GPU-prestaties

Lees alles over de functie GPU-prestaties, die is bijgewerkt voor Illustrator CC 2015.

Wat is de functie GPU-prestaties?

De GPU (Graphics Processing Unit), die te vinden is op videokaarten en als onderdeel van beeldschermsystemen, is een speciale processor die opdrachten voor het bewerken en weergeven van afbeeldingen snel kan uitvoeren. Met GPU versnelde gegevensverwerking biedt betere prestaties in uiteenlopende ontwerp-, animatie- en video-applicaties.

Dit betekent dat de prestaties enorm zijn verbeterd: Illustrator wordt sneller en soepeler uitgevoerd dan ooit tevoren.

GPU-prestaties is geïntroduceerd in de 2014-versie van Illustrator CC, voor Windows-computers met bepaalde compatibele, grafische processoren van NVIDIA. Voor de 2015 versie van Illustrator CC is de functie GPU-prestaties beschikbaar voor zowel Windows als Mac OS en deze kan worden gebruikt met verschillende GPU's.

Systeemvereisten

Raadpleeg Systeemvereisten | Illustrator voor informatie over de vereisten voor het inschakelen en gebruiken van de functie GPU-prestaties.

Verbeteringen in de functie GPU-prestaties van Illustrator CC 2015

Dankzij de verbeteringen in GPU-prestaties pant, zoomt en scrollt Illustrator tot 10 keer sneller met een 10 keer hogere zoomvergroting (van 6400% naar 64.000%).

Hieronder wordt beschreven hoe het werkt:

Selecteer het gereedschap Zoomen (Z) en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Inzoomen: houd de muisknop ingedrukt (lang indrukken) en sleep de aanwijzer naar rechts.
  • Uitzoomen: druk op Alt en houd de muisknop ingedrukt (lang indrukken) en sleep de aanwijzer naar links.

Bekijk een video over de prestatieverbeteringen in Illustrator CC 2015.

GPU-prestaties inschakelen

Nadat u hebt gecontroleerd of uw computer aan de systeemvereisten voor GPU-prestaties voldoet, volgt u deze instructies om de functie in Illustrator in te schakelen.

GPU-voorvertoning in- of uitschakelen

  1. Klik op de applicatiebalk op het pictogram GPU-prestaties  om de instellingen voor GPU-prestaties in het deelvenster Voorkeuren weer te geven.

  2. Schakel het selectievakje GPU-prestaties in of uit en klik op OK.

Schakelen tussen voorvertoningsmodi

Wanneer de functie GPU-prestaties is ingeschakeld, kunt u wisselen (Ctrl + E) tussen de modi GPU-voorvertoning en CPU-voorvertoning.

  • Als u naar GPU-voorvertoning wilt schakelen, kiest u Weergave > GPU-voorvertoning.
  • Als u naar CPU-voorvertoning wilt schakelen, kiest u Weergave > Voorvertoning op CPU.

Instellingen van GPU-prestaties

U kunt de instellingen van de functie GPU-prestaties aanpassen in het deelvenster Voorkeuren.

Deelvenster Voorkeuren

Instellingen van GPU-prestaties in het deelvenster Voorkeuren

In het deelvenster Voorkeuren kunt u, naast het in- of uitschakelen van de functie GPU-prestaties, ook andere instellingen opgeven voor GPU-prestaties:

  • Geanimeerd zoomen. Schakel dit selectievakje in om ervoor te zorgen dat zoomacties vloeiend en geanimeerd worden weergegeven.
  • Systeeminformatie tonen. Klik op deze knop om het deelvenster Systeeminfo weer te geven, dat informatie bevat over de software- en hardwareomgeving van Illustrator.
  • Dunne lijnen verbeteren (alleen NVIDIA). Schakel dit selectievakje in als bij lage zoomniveaus dunnere lijnen in uw illustraties beginnen te vervagen of niet zichtbaar zijn.

Tips voor probleemoplossing

Hebt u problemen bij het inschakelen van de functie GPU-prestaties of vertoont Illustrator onverwacht gedrag nadat u de functie hebt ingeschakeld? Controleer of uw computer voldoet aan de systeemvereisten voor het gebruik van GPU-prestaties. Voor computers met een GPU-kaart van AMD moet u bijvoorbeeld Windows 8 of hoger hebben om GPU-functies in Illustrator CC 2015 te gebruiken.

Zie Problemen met de functie GPU-prestaties oplossen voor meer informatie over het oplossen van problemen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account