Overdrukken

Informatie over overdrukken

Wanneer u dekkende, overlappende kleuren afdrukt, bedekken de bovenste kleuren standaard het gebied eronder. Met overdrukken kunt u afdekken voorkomen en ervoor zorgen dat de bovenste overlappende afdrukinkt transparant wordt ten opzichte van de onderliggende inkt. De mate van transparantie tijdens het afdrukken, is afhankelijk van de gebruikte inkt, het papier en de gebruikte methode. Neem contact op met de drukker om na te gaan welke invloed deze variabelen hebben op uw illustraties.

Als kleuren die van afzonderlijke platen worden afgedrukt elkaar overlappen of naast elkaar liggen, kan een verkeerde registratie ruimten veroorzaken tussen de kleuren op de uiteindelijke afdruk. Om mogelijke ruimten tussen kleuren in
illustraties te compenseren, gebruiken drukkers de techniek overvullen om een klein overlappend gebied (een zogenaamde overvul) tussen twee naast elkaar gelegen kleuren te maken. U kunt een specifiek overvulprogramma gebruiken om automatisch overvul te maken of u kunt in Illustrator handmatig overvul maken.

Het is mogelijk dat u wilt overdrukken in de volgende situaties:

 • Overdruk zwarte inkt als hulpmiddel bij de registratie. Aangezien zwarte inkt dekkend is (en doorgaans als laatste wordt afgedrukt), ziet het er niet veel anders uit wanneer deze inkt over een kleur heen wordt afgedrukt en niet op een witte achtergrond. Met zwart overdrukken kunt u ruimten tussen zwarte en gekleurde gebieden in uw illustraties voorkomen.

 • Gebruik overdruk wanneer in de illustratie geen algemene inktkleuren worden gebruikt en wanneer u een overvulling wilt maken of inkteffecten op elkaar wilt plaatsen. Bij het overdrukken van gemengde proceskleuren of aangepaste kleuren die niet de algemene inktkleuren gebruiken, wordt de overdrukkleur aan de achtergrondkleur toegevoegd. Als u bijvoorbeeld een vulling van 100% magenta op een vulling van 100% cyaan afdrukt, wordt de overlappende vulling violet en niet magenta van kleur.

  Nadat u opties voor overdrukken hebt ingesteld, kunt u de modus Voorvertoning overdruk (Weergave > Voorvertoning overdruk) gebruiken om te zien hoe de overdrukkleuren er ongeveer uitzien op de afdruk. Controleer overgedrukte kleuren op afzonderlijke illustraties ook zorgvuldig met integrale drukproeven (waarbij elke scheiding uitgelijnd wordt weergegeven op een stukje papier) of overlaydrukproeven (waarbij de scheidingen uitgelijnd worden weergegeven op afzonderlijke plastic vellen die boven op elkaar zijn gestapeld).

Overdrukken in Illustrator
Afgedekte kleuren (standaard) en met overdruk

Overdrukken instellen

 1. Selecteer de objecten die u wilt overdrukken.
 2. Selecteer in het deelvenster Kenmerken de optie Vulling overdrukken, Lijn overdrukken of beide.
  Opmerking:

  Als u de optie Overdrukken gebruikt bij een 100% zwarte lijn of vulling, is de zwarte inkt waarschijnlijk niet dekkend genoeg, waardoor de onderliggende inktkleuren zijn te zien. Dit doorschijnen voorkomt u door vierkleuren zwart (verzadigd) in plaats van 100% zwart te gebruiken. Neem contact op met de drukker voor de exacte percentages kleur die u aan het zwart moet toevoegen.

Zwart overdrukken

Als u al het zwart in uw illustraties wilt overdrukken, selecteert u de optie Zwart overdrukken in het dialoogvenster Afdrukken wanneer u kleurscheidingen maakt. Deze optie werkt alleen voor objecten waarop zwart is toegepast via het kleurkanaal K. De optie werkt echter niet voor objecten die zwart worden weergegeven als gevolg van hun transparantie-instellingen of afbeeldingsstijlen.

Met de opdracht Zwart overdrukken kunt u overdrukken instellen voor objecten die een specifiek percentage zwart bevatten. De opdracht Zwart overdrukken gebruiken:

 1. Selecteer alle objecten die u wilt overdrukken.
 2. Kies Bewerken > Kleuren bewerken > Zwart overdrukken.
 3. Voer het percentage zwart in dat u wilt overdrukken. Alle objecten met het opgegeven percentage worden overgedrukt.
 4. Selecteer Vulling, Lijn of beide om op te geven hoe u het overdrukken wilt toepassen.
 5. Als u proceskleuren wilt overdrukken die buiten het opgegeven percentage zwart ook cyaan, magenta of geel bevatten, schakelt u Inclusief zwarttinten bij CMY in.
 6. Als u steunkleuren wilt overdrukken waarvan de procesequivalenten het opgegeven percentage zwart bevatten, schakelt u Inclusief steunkleurzwarttinten in. Als u een steunkleur overdrukt die zowel proceskleuren als het opgegeven percentage zwart bevat, schakelt u zowel Inclusief zwarttinten bij CMY als Inclusief steunkleurzwarttinten in.
  Opmerking:

  Als u overdrukken wilt verwijderen uit objecten die een specifiek percentage zwart bevatten, selecteert u Zwart verwijderen in plaats van Zwart toevoegen in het dialoogvenster Zwart overdrukken.

Overdrukken simuleren of verwijderen

In de meeste gevallen wordt overdrukken alleen ondersteund door scheidingsapparatuur. Wanneer u een samenstelling afdrukt of wanneer uw illustratie overgedrukte objecten bevat die invloed hebben op transparantieobjecten, kunt u overdrukken simuleren of verwijderen.

 1. Kies Bestand > Afdrukken.
 2. Selecteer Geavanceerd aan de linkerkant van het dialoogvenster Afdrukken.
 3. Selecteer Simuleren of Verwijderen in het menu Overdrukken.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account