Objecten stapelen

Opgeven waar nieuwe objecten in de stapelvolgorde worden toegevoegd

Objecten worden gestapeld in de volgorde waarin deze zijn getekend, te beginnen met het object dat als eerste is getekend.

De stapelvolgorde van de objecten is bepalend voor hoe ze worden weergegeven als ze overlappen. De stapelvolgorde van de objecten is afhankelijk van de tekenmodus die u gebruikt. Wanneer er een nieuwe laag wordt gemaakt in de modus Normaal tekenen, wordt deze direct boven de actieve laag geplaatst en worden nieuwe objecten boven aan de actieve laag getekend. Wanneer echter in de modus Tekenen achter een nieuwe laag wordt gemaakt, wordt deze direct onder de actieve laag geplaatst en worden nieuwe objecten achter het geselecteerde object getekend (of onder aan de actieve laag als er geen objecten zijn geselecteerd).

U kunt de stapelvolgorde (ook wel de verfvolgorde genoemd) van objecten in de illustratie altijd wijzigen via het deelvenster Lagen of via de opdrachten bij Object > Ordenen.

 1. Voer in het deelvenster Lagen een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer in de modus Tekenen achter het object waaronder u het nieuwe object wilt toevoegen.

  • Als u het nieuwe object in de modus Normaal tekenen wilt toevoegen boven aan een laag, klikt u op de naam van de laag om deze actief te maken. Als u het nieuwe object in de modus Tekenen achter wilt toevoegen onder aan een laag, klikt u op de naam van de laag om deze actief te maken.

De stapelvolgorde wijzigen in het deelvenster Lagen

De illustratie boven aan het deelvenster Lagen bevindt zich vooraan in de stapelvolgorde, terwijl de illustratie onder aan het deelvenster Lagen zich achteraan in de stapelvolgorde bevindt. Binnen een laag worden objecten ook hiërarchisch gestapeld. Door meerdere lagen in de illustratie te maken kunt u bepalen hoe overlappende objecten worden weergegeven.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Sleep de naam van het item en laat de muisknop los wanneer zwarte invoegmarkeringen worden weergegeven op de gewenste positie. Er worden zwarte invoegmarkeringen weergegeven tussen twee andere items in het deelvenster of op de linker- en rechterrand van een laag of groep. Items die worden losgelaten boven een laag of groep, krijgen een positie boven alle andere objecten in het item.

  • Klik in de selectiekolom van het item (tussen de doelknop en de schuifbalk), sleep het gekleurde vakje naar het gekleurde vakje van een ander item en laat de muisknop los. Als het gekleurde vakje naar een object wordt gesleept, wordt het item boven dat object geplaatst. Als het vakje naar een laag of groep wordt gesleept, wordt het item boven alle andere objecten in die laag of groep geplaatst.

  • Als u de volgorde van items in het deelvenster Lagen wilt omkeren, houdt u Ctrl (Windows) of Command (Mac OS) ingedrukt en klikt u op de items waarvan u de volgorde wilt omkeren. De items moeten zich in de laaghiërarchie op hetzelfde niveau bevinden. U kunt bijvoorbeeld twee lagen van het bovenste niveau selecteren, maar u kunt niet twee paden selecteren die zich in verschillende lagen bevinden. Kies vervolgens Volgorde omkeren in het menu van het deelvenster Lagen.

   Opmerking: U kunt in het deelvenster Lagen geen pad, groep of gemeenschappelijk element naar de bovenste positie verplaatsen. Alleen lagen kunnen zich helemaal boven in de laaghiërarchie bevinden.

De stapelvolgorde wijzigen met behulp van opdrachten

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een object naar de bovenste of onderste positie in de desbetreffende groep of laag wilt verplaatsen, selecteert u het gewenste object en kiest u Object > Ordenen > Naar voorgrond of Object > Ordenen > Naar achtergrond.

  • Als u een object één stap naar voren of naar achteren in een stapel wilt verplaatsen, selecteert u het gewenste object en kiest u Object > Ordenen > Naar voren of Object > Ordenen > Naar achteren.

Zie www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_nl voor een voorbeeld van de invloed die het wijzigen van de stapelvolgorde in een illustratie heeft op het ontwerp. Deze zelfstudie is alleen beschikbaar in het Engels.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account