF-formuliergegevens verzamelen en beheren
  12. Formulierbeheer
  13. Help bij PDF-formulieren
  14. PDF-formulieren verzenden naar ontvangers via e-mail of een interne server
 8. Bestanden combineren
  1. Bestanden combineren of samenvoegen in één PDF
  2. PDF-pagina's roteren, verplaatsen, verwijderen en opnieuw nummeren
  3. Kopteksten, voetteksten en Bates-nummering toevoegen aan PDF's
  4. PDF-pagina's bijsnijden
  5. Watermerken toevoegen aan PDF's
  6. Achtergronden toevoegen aan PDF's
  7. Werken met deelbestanden in een PDF-portfolio
  8. PDF-portfolio's publiceren en delen
  9. Overzicht van PDF-portfolio's
  10. PDF-portfolio's maken en aanpassen
 9. Bestanden delen, reviseren en opmerkingen plaatsen
  1. PDF's online delen en bijhouden
  2. Tekst met bewerkingen markeren
  3. Een PDF-revisie voorbereiden
  4. Een PDF-revisie starten
  5. Gedeelde revisies hosten op SharePoint- of Office 365-sites
  6. Deelnemen aan een PDF-revisie
  7. Opmerkingen toevoegen aan PDF's
  8. Een stempel aan een PDF toevoegen
  9. Goedkeuringswerkstromen
  10. Opmerkingen beheren | weergeven, erop reageren, afdrukken
  11. Opmerkingen importeren en exporteren
  12. PDF-revisies bijhouden en beheren
 10. PDF's opslaan en exporteren
  1. PDF's opslaan
  2. PDF converteren naar Word
  3. PDF converteren naar JPG
  4. PDF's converteren of exporteren naar andere bestandsindelingen
  5. Bestandsindelingopties voor PDF exporteren
  6. PDF-inhoud opnieuw gebruiken
 11. Beveiliging
  1. Uitgebreide beveiligingsinstelling voor PDF's
  2. PDF's beveiligen met wachtwoorden
  3. Digitale id's beheren
  4. PDF's beveiligen met certificaten
  5. Beveiligde PDF's openen
  6. Vertrouwelijke inhoud uit PDF's verwijderen
  7. Beveiligingsbeleid instellen voor PDF's
  8. Een beveiligingsmethode kiezen voor PDF's
  9. Beveiligingswaarschuwingen wanneer een PDF wordt geopend
  10. PDF's beveiligen met Adobe Experience Manager
  11. Functie Beveiligde weergave voor PDF's
  12. Overzicht van beveiliging in Acrobat en PDF's
  13. JavaScripts in PDF's als beveiligingsrisico
  14. Bijlagen als beveiligingsrisico's
  15. Koppelingen in PDF's toestaan of blokkeren
 12. Elektronische handtekeningen
  1. PDF-documenten ondertekenen
  2. Uw handtekening vastleggen op mobiele apparaten en overal gebruiken
  3. Documenten verzenden ter elektronische ondertekening
  4. Een webformulier maken
  5. Handtekeningen in bulk aanvragen
  6. Online betalingen innen
  7. Branding aan uw account toevoegen
  8. Over certificaathandtekeningen
  9. Op een certificaat gebaseerde handtekeningen
  10. Digitale handtekeningen valideren
  11. AATL-lijst (Adobe Approved Trust List)
  12. Vertrouwde identiteiten beheren
 13. Afdrukken
  1. Elementaire PDF-afdruktaken
  2. Boeken en PDF-portfolio's afdrukken
  3. Geavanceerde PDF-afdrukinstellingen
  4. Naar PDF afdrukken
  5. PDF's in kleur afdrukken (Acrobat Pro)
  6. PDF's afdrukken in aangepaste grootten
 14. Toegankelijkheid, codes en opnieuw plaatsen
  1. PDF-toegankelijkheid instellen en controleren
  2. Toegankelijkheidsfuncties in PDF's
  3. De tool Leesvolgorde voor PDF's
  4. PDF's lezen met functies voor toegankelijkheid en opnieuw plaatsen
  5. De documentstructuur bewerken met de deelvensters Inhoud en Codes
  6. Toegankelijke PDF's maken
  7. Cloudgebaseerde automatische tagging
 15. Zoeken en indexeren
  1. PDF-indexen maken
  2. Zoeken in PDF's
 16. Multimedia en 3D-modellen
  1. Audio, video en interactieve objecten toevoegen aan PDF's
  2. 3D-modellen toevoegen aan PDF's (Acrobat Pro)
  3. 3D-modellen weergeven in PDF's
  4. Interactie met 3D-modellen
  5. 3D-objecten meten in PDF's
  6. 3D-weergaven instellen in PDF's
  7. 3D-inhoud in PDF inschakelen
  8. Multimedia toevoegen aan PDF's
  9. Opmerkingen maken over 3D-ontwerpen in PDF's
  10. Video-, audio- en multimedia-indelingen in PDF's afspelen
  11. Opmerkingen toevoegen aan video's
 17. Gereedschappen voor afdrukproductie (Acrobat Pro)
  1. Overzicht van tools voor afdrukproductie
  2. Drukkermarkeringen en haarlijnen
  3. Voorbeeld van uitvoer bekijken
  4. Transparantieafvlakking
  5. Kleurconversie en inktbeheer
  6. Kleuren overvullen
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- en PDF/E-compatibele bestanden
  2. Preflight-profielen
  3. Geavanceerde Preflight-inspecties
  4. Preflight-rapporten
  5. Preflight-resultaten, objecten en bronnen weergeven
  6. Uitvoerintenties in PDF's
  7. Probleemgebieden corrigeren met Preflight
  8. Documentanalyse automatiseren met droplets of Preflight-handelingen
  9. Documenten analyseren met Preflight
  10. Aanvullende controles in de tool Preflight
  11. Preflight-bibliotheken
  12. Preflight-variabelen
 19. Kleurbeheer
  1. Kleuren consistent houden
  2. Kleurinstellingen
  3. Kleurbeheer van documenten
  4. Werken met kleurprofielen
  5. Werken met kleurbeheer

