Een crash in Illustrator verhelpen en documenten herstellen

Ontdek hoe u een crash in Illustrator oplost en hoe u niet-opgeslagen documenten na een crash kunt beschermen en herstellen.

Klinkt dit bekend?

Gebruikersprobleem

"Ik werkte aan een gedetailleerde illustratie in Illustrator. Voordat ik de kans kreeg om mijn werk op te slaan, bleef mijn systeem hangen en moest ik het opnieuw opstarten. Is er een manier om mijn niet-opgeslagen werk te herstellen? Ik zit tegen een deadline aan, dus dit document is erg belangrijk voor mij."

Een snelle controle na een crash

Als Illustrator onverwachts vastloopt of niet meer reageert, kunt u enkele gangbare problemen zelf oplossen. De meldingen van Illustrator helpen u de oorzaak van de crash te bepalen aan de hand van een lijst met mogelijk oorzaken van het probleem. 

Illustrator bijwerken

Productversie

Illustrator bijwerken

Werk bij naar de nieuwste versie als het probleem dat de crash veroorzaakt nu is verholpen (zie Opgeloste problemen) of als u bestanden uit een nieuwere versie moet openen.

Illustrator bijwerken

Systeemvereisten

 

Controleer of uw computer voldoet aan de minimale hardware- en softwarevereisten voor Illustrator.

Illustrator bijwerken

GPU-stuurprogramma's

 

Controleer of u de meest recente stuurprogramma's voor uw GPU-kaart hebt. Als de prestaties afnemen, schakelt u Voorkeuren > Prestaties > GPU-prestaties uit.

Illustrator bijwerken

Stuurprogramma's voor plug-ins

 

Zorg ervoor dat u beschikt over de nieuwste stuurprogramma's voor plug-ins van derden. Als Illustrator blijft vastlopen, verwijdert u de plug-in en start u de app opnieuw.

Meer oorzaken van crashes

 • Compatibiliteitsprobleem met Windows of macOS
 • Probleem met systeemgeheugen
 • Probleem met voorkeurenbestand
 • Probleem met lettertypen
 • Probleem met printer of verwisselbare media
 • Virus in een van de geopende bestanden
 • Onderbreking in de netwerkverbinding of stroomstoring

Illustrator opnieuw starten om bestanden automatisch te herstellen

Illustrator opnieuw starten

Als Illustrator vastloopt, geldt als vuistregel dat u de app opnieuw moet starten. Als de app niet reageert, sluit u deze geforceerd af en start u de app opnieuw. Wanneer u Illustrator opnieuw start, wordt een automatische herstelprocedure gestart en worden alle niet-opgeslagen bestanden geopend met het achtervoegsel Hersteld.

file recovery

Sla het herstelde bestand op met de optie Bestand > Opslaan als. Tijdens het herstelproces kunnen gegevens verloren gaan in dit herstelde bestand. Zie Bestanden herstellen in Illustrator.

Wanneer u Adobe Illustrator opnieuw start, worden de benodigde plug-ins, lettertypen, stuurprogramma's en andere externe onderdelen geladen. Als de vorige versie vastliep vanwege een beschadigd lettertype of een incompatibele plug-in, kunt u Illustrator uitvoeren in de veilige modus om de oorzaak van de crash op te sporen en het probleem te verhelpen. Zie Veilige modus.

Back-upbestanden herstellen

De Illustrator-functie voor automatisch herstel slaat automatisch met regelmatige tussenpozen een kopie van uw bestanden op. U kunt bestanden die niet handmatig zijn opgeslagen, herstellen vanaf de volgende locaties:

[Windows] C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator [versie] Settings\nl_NL\x64\DataRecovery
[macOS] <uw gebruikersnaam>/Bibliotheek/Preferences/Adobe Illustrator [versie] Settings/nl_NL/Adobe Illustrator Prefs

U kunt de back-up gebruiken om niet-opgeslagen documentgegevens te herstellen als Illustrator vastloopt of als u per ongeluk bestanden verwijdert of Illustrator sluit zonder de bestanden op te slaan.

Zie Uw bestanden beschermen tegen crashes voor meer informatie.

7 andere methoden om crashes op te lossen en bestanden te herstellen

De computer opnieuw opstarten

Het systeem opnieuw opstarten

Wanneer de crash wordt veroorzaakt door een probleem dat te maken heeft met het besturingssysteem (Windows of macOS), kunt u het probleem in Illustrator mogelijk oplossen door de computer opnieuw op te starten.

