Symbooltools en symboolsets

Symboolsets

Een symboolset is een groep symboolexemplaren die u maakt met de tool Symbolen sproeien. U kunt gemengde sets van symboolexemplaren maken door de tool Symbolen sproeien te gebruiken met twee symbolen achter elkaar.

Illustratie die is gemaakt met de symbooltools
Illustratie die is gemaakt met de symbooltools

Als u werkt met symboolsets, houd er dan rekening mee dat de symbooltools alleen effect hebben op de symbolen die zijn geselecteerd in het deelvenster Symbolen. Als u bijvoorbeeld een gemengde set van symboolexemplaren maakt dat een weiland met gras en bloemen voorstelt, kunt u de richting van het gras apart wijzigen door het symbool Gras te selecteren in het deelvenster Symbolen en vervolgens gebruik te maken van de tool Symbolen draaien. Als u de grootte van zowel het gras als de bloemen wilt wijzigen, moet u beide symbolen selecteren in het deelvenster Symbolen. Vervolgens gebruikt u de tool Symboolgrootte instellen.

Opmerking:

Wanneer u in het tekengebied een gemengde symboolset selecteert, wordt in het deelvenster Symbolen automatisch het symboolexemplaar geselecteerd dat als laatste aan de set is toegevoegd.

Symboolsets maken

De tool Symbolen sproeien werkt als een deeltjessproeier: u kunt hiermee een groot aantal identieke objecten in één keer in het tekengebied plaatsen. Zo kunt u met de tool Symbolen sproeien honderden grassprietjes, wilde bloemen, bijen of sneeuwvlokken toevoegen.

Sets van symboolexemplaren op een illustratie sproeien

 1. Selecteer een symbool in het deelvenster Symbolen en selecteer vervolgens de tool Symbolen sproeien .

 2. Klik of sleep met de tool op de plaats waar u de symboolexemplaren wilt neerzetten.

Symboolexemplaren toevoegen aan of verwijderen uit een bestaande set

 1. Selecteer de bestaande symboolset.

 2. Selecteer de tool Symbolen sproeien  en een symbool in het deelvenster Symbolen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u symboolexemplaren wilt toevoegen, klik of sleep dan op de plaats waar u de nieuwe exemplaren wilt neerzetten.

  • Selecteer de tool Symbolen sproeien en houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u klikt of sleept op de plaats waar u symboolexemplaren wilt verwijderen.

Symboolexemplaren in een symboolset aanpassen

Met de symbooltools kunt u meerdere symboolexemplaren in een set aanpassen. Zo kunt u exemplaren over een groter gebied verspreiden met de tool Symbolen samentrekken. Ook kunt u de kleurtinten van exemplaren geleidelijk veranderen, zodat ze er realistischer uitzien.

Hoewel u de symbooltools kunt toepassen op afzonderlijke symboolexemplaren, zijn ze het effectiefst als u ze toepast op symboolsets. Als u werkt met afzonderlijke symboolexemplaren, kunt u de meeste van deze taken eenvoudig uitvoeren met behulp van de tools en opdrachten die u ook voor normale objecten gebruikt.

De stapelvolgorde van symboolexemplaren binnen een set wijzigen

 1. Selecteer de tool Symbolen verschuiven .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u symboolexemplaren wilt verplaatsen, sleep dan in de gewenste richting.

  • Houd Shift ingedrukt en klik op het symboolexemplaar om deze naar voren te verplaatsen.

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) en Shift ingedrukt, en klik op het symboolexemplaar om deze naar achteren te verplaatsen.

Symboolexemplaren samentrekken of verspreiden

 1. Selecteer de tool Symbolen samentrekken .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik of sleep in het gebied waarin u symboolexemplaren dichter bij elkaar wilt plaatsen.

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik of sleep in het gebied waarin u symboolexemplaren verder uit elkaar wilt plaatsen.

De grootte van symboolexemplaren wijzigen

 1. Selecteer de tool Symboolgrootte instellen .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik of sleep in de set waarin u symboolexemplaren groter wilt maken.

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik of sleep in het gebied waarin u symboolexemplaren kleiner wilt maken.

  • Als u de dichtheid van de symboolexemplaren wilt behouden, houdt u Shift ingedrukt terwijl u klikt of sleept om de grootte te wijzigen.

Symboolexemplaren roteren

 1. Selecteer de tool Symbolen draaien .

 2. Klik of sleep de tool in de richting waarin u de symboolexemplaren wilt plaatsen.

Symboolexemplaren brandschilderen

Bij het brandschilderen van een symboolexemplaar verandert de kleurtoon in de richting van de tintkleur, terwijl de oorspronkelijke lichtsterkte behouden blijft. (Dit werkt op dezelfde manier als de inkleuringsmethode Tinten en schaduwen bij penselen.) Deze methode gebruikt de lichtsterkte van de oorspronkelijke kleur en de kleurtoon van de inkleuring om de resulterende kleur te genereren. Dit heeft tot gevolg dat kleuren met een zeer grote of een zeer lage lichtsterkte nagenoeg niet veranderen, en zwart-witte objecten helemaal niet.

