Snijtekens opgeven voor bijsnijden of uitlijnen

U kunt niet alleen verschillende tekengebieden opgeven om illustraties uit te snijden voor de beoogde uitvoer, maar ook meerdere sets snijtekens in uw illustratie maken en gebruiken. Snijtekens geven aan waar papier met de afdruk moet worden afgesneden. Snijtekens zijn nuttig als u markeringen rond meerdere objecten op een pagina wilt maken, bijvoorbeeld voor het afdrukken van een reeks visitekaartjes. Ze komen ook goed van pas bij het uitlijnen van Illustrator-illustraties die u naar een andere toepassing hebt geëxporteerd.

Snijtekens verschillen in de volgende opzichten van het tekengebied:

  • Tekengebieden geven de afdrukbare grenzen van illustraties aan, terwijl snijtekens niet van invloed zijn op het afgedrukte gebied.

  • U kunt per keer slechts één tekengebied activeren, maar u kunt meerdere snijtekens maken en weergeven.

  • Het tekengebied wordt aangegeven met zichtbare, maar niet-afdrukbare markeringen, terwijl snijtekens worden afgedrukt met registratiezwart (zodat ze op elke scheidingsplaat worden afgedrukt, net als drukkersmarkeringen).

Opmerking:

Snijtekens vervangen niet de snijtekens die met de opties voor Markeringen en aflooptekens in het dialoogvenster Afdrukken zijn gemaakt.

Snijtekens rond een object plaatsen

In Illustrator kunt u bewerkbare snijtekens maken of snijtekens als actieve effecten maken.

Als u snijtekens wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:

  1. Selecteer het object.

  2. Als u bewerkbare snijtekens wilt maken, selecteert u Object > Snijtekens maken.

  3. Als u snijtekens wilt maken als actief effect, selecteert u Effect > Snijtekens.

Snijtekens verwijderen

Als u bewerkbare snijtekens wilt verwijderen, selecteert u de snijtekens en drukt u op Delete.

Als u een snijtekeneffect wilt verwijderen, selecteert u Snijtekens in het deelvenster Vormgeving en klikt u op het pictogram Geselecteerd item verwijderen .

Japanse snijtekens gebruiken

Japanse snijtekens hebben dubbele lijnen, die op visuele wijze een standaardafloopwaarde van 3 millimeter (8,5 punten) definiëren.

  1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Algemeen (Mac OS).
  2. Selecteer Japanse snijtekens gebruiken en klik op OK.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account