Voordat u begint

We brengen een nieuwe, meer intuïtieve productervaring uit. Als het scherm dat hier wordt weergegeven, niet overeenkomt met uw productinterface, selecteert u Help voor uw huidige ervaring.

In de nieuwe interface staan de tools aan de linkerkant van het scherm.

Gebruikersrasters

U kunt rasters gebruiken om tekst en objecten in een document nauwkeurig uit te lijnen. Als u rasters inschakelt, wordt een kader van kruisende lijnen weergegeven waarmee u verschillende elementen correct kunt uitlijnen.

Met de optie Uitlijnen op raster lijnt u een object uit op de dichtstbijzijnde rasterlijn wanneer u het object verplaatst.

Als u het raster wilt weergeven of verbergen, selecteert u  Menu > Weergeven > Tonen/verbergen > Linialen en rasters > Raster. Als het raster wordt weergegeven, ziet u een vinkje naast de naam van de opdracht.

Gebruik rasters, hulplijnen en metingen in Adobe Acrobat PDF's.

Als u de optie Uitlijnen op raster wilt in- of uitschakelen, selecteert u  > Weergeven > Tonen/verbergen > Linialen en rastersUitlijnen op raster.

De rasterweergave wijzigen

 1. Selecteer Menu > Voorkeuren.

  Hiermee wordt het dialoogvenster Voorkeuren geopend.

 2. Selecteer in het linkerdeelvenster Eenheden en hulplijnen.

  Rasterinstellingen wijzigen.

 3. Wijzig de rasterinstellingen als volgt:

  • Om de afstand tussen rasterlijnen te wijzigen, voert u een waarde in voor Breedte tussen lijnen en Hoogte tussen lijnen.

  • Als u de oorsprong van het raster wilt wijzigen, voert u een waarde in voor Rasterverschuiving vanaf linkerrand en Rasterverschuiving vanaf bovenrand.

  • Als u het aantal subdivisies binnen elk rastervierkant wilt wijzigen, voert u een waarde in voor Subdivisies. Subdivisielijnen zijn lichter dan rasterlijnen.

  • Als je de kleur van de rasterlijnen wilt wijzigen, selecteert u het vierkant Rasterlijnkleur en kiest u een nieuwe kleur uit de opties.

Linialen en hulplijnen gebruiken

Met horizontale en verticale linialen kunt u de grootte van objecten in uw document controleren. U kunt ook hulplijnen maken om objecten, zoals formuliervelden, gemakkelijk uit te lijnen. U kunt de maateenheid en de kleur wijzigen die voor de liniaal worden gebruikt.

 • Als u linialen wilt weergeven selecteert u  Menu > Weergeven > Tonen/verbergen > Linialen en rasters > linialen.
 • Als u hulplijnen wilt weergeven of verbergen, selecteert u  Menu > Weergeven > Tonen/verbergen > Linialen en rasters  > Hulplijnen.