Als de crash is veroorzaakt door incompatibiliteitsproblemen tussen de versie van het besturingssysteem en Illustrator, raadpleegt u de meest recente documentatie over bekende problemen met Illustrator en macOS of Illustrator en Windows.

Illustrator-voorkeuren opnieuw instellen

Voorkeuren opnieuw instellen

Als Illustrator vastloopt door een probleem dat te maken heeft met voorkeuren, kunt u het probleem in de meeste gevallen oplossen door voorkeuren te verwijderen of opnieuw in te stellen. Voordat u uw voorkeuren verwijdert of opnieuw instelt, kunt u een kopie van uw huidige voorkeuren opslaan.

Zie Problemen met voorkeurenbestand oplossen voor meer informatie over het verwijderen en opnieuw instellen van voorkeuren.

Problemen met lettertypen oplossen

fonts

Als de crash wordt veroorzaakt door een beschadigd lettertype, kunt u de volgende oplossingen proberen om het probleem op te sporen en op te lossen:

 • Controleer of de map met plug-ins een hulpprogramma voor lettertypebeheer van een andere fabrikant bevat.
 • Wis de lettertypecache van het systeem.
 • Zoek en isoleer het lettertype dat het probleem veroorzaakt.

Lees Problemen met lettertypen oplossen voor meer informatie.

Systeemgeheugen vrijmaken

Systeemgeheugen

Illustrator kan vastlopen of traag werken als uw systeem onvoldoende geheugen (RAM) heeft doordat er te veel applicaties zijn geopend op uw computer. 

 • Voer een schijfopruiming uit om het aantal onnodige bestanden op de schijf te verkleinen en de tijdelijke map van Windows leeg te maken.
 • Sluit enkele applicaties om systeemgeheugen vrij te maken of vergroot zo mogelijk de hoeveelheid RAM van het systeem.

Een standaardprinter instellen

Printerinstellingen

Zorg dat u altijd een standaardprinter in uw systeem hebt geïnstalleerd en geconfigureerd. Illustrator kan zelfs vastlopen als de printer geen inkt meer heeft en door fouten met de afdrukwachtrij van een netwerkprinter. Stel Adobe PDF in als standaardprinter als u geen printer hebt.

macOS

 1. Kies het macOS-menu > Systeemvoorkeuren.
 2. Klik op Afdrukken en faxen.
 3. Kies het tabblad Afdrukken.
 4. Selecteer een printer die lokaal op uw computer is aangesloten (niet via een netwerk) of een documentprinter, zoals Adobe PDF.

Windows:

 1. Ga naar Start > Instellingen > Apparaten > Printers en scanners.
 2. Selecteer Adobe PDF en klik op Beheren. Als u Adobe PDF niet kunt vinden, kiest u een printer voor Microsoft, zoals Microsoft XPS of Verzenden naar OneNote.
 3. Klik op Instellen als standaard om Adobe PDF in te stellen als uw standaardprinter. Zorg ervoor dat de optie Mijn standaardprinter door Windows laten beheren niet is geselecteerd.
Een standaardprinter instellen

[Alleen Windows] Als u printerproblemen ondervindt in Windows, kunt u de door Microsoft aangeboden patch installeren om deze problemen op te lossen. Raadpleeg de ondersteuningsdocumentatie van Windows voor meer informatie.

Opnieuw verbinding maken met het netwerk of een I/O-apparaat

Verwisselbare apparaten

Illustrator kan vastlopen wanneer het lezen of schrijven van een bestand wordt onderbroken om de volgende redenen:

 • Verwijderbare apparaten, zoals een USB-stick: Zorg dat u het apparaat veilig verwijdert nadat u een lees-/schrijfbewerking hebt uitgevoerd.
 • Wacom, Intuos of een andere tablet om met de hand te tekenen: zorg ervoor dat u over de nieuwste stuurprogramma's beschikt.
 • Netwerklocatie of gedeelde locatie: Controleer de netwerkverbinding en zorg ervoor dat de gedeelde locatie toegankelijk is.

Een antivirusscan uitvoeren

Antivirusscan

Het is een goed idee om een antivirusscan op de computer uit te voeren om uit te sluiten dat een virus ertoe leidt dat Illustrator vastloopt.

