Tekst importeren en exporteren

Tekst importeren

U kunt tekst in uw illustratie importeren die afkomstig is uit een bestand dat in een andere toepassing is gemaakt. Illustrator ondersteunt de volgende indelingen voor het importeren van tekst:

 • Microsoft® Word voor Windows 97, 98, 2000, 2002, 2003 en 2007

 • Microsoft Word voor Mac OS X, 2004 en 2008

 • RTF (Rich Text Format)

 • Tekst zonder opmaak (ASCII) met ANSI, Unicode, Shift JIS, GB2312, Chinese Big 5, Cyrillische, GB18030, Griekse, Turkse, Baltische en Midden-Europese codering.

  Een voordeel van tekst uit een bestand importeren, in plaats van kopiëren en plakken, is dat de teken- en alinea-indeling van geïmporteerde tekst behouden blijft. De lettertype- en stijlkenmerken van tekst uit bijvoorbeeld een RTF-bestand blijven behouden in Illustrator. U kunt ook coderings- en opmaakopties instellen wanneer u tekst importeert uit een tekstbestand zonder opmaak.

  Opmerking: Zorg ervoor dat de lettertypen die in het bestand worden gebruikt, beschikbaar zijn op uw computer wanneer u tekst uit Microsoft Word- en RTF-bestanden importeert. Ontbrekende lettertypen en lettertypestijlen, met inbegrip van lettertypen met dezelfde naam maar andere indelingen (Type 1, TrueType en CID), kunnen tot onverwachte resultaten leiden. Op Japanse computers kunnen de verschillen tussen tekensets tot gevolg hebben dat tekst die in Windows is ingevoerd, niet op het scherm wordt weergegeven in Mac OS.

Tekst importeren in een nieuw bestand

 1. Kies Bestand > Openen.

 2. Selecteer het tekstbestand dat je wilt openen   en klik op Openen.

Tekst importeren in een bestaand bestand

 1. Kies Bestand > Plaatsen. Selecteer het tekstbestand dat u wilt importeren en klik op Plaatsen.

 2. Wanneer u een tekstbestand zonder opmaak (.txt) hebt geselecteerd, voert u een van de volgende handelingen uit en klikt u op OK:

  • Geef de tekenset en het platform op waarin het bestand werd gemaakt.

  • Selecteer een optie bij Extra regeleinden om te bepalen hoe Illustrator extra regeleinden in het bestand verwerkt.

  • Selecteer de optie Extra spaties als u wilt dat Illustrator reeksen opeenvolgende spaties in een bestand vervangt door tabs. Voer het aantal spaties in dat moet worden vervangen door een tab.

Tekst exporteren

Tekst exporteren naar een tekstbestand

 1. Selecteer de tekst die u wilt exporteren met een teksttool.
 2. Kies Bestand > Exporteren.

 3. Selecteer in het dialoogvenster Exporteren een locatie voor het bestand en voer een bestandsnaam in.
 4. Kies Tekstopmaak (TXT) als bestandsindeling.

 5. Typ in het vak Bestandsnaam een naam voor het nieuwe tekstbestand en klik op Opslaan (Windows) of Exporteren (Mac OS).

 6. Kies een platform en coderingsmethode en klik op Exporteren.

Tekst labelen voor export naar Flash

U kunt tekst op verschillende manieren vanuit Illustrator naar Adobe Flash exporteren. U kunt tekst exporteren als statische tekst, dynamische tekst of invoertekst. Met dynamische tekst kunt u ook een specifieke URL opgeven voor de site die wordt geopend wanneer de gebruiker op de tekst klikt. Voor meer informatie over dynamische tekst en invoertekst raadpleegt u de Help van Flash.

Flash-tekst kan punttekst, vlaktekst of tekst op een pad omvatten. Alle tekst wordt omgezet in vlaktekst in de SWF-indeling. Omsluitende kaders blijven behouden en alle transformaties die erop zijn toegepast worden opgeslagen in de SWF-indeling. Tekstobjecten met verbindingen worden afzonderlijk geëxporteerd. Als u alle objecten in een verbonden reeks wilt labelen en exporteren, dient u elk object afzonderlijk te selecteren en te labelen. Overlopende tekst wordt intact naar Flash Player geïmporteerd.

Wanneer u tekst eenmaal hebt gelabeld, kunt u deze importeren in Flash door de tekst ofwel uit Illustrator te exporteren ofwel te kopiëren en plakken.

Opmerking:

De originele tekst in Illustrator wordt niet gewijzigd als u de tekst labelt of de labels uit de tekst verwijdert. U kunt het label op elk moment wijzigen zonder dat de originele tekst hierdoor wordt beïnvloed.