Opmerking:

Als u een inkleuringsmethode wilt gebruiken die ook van invloed is op zwart-witte objecten, gebruikt u de tool Symboolstijl toepassen samen met een grafische stijl waarin de gewenste vulkleur wordt gebruikt.

 1. Selecteer in het deelvenster Kleur de vulkleur die u voor de inkleuring wilt gebruiken.

 2. Selecteer de tool Symbolen brandschilderen  en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik of sleep over de symboolexemplaren die u wilt brandschilderen met de inkleuringskleur. De mate van inkleuring neemt geleidelijk toe en de kleur van het symboolexemplaar verandert geleidelijk in de richting van de inkleuringskleur.

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u met de tool klikt of sleept om de mate van inkleuring te verminderen en meer van de oorspronkelijke symboolkleur weer te geven.

  • Houd Shift ingedrukt terwijl u met de tool klikt of sleept om de mate van inkleuring constant te houden en tegelijkertijd de kleur van de symboolexemplaren te wijzigen in de richting van de inkleuringskleur.

   Opmerking: Als u de tool Symbolen brandschilderen gebruikt, neemt de bestandsgrootte toe en gaan de prestaties achteruit. Als de beschikbare hoeveelheid geheugen of de geëxporteerde Flash/SVG-bestandsgrootte een probleem kan vormen, kunt u deze tool beter niet gebruiken.

De transparantie van symboolexemplaren aanpassen

 1. Selecteer de tool Symbolen rasteren .

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik of sleep in het gebied waar u de transparantie van het symbool wilt vergroten.

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt en klik of sleep op de plaats waar u de transparantie van het symbool wilt verminderen.

Een afbeeldingsstijl toepassen op symboolexemplaren

Met de tool Symboolstijl toepassen kunt u een afbeeldingsstijl toepassen op of verwijderen van een symboolexemplaar. U kunt bepalen in welke mate en waar de stijl wordt toegepast. U kunt een stijl bijvoorbeeld geleidelijk toepassen, zodat bepaalde symboolexemplaren de stijl volledig weergeven en andere gedeeltelijk.

Afbeeldingsstijl volledig toegepast (boven) vergeleken met een afbeeldingsstijl toegepast met verschillende sterkten (onder)
Afbeeldingsstijl volledig toegepast (boven) vergeleken met een afbeeldingsstijl toegepast met verschillende sterkten (onder)

Opmerking:

Als u een andere symbooltool gebruikt, kunt u overschakelen naar de tool Symboolstijl toepassen door in het deelvenster Afbeeldingsstijlen op een stijl te klikken.

 1. Selecteer de tool Symboolstijl .

 2. Selecteer een stijl in het deelvenster Afbeeldingsstijlen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik of sleep op de plaats waar u een stijl wilt toepassen op de symboolset. De hoeveelheid stijl die op de symboolexemplaren wordt toegepast, neemt toe en de stijl verandert geleidelijk.

  • Houd Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u met de tool klikt of sleept om de hoeveelheid stijl te verminderen en meer van het oorspronkelijke symbool zonder stijl weer te geven.

  • Houd Shift ingedrukt terwijl u met de tool klikt of sleept om de hoeveelheid stijl constant te houden en om tegelijkertijd de stijl van het symboolexemplaar geleidelijk te veranderen naar de geselecteerde stijl.

   Opmerking: Het is van groot belang dat u de stappen 1 en 2 in de opgegeven volgorde uitvoert. Als u een stijl selecteert terwijl een andere tool dan de symbooltool is geselecteerd, wordt de stijl direct toegepast op de gehele geselecteerde symboolset.

Opties voor symbooltools

U kunt de opties voor symbooltools openen door te dubbelklikken op een symbooltool in het deelvenster Tools.

De algemene opties zoals diameter, intensiteit en dichtheid worden weergegeven boven aan het dialoogvenster. De opties die specifiek zijn voor een bepaalde tool, worden weergegeven onder aan het dialoogvenster. Als u wilt overschakelen naar de opties van een andere tool, klikt u op een toolpictogram in het dialoogvenster.

Algemene opties

De algemene opties worden weergegeven boven aan het dialoogvenster Opties van een symbooltool, onafhankelijk van de symbooltool die is geselecteerd.

Opties voor Symbolen sproeien

De opties voor Symbolen sproeien (Samentrekken, Grootte, Draaien, Rasteren, Brandschilderen en Stijl) worden alleen weergegeven onder de Algemene opties in het dialoogvenster Opties van een symbooltool wanneer de tool Symbolen sproeien is geselecteerd. Deze opties bepalen hoe nieuwe symboolexemplaren worden toegevoegd aan symboolsets. Elke optie heeft twee keuzemogelijkheden:

Opties voor Symboolgrootte instellen

De opties voor Symboolgrootte worden alleen weergegeven onder de Algemene opties in het dialoogvenster Opties van een symbooltool wanneer de tool Symboolgrootte instellen is geselecteerd.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account