De oorzaak van een crash opsporen en herstellen in de veilige modus

Veilige modus

Wanneer u Adobe Illustrator start, worden er plug-ins, lettertypen, stuurprogramma's en andere onderdelen van derden geladen die vereist zijn om het programma goed te laten functioneren. Als Illustrator vastloopt, kunt u de applicatie uitvoeren in de veilige modus, waarin u het volgende kunt doen:

 • Een diagnose van het probleem stellen en oplossingen zoeken om het probleem te verhelpen.
 • De oorzaak van een crash bepalen door te voorkomen dat een bepaald bestand of lettertype wordt geladen en een lijst weergeven met alle onderdelen die problemen veroorzaken wanneer Illustrator opnieuw wordt gestart.
 • Illustrator starten, ook al zijn er lettertypen, plug-ins of andere onderdelen gevonden die een ernstige fout of crash veroorzaken.
Veilige modus

Als Illustrator in de veilige modus wordt uitgevoerd, werkt het programma normaal, maar zijn de uitgeschakelde items niet beschikbaar in Illustrator. Als bijvoorbeeld wordt vastgesteld dat een bepaald lettertype beschadigd is, wordt dat lettertype niet meer in Illustrator weergegeven als beschikbare optie voor tekstelementen.

Zie Veilige modus voor meer informatie.

Automatisch opslaan: uw bestanden beschermen tegen crashes

De functie voor automatisch opslaan of automatisch herstellen is standaard ingeschakeld voor alle Illustrator-bestanden. U kunt als volgt voorkeuren voor automatisch herstel van gegevens beheren:

 • Ga naar Voorkeuren > Bestandsbeheer en Klembord of druk op Ctrl/Cmd+K.

Doe het volgende in het gedeelte Opties bestandsopslag:

 • Herstelinformatie automatisch opslaan om de: Zorg dat dit selectievakje is ingeschakeld.
 • Selecteer in de vervolgkeuzelijst voor het interval naast dit selectievakje het gewenste interval waarna Illustrator een back-up van uw werk moet opslaan. De back-upbestanden overschrijven de oorspronkelijke bestanden niet.
Voorkeursopties voor automatisch herstel

 Als u een te kort interval instelt, wordt uw workflow mogelijk onderbroken, vooral als u aan zeer grote of complexe bestanden werkt. Maar als u een te lang interval instelt, neemt de kans op gegevensverlies in het geval van een crash toe. Stel een waarde in die het beste bij uw werkwijze past.

 • Map/Kiezen: Kies de locatie waar u de back-upbestanden wilt opslaan. De standaardlocatie voor bestandsherstel is:
  [Windows] C:\Users\<gebruikersnaam>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator [versie] Settings\nl_NL\x64\DataRecovery
  [macOS] <uw gebruikersnaam>/Bibliotheek/Preferences/Adobe Illustrator [versie] Settings/nl_NL/Adobe Illustrator Prefs

Als Illustrator vastloopt, zoekt u naar de laatst opgeslagen bestanden op deze locaties of op de locatie die u hebt opgegeven voor automatisch herstel.

 • Gegevensherstel uitschakelen voor complexe documenten. Dit selectievakje is standaard uitgeschakeld. Illustrator kan stilvallen terwijl een back-up van grote of complexe bestanden wordt gemaakt, waardoor uw workflow wordt vertraagd of onderbroken.
 • Clouddocumenten automatisch opslaan om de: Deze optie is standaard ingeschakeld. Met dit selectievakje bepaalt u of clouddocumenten automatisch worden opgeslagen. Selecteer een interval waarna Illustrator-clouddocumenten automatisch moeten worden opgeslagen.

Er kunnen gegevens verloren gaan als Illustrator vastloopt tussen de opgegeven intervallen voor bestandsherstel. Bovendien worden de voorkeuren voor automatisch herstel automatisch uitgeschakeld als Illustrator vastloopt tijdens gegevensherstel. Schakel gegevensherstel opnieuw in via het deelvenster Voorkeuren.

We staan klaar om u te helpen!

We zijn er om u te helpen

Als u het probleem niet kunt oplossen en hulp nodig hebt, kunt u meer informatie over de crash en het logbestand van de crash met Adobe delen, zodat we het probleem voor u kunnen oplossen. Zie Informatie over een crash delen voor meer informatie.

U kunt de Adobe Illustrator-community bezoeken om antwoorden te vinden op veelgestelde vragen of problemen of om uw ideeën te delen. We horen graag van u!

Adobe-logo

Aanmelden bij je account