 1. Selecteer een tekstobject en klik in het deelvenster Beheer op Flash-tekst.

 2. Selecteer in het deelvenster Flash-tekst een van de volgende opties in het menu Tekst:

  Statische tekst

  Exporteert tekst naar Flash Player als een gewoon tekstobject dat niet dynamisch of programmatisch in Flash kan worden gewijzigd. De inhoud en het uiterlijk van statische tekst worden bij het maken bepaald.

  Dynamische tekst

  Exporteert de tekst als dynamische tekst die programmatisch kan worden bijgewerkt in runtime via handelingsscriptopdrachten en -codes. U kunt dynamische tekst gebruiken voor sportuitslagen, aandelenkoersen, nieuwskoppen en andere doeleinden waarbij de tekst dynamisch moet worden bijgewerkt.

  Invoertekst

  De tekst wordt geëxporteerd als invoertekst. Dit is hetzelfde als dynamische tekst, maar gebruikers kunnen de tekst daarnaast bewerken in Flash Player. U kunt invoertekst gebruiken voor formulieren, enquêtes en andere doeleinden waarbij de gebruiker tekst moet invoeren of bewerken.

 3. (Optioneel) Voer de exemplaarnaam in voor het tekstobject. Als u geen exemplaarnaam invoert, wordt de standaardnaam van het tekstobject in het deelvenster Lagen gebruikt om het tekstobject te manipuleren in Flash.
 4. Geef een Type rendering op. Met de optie Apparaatlettertypen gebruiken worden glyphs omgezet in apparaat-lettertypen (anti-aliasing is niet beschikbaar voor apparaatlettertypen).

  Opmerking:

  Lettertypenamen worden doorgaans woordelijk gebruikt en rechtstreeks overgenomen door het lettertypesysteem van het afspeelplatform bij het zoeken van het desbetreffende lettertype. Afhankelijk van het afspeelplatform zijn er echter verscheidene speciale indirecte lettertypenamen die aan andere lettertypenamen worden toegewezen. Deze indirecte toewijzingen zijn vast gecodeerd in elke platformspecifieke poort van Flash Player. De lettertypen voor elk platform worden gekozen uit de standaardsysteemlettertypen of andere lettertypen die waarschijnlijk beschikbaar zullen zijn. Daarnaast worden de indirecte toewijzingen opgegeven met het oog op maximale overeenkomsten tussen de indirecte lettertypen op verschillende platforms.

  Animatie

  De tekst wordt geoptimaliseerd voor uitvoer als animatie.

  Leesbaarheid

  De tekst wordt geoptimaliseerd voor leesbaarheid.

  Aangepast

  Hiermee kunt u aangepaste waarden opgeven voor de Dikte en Scherpte van tekst.

  Apparaatlettertypen gebruiken

  Glyphs worden omgezet in apparaatlettertypen. Anti-aliasing is niet beschikbaar voor apparaatlettertypen.

  _sans, _serif en _typewriter

  Hiermee wijst u westerse indirecte lettertypen aan verschillende platforms toe voor een vergelijkbare weergave.

  Gothic, Tohaba (Gothic Mono) en Mincho

  Hiermee wijst u Japanse indirecte lettertypen aan verschillende platforms toe voor een vergelijkbare weergave.

  Opmerking:

  Voor meer informatie over indirecte lettertypen raadpleegt u het document met Flash-specificaties op Adobe.com.

 5. (Optioneel) Selecteer een van de volgende opties:

  Selecteerbaar 

  Hiermee wordt de geëxporteerde tekst selecteerbaar in Flash.

  Randen rondom tekst weergeven 

  Hiermee worden de tekstranden zichtbaar in Flash.

  Tekens insluiten 

  Hiermee wordt het dialoogvenster Tekens insluiten geopend, zodat u specifieke tekens in het tekstobject kunt insluiten. U kunt één of elke combinatie van de volgende methodes gebruiken om de in te sluiten tekens op te geven: tekens kiezen in de lijst; tekens typen in het tekstvak Inclusief deze tekens; op Automatisch vullen klikken om tekens te selecteren.

 6. (Optioneel) Als u de tekst als dynamische tekst hebt gelabeld, kunt u de URL opgeven van de pagina die moet worden geopend wanneer er op de tekst wordt geklikt, en vervolgens een doelvenster opgeven waarin de pagina wordt geladen:

  _self

  De pagina wordt in het huidige frame in het huidige venster weergegeven.

  _blank

  De pagina wordt in een nieuw venster weergegeven.

  _parent

  De pagina wordt in het frame boven het huidige frame weergegeven.

  _top

  De pagina wordt in het hoofdframe van het huidige venster weergegeven.

 7. Als u de tekst hebt gelabeld als invoertekst, geef dan het maximumaantal tekens op dat in het tekstobject kan worden getypt.
Opmerking:

Nadat u tekst hebt gelabeld als Flash-tekst, kunt u al dit soort tekst tegelijk selecteren door Selecteren > Object > Dynamische tekst (Flash) of Invoertekst (Flash) te kiezen.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account