Linialen en hulplijnen gebruiken

 1. Om een horizontale hulplijn te maken, sleept u vanaf de horizontale liniaal naar beneden of dubbelklikt u op een locatie op de verticale liniaal.

  Om een verticale hulplijn te maken, sleept u vanaf de verticale liniaal naar rechts of dubbelklikt u op een locatie op de horizontale liniaal.

 2. Als u een hulplijn wilt verplaatsen, klikt u op de hulplijn om deze te selecteren en sleept u deze vervolgens naar een nieuwe locatie.

 3. Als u een hulplijn wilt verwijderen, klikt u op de hulplijn om deze te selecteren en drukt u op de toets Delete.

 4. Als u alle hulplijnen wilt verwijderen, klikt u met de rechtermuisknop in het liniaalgebied en selecteert u Alle hulplijnen wissen of Hulplijnen wissen op pagina.

 5. Als u de kleuren van de hulplijnen wilt wijzigen, gaat u naar  Menu > Voorkeuren en selecteert u vervolgens in het linkerdeelvenster Eenheden en hulplijnen. Selecteer vervolgens het vierkant Hulplijnkleur en selecteer een nieuwe kleur uit de opties.

De hoogte, breedte of het gebied van objecten meten

U kunt de tools 'Objecten meten' gebruiken om afstanden en oppervlakken van objecten in PDF-documenten te meten. De meettools zijn handig voor het weergeven van de afstanden en gebieden die aan objecten zijn gekoppeld in de vorm van computerondersteunde ontwerptekeningen (CAD). U kunt met deze tools ook bepaalde gebieden van een document meten voordat u het document naar een drukker stuurt. Deze gereedschappen zijn alleen beschikbaar voor gebruikers van Acrobat Reader als de maker van de PDF de functionaliteit voor metingen heeft ingeschakeld.

Als u een meetinstrument gebruikt, wordt in het venster Meetgegevens informatie over de meting weergegeven, zoals de huidige meting, deltawaarden en schaalverhouding. Acrobat voegt opmerkingen in met de berekende waarden voor afstand, omtrek of gebied.

Meetgereedschappen in Acrobat
Meetgereedschappen

A. Werkbalk Meten B. Object dat wordt gemeten C. Het deelvenster Metinggegevens 

 1. Selecteer Object meten in het menu Alle tools.

  Het geeft de toolset Object meten in het linkerdeelvenster weer.

 2. Selecteer in het menu Object meten aan de linkerkant de optie Meettool.

  De werkbalk Meten en het deelvenster Meetinformatie worden weergegeven.  

 3. Als u gebieden van uw PDF-document wilt meten, gaat u op een van de volgende manieren te werk:
  • Selecteer het gereedschap Afstand om de afstand tussen twee punten te meten. Klik op het eerste punt, ga met de aanwijzer naar het tweede punt en klik op het tweede punt.

  • Selecteer het Omtrektool  om een reeks afstanden tussen meerdere punten te meten. Klik op elk punt dat u wilt meten. Dubbelklik vervolgens op het laatste punt. 

  • Selecteer de tool Oppervlak om de oppervlakte te meten binnen de lijnsegmenten die u tekent. Klik op elk punt dat u wilt meten. Nadat u minstens twee punten hebt aangeklikt, klikt u op het eerste punt om de oppervlaktemeting te voltooien.

 4. Ga tijdens het meten van objecten op een van de volgende manieren te werk:

  • Om de meting vast te leggen aan het einde van een lijn selecteert u Uitlijnen op paden

  • Om de meting vast te leggen op het eindpunt van een lijn selecteert u Uitlijnen op eindpunten

  • Om de meting vast te leggen op het middelpunt van een lijn selecteert u Uitlijnen op middelpunten

  • Om de meting vast te leggen op de doorsnede van meerdere lijnen selecteert u Uitlijnen op snijpunten

  • Als u de meetlijnen tot stappen van 45º wilt beperken, houdt u de Shift-toets ingedrukt.

  • Als u een meting wilt onderbreken, klikt u met de rechtermuisknop en kiest u Meting annuleren.

  • Om een meetopmaak te verwijderen klikt u erop met de meettool en drukt u op de toets Delete.

