De tool Shaper

Met de tool Shaper kunt u complexe en prachtige ontwerpen maken door eerst vormen te tekenen, te stapelen en bij elkaar te plaatsen en ze daarna gewoon te combineren, samen te voegen, te verwijderen of te verplaatsen. Gebruik eenvoudige, visueel-intuïtieve gebaren om bewerkingen uit te voeren waarvoor in eerdere versies meerdere acties nodig waren.

Gebruik de tool Shaper om natuurlijke bewegingen om te zetten in vectorvormen. Gebruik een muis of een aanraakapparaat om veelhoeken, rechthoeken of cirkels te maken. De getekende vormen zijn actieve vormen. Deze functie is ingeschakeld in de traditionele werkruimten en de gespecialiseerde werkruimte voor aanraken.

De tool Shaper gebruiken (vormen tekenen)

 1. Klik in de toolset in Illustrator op de tool Shaper (Shift + N).

 2. Teken een vorm in het document. Teken bijvoorbeeld een ruwe schets van een rechthoek, cirkel, driehoek, ovaal of andere veelhoek.

 3. De vorm die u tekent, wordt omgezet in een scherpe geometrische vorm. De gemaakte vorm is actief en volledig bewerkbaar, net als alle andere actieve vormen.

  Losse handgebaren omzetten in scherpe vectorvormen
  Losse handgebaren omzetten in scherpe vectorvormen

De tool Shaper gebruiken (vormen maken of uitsnijden)

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer een aantal overlappende vormen in uw document
  • Gebruik een tool om vormen te tekenen die elkaar overlappen
  • Gebruik de tool Shaper (Shift + N) om snel rechthoeken, cirkels of veelhoeken te tekenen
 2. Selecteer de tool Shaper (Shift + N) als dit nog niet is geselecteerd.

 3. Gebruik uw muis (op een apparaat zonder aanraakfunctionaliteit) of krabbel met uw vinger op een gebied dat u wilt samenvoegen, afdekken of verwijderen.

  De volgende regels bepalen hoe delen van de vormen worden afgedekt of samengevoegd en wat de kleur van een samengevoegde vorm is:

  • Als de krabbel zich binnen één vorm bevindt, wordt het gebied afgedekt.
  • Als de krabbel de intersecties van twee of meer vormen overlapt, worden de overlappende gebieden afgedekt.
  • Als de schets afkomstig is van de vorm op de voorgrond:
   • Van een niet-overlappend naar een overlappend gebied wordt de vorm op de voorgrond afgedekt.
   • Van een overlappend gebied naar een niet-overlappend gebied worden de vormen samengevoegd, waarbij de kleur van het samengevoegde gebied die van het beginpunt van de krabbel krijgt.
  • Als de schets afkomstig is van de vorm op de achtergrond:
   • Van een niet-overlappend gebied naar een overlappend gebied worden de vormen samengevoegd, waarbij de kleur van het samengevoegde gebied die van het beginpunt van de krabbel krijgt.
  Voorbeelden van krabbelen met de tool Shaper
  Krabbelen in actie (links) en de resulterende Shaper Groups (rechts)

Vormen selecteren in een Shaper Group

Alle vormen in een Shaper Group blijven bewerkbaar, zelfs nadat gedeelten van vormen zijn afgedekt of samengevoegd. Met de volgende acties kunt u afzonderlijke vormen of de groep selecteren:

Modus Vlakselectie

 1. Selecteer de tool Shaper.

 2. Tik of klik op een Shaper Group. De Shaper Group wordt geselecteerd en een omsluitend kader wordt weergegeven met de pijlwidget .

 3. Tik opnieuw op de vorm (of op een afzonderlijke vorm, indien aanwezig). U bevindt zich nu in de modus Vlakselectie.

 4. Als de Shaper Group samengevoegde vormen bevat, krijgt het vlak van de vorm een matte kleur. U kunt de opvulkleur van vormen wijzigen.

  Modus Vlakselectie
  Modus Vlakselectie

Constructiemodus

 1. Selecteer een Shaper Group en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Tik of klik op de pijlwidget, zodat deze omhoog wijst .
  • Dubbelklik op een vorm.
  • Klik één keer op de lijn van een vorm.
 2. Zorg dat één onderliggend object is geselecteerd, zodat u elke eigenschap of weergave van het object kunt wijzigen.

  Constructiemodus in Illustrator
  Constructiemodus

Een vorm uit een Shaper Group verwijderen

 1. Voer de vereiste stappen uit om de Constructiemodus te activeren.
 2. Sleep een vorm uit het omsluitende kader.

De tool Vormen maken

De tool Vormen maken is een interactieve tool voor het maken van complexe vormen door eenvoudigere vormen samen te voegen en te wissen. Het werkt bij eenvoudige en samengestelde paden.

Randen en gebieden van de geselecteerde illustratie worden op intuïtieve wijze gemarkeerd en kunnen vervolgens worden samengevoegd om een nieuwe vorm te creëren. Een rand wordt gedefinieerd als het gedeelte van een pad dat geen ander pad van de geselecteerde objecten kruist. Een gebied is een afgesloten gedeelte dat wordt begrensd door randen.

