Composers voor Aziatische scripts

Illustrator ondersteunt Indische, Midden-Oosterse en Zuidoost-Aziatische talen. U kunt documenten met tekst in deze talen maken. Met de nieuwe composer voor talen uit het Midden-Oosten en Zuid-Azië krijgen woorden uit veel niet-westerse scripts de juiste vorm.

Opmerking:

Tekstfuncties in diverse Adobe-toepassingen worden niet automatisch aan elkaar gekoppeld, omdat de toepassingen mogelijk berusten op verschillende tekstengines. Bovendien kunnen de teksteigenschappen variëren naar gelang het primaire gebruik van de toepassing (beeldbewerking, pagina-indeling, illustraties, etc.). In hoeverre opmaak, stijl en bewerkbaarheid behouden blijven bij overdracht naar andere toepassingen, kan ook verschillen naar gelang de tekstbehandeling.

De Zuidoost-Aziatische (SEA) talen of scripts worden momenteel niet ondersteund in alle Adobe-producten. Als u tekst in een Zuidoost-Aziatische taal verplaatst van een Adobe-toepassing die deze scripts ondersteunt naar een toepassing die ze niet ondersteunt, kunnen delen van de tekst of opmaak verloren gaan. Houd in dat geval rekening met het volgende:

 • Afbeeldingsbestanden mogen mogelijk geen lagen bevatten voordat ze van Photoshop worden verplaatst naar andere toepassingen.
 • Tekstbestanden van Adobe Illustrator moeten mogelijk worden omgezet naar contourtekst voordat ze worden gebruikt in andere toepassingen.
 • Het omzetten van tekst kan ervoor zorgen dat de tekst minder goed te bewerken is als deze wordt verplaatst naar een andere toepassing.

Ondersteunde Aziatische talen

De composer voor talen uit het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië ondersteunt de talen van de volgende gebieden:

India

Midden-Oosten

Zuidoost-Azië

 • Bengali
 • Gujarati
 • Hindi
 • Kannada
 • Malayalam
 • Marathi
 • Oriya
 • Punjabi
 • Tamil
 • Telugu

 • Arabisch
 • Hebreeuws
Zie Arabisch en Hebreeuws voor meer informatie.

 • Thai
 • Singalees
 • Burmees 
 • Khmer
 • Lao

Installeer de relevante taal- en lettertypepakketten (Windows)

Om deze talen goed te kunnen gebruiken in Windows, dient u de taal- en lettertypepakketten voor de gewenste taal te installeren.

Zie Taalpakketten in de Help van Microsoft voor meer informatie.

Documenten maken met Aziatische talen

Een nieuw document maken met een van de ondersteunde talen:

 1. Kies Bewerken > Voorkeuren > Tekst.
 2.  Selecteer Opties Zuidoost-Aziatische talen of Opties Indische talen tonen. 
 3. Een document openen.
 4. Maak een tekstlaag met behulp van de tool Tekst.
 5. Stel in het deelvenster Teken een van de nieuwe talen in: Thai, Birmaans, Lao, Singalees of Khmer.
 6. Stel een geschikt lettertype in voor de gekozen taal. Als u bijvoorbeeld Thai hebt gekozen, stelt u een Thais lettertype in, zoals Adobe Thai of Noto Sans Thai.
 7. Kopieer en plak de tekst die is geschreven in de gekozen taal. Als u een taalspecifiek toetsenbord hebt, typt u gewoon wat tekst.
Instelling in Voorkeuren voor het inschakelen van opties voor Oost-Aziatische en Indische talen
Opties voor Oost-Aziatische en Indische talen inschakelen via Voorkeuren

Selecteer een composer

Als u opties voor Oost-Aziatische en Indische talen activeert, verschijnen er twee extra composers in het vervolgmenu van het deelvenster Alinea (beschikbaar in het regelpaneel of via Ctrl + T):

 • Single-line Composer Midden-Oosten en Zuid-Azië
 • Every-line Composer Midden-Oosten en Zuid-Azië
Composers die beschikbaar zijn wanneer u Indische of Zuidoost-Aziatische taalopties inschakelt
Composers die beschikbaar zijn wanneer u Indische of Zuidoost-Aziatische taalopties activeert

Opmerking:

In Voorkeuren > Tekst kunt u slechts een van de opties voor Indische en Oost-Aziatische talen per keer selecteren. U kunt beide opties uitschakelen of een van beide opties selecteren.

Selecteer een taal

U kunt een relevante taaloptie selecteren in de vervolgkeuzelijst Taal in het gedeelte Teken van het deelvenster Eigenschappen, zoals hieronder wordt getoond. Met deze optie worden woordafbreking en spelling gecontroleerd.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account