Opties voor de meettool instellen

Om de opties van de meettool in te stellen selecteert u de tool en klikt u vervolgens met de rechtermuisknop ergens op de PDF. De volgende opties worden weergegeven:

 • Schaalverhouding en precisie wijzigen - De schaalverhouding (zoals 3:2) en maateenheid op de tekengebieden wijzigen.
 • Markeringslabel wijzigen - De tekst die bij de meting verschijnt, toevoegen of wijzigen.
 • Meetmarkering uitschakelen/inschakelen - Indien dit is ingeschakeld, worden de meetlijnen die u tekent, toegevoegd aan de PDF. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, worden er geen meetlijnen weergeven wanneer u een ander object meet of een andere tool selecteert.
 • Ortho aan/uit zetten - Indien dit is ingeschakeld, zijn de meetlijnen alleen orthografisch.
 • Linialen tonen/verbergen - Verticale en horizontale linialen op de pagina tonen of verbergen.
 • Uitlijnen op paginacontent/Niet uitlijnen op paginacontent - Schakel alle uitlijningen in of uit.
 • Meetmarkering exporteren naar Excel - Sla de informatie voor alle metingen in uw PDF op in een CSV-bestand.
 • Voorkeuren - Open de voorkeuren voor metingen (2D).

Meetvoorkeuren instellen

U kunt de voorkeuren voor 2D-metingen instellen om te bepalen hoe 2D-gegevens worden gemeten. Ga hiervoor naar > Voorkeuren en selecteer vervolgens Meten (2D) in het linkerdeelvenster en configureer de volgende opties:

 • Schalen en eenheden uit document gebruiken (indien aanwezig) - Indien dit is ingeschakeld, worden de metingen op basis van de eenheden in het originele document gebruikt, indien aanwezig. Deselecteer deze optie om de meeteenheden handmatig op te geven.
 • Orthografische lijnen gebruiken - Indien dit is ingeschakeld, zijn de meetlijnen alleen orthografisch.
 • Kleur van meetlijn - Hiermee geeft u de kleur op van de lijn die verschijnt tijdens het tekenen.
 • Maatmarkeringen inschakelen - Indien dit is ingeschakeld, worden de meetlijnen die u tekent, toegevoegd aan de PDF. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, worden er geen meetlijnen weergeven wanneer u een ander object meet of een ander gereedschap selecteert. U kunt gebruikmaken van de standaardmaatlabels of een eigen label opgeven.
 • Standaardleaderlengte gebruiken (alleen de tool Afstand) - Indien dit is uitgeschakeld, moet u telkens wanneer u een afstandsmeting tekent, de muis bewegen om de leaderlengte te bepalen.
 • Standaardbegin van lijn - Hiermee geeft u de weergave van het begin van de lijn in afstandsmetingen op.
 • Standaardeinde van lijn - Hiermee geeft u de weergave van het einde van de lijn in afstandsmetingen op.
 • Stijl bijschrift (alleen de tool Afstand) - Hiermee geeft u op of het bijschrift van de afstandsmeting binnen of boven de meetlijn staat.
 • Standaardleaderlengte (alleen de tool Afstand) - Hiermee geeft u de lengte van de lijnleader op die aan één kant van de meetpunten staat.
 • Standaardleaderuitbreiding boven lijn (alleen de tool Afstand) - Hiermee geeft u de lengte op van de lijnleaderuitbreiding die boven de meetlijn staat.
 • Standaardleaderverschuiving vanaf lijnpunten (alleen de tool Afstand) - Hiermee geeft u de hoeveelheid witruimte tussen de meetpunten en de leader op.
 • Instellingen voor 2D magnetisch- Hiermee geeft u de werking van magnetisch uitlijnen op. De gevoeligheid geeft aan hoe dicht u de aanwijzer bij het item moet houden dat magnetisch is. Met Tipkleur magnetisch geeft u op in welke kleur de magnetische lijn wordt weergegeven wanneer u de aanwijzer op het object houdt.
Opmerking:

In Acrobat Reader zijn de meetvoorkeuren van toepassing op PDF-bestanden waarin de functie voor opmerkingen is ingeschakeld.

Cursorcoördinaten weergeven

De cursorcoördinaten tonen de coördinatenpositie van de cursor binnen het documentvenster. De positienummering begint in de linkerbovenhoek van het document. Cursorcoördinaten toont ook de breedte en hoogte van een geselecteerd object terwijl u het formaat aanpast.

X- en y-coördinaten bekijken:

 1. Selecteer Menu > Weergeven > Tonen/verbergen > Cursorcoördinaten.

 2. Verplaats de muisaanwijzer om de X- en Y-coördinaten weer te geven.

De maateenheden van de cursorcoördinaten wijzigen:

 1. Selecteer Menu > Voorkeuren.

 2. Selecteer Eenheid en hulplijnen in het linkerdeelvenster van het venster Voorkeuren.

 3. Selecteer het vervolgkeuzemenu Pagina- en liniaaleenheden en kies een andere maateenheid.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?