De tool bevindt zich standaard in de samenvoegmodus. Hierin kunt u paden of gebieden combineren. U kunt ook overschakelen op de modus Wissen om ongewenste randen of gebieden te verwijderen door te drukken op Alt (Windows) of Option (Mac).

Op www.adobe.com/go/lrvid5203_ai_nl vindt u een video over het maken van nieuwe vormen met de tool Vormen maken.

De opties instellen voor de tool Vormen maken

U kunt verschillende opties instellen en wijzigen, zoals de detectie van tussenruimten, de kleurbron en de markering, om de vereiste samenvoegmogelijkheden en een betere visuele feedback te verkrijgen.

Dubbelklik op het pictogram Vormen maken in het deelvenster Tools om deze opties in te stellen in het dialoogvenster Opties voor Vormen maken.

Dialoogvenster Opties voor Vormen maken
Dialoogvenster Opties voor Vormen maken

Detectie van tussenruimten

Stel de lengte van tussenruimten in met de vervolgkeuzelijst Lengte van tussenruimten. De beschikbare waarden zijn Klein (3 punten), Normaal (6 punten) en Groot (12 punten).

Schakel het selectievakje Aangepast in als u een exacte lengte wilt opgeven voor de tussenruimten.

Wanneer u de lengte voor de tussenruimten selecteert, worden in Illustrator alleen de tussenruimten gevonden die dicht bij de opgegeven waarde voor de lengte van de tussenruimten liggen. Controleer of de waarde voor de lengte van de tussenruimte (ongeveer) dicht bij de werkelijke lengte van de tussenruimten in de illustratie liggen. U kunt controleren of de tussenruimten worden gedetecteerd door verschillende waarden voor de lengte van de tussenruimten op te geven totdat alle tussenruimten in de illustratie zijn gedetecteerd.

Als u de lengte van de tussenruimten bijvoorbeeld instelt op 12 punten terwijl de vorm die u wilt samenvoegen tussenruimten bevat van 3 punten, worden de tussenruimten mogelijk niet gedetecteerd in Illustrator.

Detectie van tussenruimten
Als een gebied wordt gemarkeerd, betekent dit dat de tussenruimte is gedetecteerd en als een gebied wordt beschouwd

Open gevulde paden als gesloten beschouwen

Als deze optie is geselecteerd, wordt voor een open pad een onzichtbare rand gemaakt om een gebied te maken. Wanneer u in het gebied klikt, wordt een vorm gemaakt.

In de modus Samenvoegen wordt het pad gesplitst als u op Lijn klikt

Schakel het selectievakje 'In de modus Samenvoegen wordt het pad gesplitst als u op Lijn klikt' in. Met deze optie kunt u het bovenliggende pad opsplitsen in twee paden. Het eerste pad wordt gemaakt vanaf de rand waarop u klikt, en het tweede pad is het resterende gedeelte van het bovenliggende pad (exclusief het eerste pad). Als deze optie is geselecteerd, verandert de aanwijzer in tijdens het splitsen van het pad.

Kleur kiezen uit

U kunt ervoor kiezen om objecten een kleur te geven met de kleurstalen of met de kleuren die worden gebruikt in bestaande illustraties. Gebruik de vervolgkeuzelijst 'Kleur kiezen uit' om de optie Kleurstalen of Illustratie te selecteren.

Als u de optie Kleurstalen selecteert, wordt de optie Staalvoorvertoning op cursor weergegeven. U kunt het selectievakje Staalvoorvertoning op cursor inschakelen als u een voorvertoning wilt weergeven van kleuren, of kleuren wilt selecteren. Wanneer u deze optie selecteert, krijgt u een cursorstaal in de stijl Actieve verf. Deze optie maakt herhaling (met behulp van de pijltoetsen) en de selectie van kleuren vanuit het deelvenster Stalen mogelijk.

Opmerking: U kunt zelfs herhalingen toepassen met de pijltoetsen als Staalvoorvertoning op cursor is uitgeschakeld.

Als u de kleur van de penseelstreek wilt wijzigen, plaatst u de aanwijzer op objectranden om de kleur van de penseelstreek te markeren en te wijzigen. Deze optie werkt alleen als de optie 'In de modus Samenvoegen wordt het pad gesplitst als u op Lijn klikt' is geselecteerd.

U kunt de opvulkleur van een gebied selecteren door een willekeurige plek in het document aan te wijzen.

Opmerking: Staalvoorvertoning op cursor wordt niet weergegeven bij het samenvoegen om ervoor te zorgen dat de vormen duidelijk zichtbaar zijn.

Als u de optie Illustratie selecteert, worden in Illustrator dezelfde regels gebruikt als er worden gebruikt voor andere illustratiestijlen voor samengevoegde objecten. Zie stap 6 in Vormen maken met de tool Vormen maken voor meer informatie.

Vullen

Het selectievakje Vulling is standaard ingeschakeld. Als deze optie is geselecteerd, wordt het pad of het gebied dat u kunt samenvoegen grijs gemarkeerd wanneer u met de muis over het geselecteerde pad beweegt. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt het geselecteerde gebied of pad normaal weergegeven.

Lijn markeren indien bewerkbaar

Als deze optie is geselecteerd, worden in Illustrator de lijnen gemarkeerd die u kunt bewerken. De bewerkbare lijn wordt weergegeven in de kleur die u kiest in de vervolgkeuzelijst Kleur.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid