Help bij PDF-formulieren

Hoe maak ik een PDF-formulier in Acrobat

Een lege PDF maken, formuliervelden toevoegen en het formulier opslaan

 • Kan ik een geheel nieuw invulbaar PDF-formulier maken in Acrobat?
  Ja, u kunt gewoon een lege PDF maken, de nodige labels en velden toevoegen en de PDF opslaan. Stapsgewijze instructies voor het maken van een PDF-formulier.

 • Kan ik een invulbaar PDF-formulier op basis van een bestaand document maken in Acrobat?
  Ja, u kunt een PDF-formulier maken op basis van een afdruk op papier of een bestaand Word-bestand. In Acrobat worden statische velden herkend en met een formulierwizard omgezet in invulbare velden. Zie Een formulier maken van een bestaand document.

 • Wat zijn formuliervelden?
  Formuliervelden zijn gegevensvelden met behulp waarvan u gegevens uit het ingevulde formulier kunt verzamelen. In Acrobat beschikt u over diverse veldtypen voor het verzamelen van de juiste soort gegevens, in de juiste indeling. Zie Beginselen van PDF-formuliervelden.
  Neem deel aan de discussie op Adobe- forums .

Formuliervelden, actieknoppen, berekeningen, datum en tijd en verzendknop in een PDF-formulier gebruiken

 • Wat zijn de verschillende formuliervelden die ik in een PDF-formulier kan gebruiken?
  U kunt tekstvakken, vervolgkeuzelijsten, keuzerondjes, selectievakjes, keuzelijsten enzovoort gebruiken. Stel de eigenschappen van formuliervelden in, zoals aanpassing van het tekstformaat, datum velden of berekeningen, of start aangepaste scripts om te definiëren hoe velden werken. Meer informatie.
 • Hoe kan ik een knop voor het wissen of opnieuw instellen van een formulier toevoegen aan mijn formulier?
  Met de knop Wissen of Formulier opnieuw instellen worden alle gegevens gewist die een gebruiker al in het formulier heeft ingevoerd. U kunt de knop Formulier opnieuw instellen ook zo configureren dat alleen bepaalde velden worden gewist. Meer informatie.
 • Hoe voeg ik een verzendknop aan mijn formulier toe?
  Wanneer u een formulier verspreidt, controleert Acrobat het formulier automatisch. Als het formulier geen verzendknop bevat, wordt de knop Formulier verzenden toegevoegd aan de documentberichtenbalk. Gebruikers kunnen klikken op de knop Formulier verzenden om ingevulde formulier naar u terug te sturen. Meer informatie.
 • Kan ik actieknoppen toevoegen aan een PDF-formulier?
  Ja, aan een PDF-formulier kunt u actieknoppen toevoegen om een bestand te openen, een geluids- of filmclip af te spelen, gegevens naar een webserver te sturen, enzovoort. Meer informatie.
 • Hoe wijzig ik het formaat van de formuliervelden?
  Als u de grootte van het veld handmatig wilt wijzigen, sleept u de greep op de rand. U kunt het formaat van het formulierveld ook wijzigen met één pixel of er specifieke afmetingen aan toewijzen. Meer informatie.
 • Hoe verplaats ik velden in een PDF-formulier?
  U kunt velden verplaatsen door deze naar de juiste positie te slepen. Meer informatie.
 • Waarom worden de gegevens van het formulier gekopieerd wanneer één veld wordt ingevuld?
  Als u formuliervelden kopieert en in hetzelfde formulier plakt, hebben de velden dezelfde naam en eigenschappen als de gekopieerde cel. U kunt dit oplossen door op het veld te dubbelklikken om het venster Eigenschappen te openen. Wijzig de naam van het veld op het tabblad Algemeen. Herhaal deze stap voor alle gekopieerde velden. Meer informatie.

Neem deel aan de discussie op Adobe- forums .

PDF-formuliervelden

 • Hoe gebruik ik basisberekeningen in een PDF-formulier?
  U kunt berekeningen zoals som, product, gemiddelde, minimum en maximum uitvoeren met behulp van de vooraf gedefinieerde berekeningen. Meer informatie.
 • Hoe voeg ik knopinfo aan een formulierveld toe?
  Dubbelklik op een geselecteerd formulierveld om het venster Eigenschappen te openen. Typ een beschrijving in het veld voor de knopinfo op het tabblad Algemeen. Meer informatie.
 • Hoe maak ik een tekstveld voor doorlopende tekst?
  Dubbelklik op een geselecteerd tekstveld om het venster Eigenschappen te openen. Selecteer op het tabblad Opties vervolgens Meerdere regels en Schuiven in lange tekst. Meer informatie.
 • Hoe maak ik een veld vereist of niet vereist?
  Dubbelklik op een geselecteerd formulierveld om het venster Eigenschappen te openen. Als u het veld vereist wilt maken, schakelt u op het tabblad Algemeen het selectievakje Vereist in. Als u het veld optioneel wilt maken, schakelt u Vereist uit. Meer informatie.

 • Hoe geef ik een veld de eigenschap Alleen-lezen?
  Dubbelklik op een geselecteerd formulierveld om het venster Eigenschappen te openen. Selecteer op het tabblad Algemeen de eigenschap Alleen-lezen. Meer informatie.
 • Hoe voeg ik een streepjescodeformulierveld toe?
  Kies in Acrobat Gereedschappen > Formulier voorbereiden. Klik op het pictogram Streepjescode () op de werkbalk en plaats het op uw formulier. Meer informatie.
 • Hoe voeg ik een veld met datum en tijd toe?
  Terwijl u het formulier voorbereidt in Acrobat DC, klikt u op het pictogram Datumveld op de werkbalk. Vervolgens klikt u op de locatie in het document waar u het veld wilt plaatsen. Meer informatie.

Hoe publiceer of distribueer ik een formulier

 • Hoe verzend ik een PDF-formulier voor invulling?
  U kunt uw PDF-formulier rechtstreeks vanuit Acrobat verzenden of distribueren. Open het formulier en klik op Verspreiden. Kies hoe u de reacties wilt verzamelen: in uw postvak IN of op een server. Zie PDF-formulieren distribueren.
   
 • Kan ik een PDF-formulier online publiceren?
  Ja, u kunt uw PDF-formulier publiceren en informatie verzamelen via het web. Meer informatie.
  Neem deel aan de discussie op Adobe-forums .

Hoe kan ik gedistribueerde formulieren bijhouden en gegevens verzamelen

 • Hoe kan ik mijn verzonden formulier bijhouden en reacties bekijken?
  Wanneer u een ingediend formulier opent in Acrobat, wordt het dialoogvenster Ingevuld formulier toevoegen aan reactiebestand weergegeven. Selecteer Nieuw reactiebestand maken. Het reactiebestand wordt geopend als u op OK klikt. Meer informatie.

  U kunt uw verzonden of ontvangen formulieren ook beheren met Formulierbeheer. Kies in Acrobat Bewerken > Formulieropties > Bijhouden of Weergeven > Beheer.

  Neem deel aan de discussie op Adobe-forums .

Hoe kan ik een PDF-formulier invullen en ondertekenen

 • Hoe vul ik een PDF-formulier in?
  Open het PDF-formulier in Acrobat of Reader en kies Gereedschappen > Invullen en ondertekenen, of kies Invullen en ondertekenen in het rechterdeelvenster om een PDF-formulier in te vullen. Meer informatie.

 • Hoe kan ik PDF-formulieren opslaan of afdrukken?
  Open het PDF-formulier in Acrobat of Reader, kies Bestand > Opslaan als en sla het bestand op. Als u het formulier wilt afdrukken, klikt u op de knop Afdrukken of kiest u Bestand > Afdrukken. Meer informatie.

 • Kan ik meerdere handtekeningen toevoegen aan een PDF-formulier?
  Ja. Met het gereedschap Invullen en ondertekenen kunt u in Acrobat meerdere handtekeningen aan uw PDF-formulier toevoegen. Meer informatie.

       Neem deel aan de discussie op Adobe-forums .

Adobe-logo

Aanmelden bij je account