Uitlijnen met Japanse glyphs

Ontdek hoe u objecten nauwkeurig tekent en uitlijnt rond de grenzen van een Japanse liveglyph.

Met de functie Magnetisch op glyph kunt u onderdelen in uw illustratie magnetisch uitlijnen met de tekst, zonder dat u omtrekken of referentiehulplijnen moet maken. Kies eenvoudig een uitlijningsoptie, waarna de glyph-hulplijnen op de livetekst worden weergegeven terwijl u objecten tekent, schaalt, draait of verplaatst. Gebruik deze hulplijnen om objecten nauwkeurig uit te lijnen met de livetekst.

U kunt de functie voor uitlijnen met glyphs niet alleen gebruiken met Latijnse tekens, maar ook met Japanse tekens en lettertypen. In dit artikel leest u hoe u slimme hulplijnen weergeeft en gebruikt met Japanse glyphs.

Toegang tot slimme hulplijnen voor Japanse glyphs

Opties voor Magnetisch op glyph
Opties voor Magnetisch op glyph

Toegang krijgen tot slimme hulplijnen voor Japanse glyphs:

 • Ga naar Voorkeuren > Tekst > Taalopties en schakel het selectievakje Opties voor Oost-Aziatische talen tonen in.
 • Installeer de Japanse taalversie van Illustrator.

Als u nu het deelvenster Teken opent, worden in het gedeelte Magnetisch op glyph Japanse uitlijnopties weergegeven, die standaard allemaal zijn ingeschakeld.

Als u deze functie wilt gebruiken, moet u ervoor zorgen dat magnetisch uitlijnen op glyphs (Weergave > Magnetisch op glyph) en slimme hulplijnen (Weergave > Slimme hulplijnen) zijn ingeschakeld.

Deze functie werkt niet als Weergave > Raster magnetisch is ingeschakeld, als Voorkeur > Slimme hulplijnen > Uitlijningshulplijnen is uitgeschakeld en als Magnetisch bereik is ingesteld op 0.

Uitlijnen met hulplijnen voor Japanse glyphs

Gebruik de volgende opties in het gedeelte Magnetisch op glyph in het deelvenster Teken. Specifieke opties voor Japans zijn Em-vak en Em-vak midden. De andere opties werken zowel met Japanse als met Latijnse glyphs.

Uitlijnen met glyphs voor Japanse lettertypen

A. Em-vak B. Glyph-grens C. Em-vak midden D. Glyph-grens E. Em-vak 

Optie

Beschrijving

(Em-vak) Lijnt objecten uit met het em-vak van het Japanse lettertype terwijl u objecten tekent, verplaatst of schaalt. Als deze optie is geselecteerd, worden deze hulplijnen voor de boven- en onderkant van het em-vak weergegeven bij horizontale Japanse tekst en voor de linker- en rechterkant van het em-vak bij verticale Japanse tekst.

(Em-vak midden) Lijnt objecten uit met het midden van het em-vak van Japanse glyphs of lettertypen terwijl u objecten tekent, verplaatst of schaalt. Als deze optie is geselecteerd, worden de hulplijnen voor Em-vak midden weergegeven in zowel horizontale als verticale Japanse tekst.

(Glyph-grenzen): Lijnt uit met de boven-, onder-, linker- en rechtergrenzen van de glyph.

(Basislijn): Lijnt uit met de basislijn van de glyph.

(Hoekhulplijnen): Lijnt uit met de schuine hulplijnen die worden weergegeven wanneer u het tekstkader roteert en wanneer u een glyph met schuine segmenten selecteert (via het contextmenu).

(Ankerpunten): Hiermee kunt u tekenen en magnetisch uitlijnen op de ankerpunten van glyphs.

 Aandachtspunten:

 • Als twee Japanse hulplijnen zeer dicht bij elkaar staan of op dezelfde positie worden geplaatst als Em-vak en Glyph-grens (horizontale of verticale tekst) of Em-vak midden en Basislijn (verticale tekst), wordt er slechts één hulplijn weergegeven op basis van de prioriteit ervan.
 • Glyph-grenzen, basislijn, hoekhulplijnen en ankerpunten zijn ook van toepassing op Latijnse lettertypen.
 • Hulplijnen voor x-hoogte en nabijheid worden weergegeven op basis van de uitlijnopties voor Latijnse glyphs die zijn ingesteld voordat de Zuidoost-Aziatische opties worden ingeschakeld.
 • Bij glyph-hulplijnen wordt geen rekening gehouden met een lijn, patroonvulling, effecten of vormgeving die op de livetekst zijn toegepast. Glyph-hulplijnen worden gegenereerd op basis van de oorspronkelijke glyph-vorm.

Uitlijnen met Japanse en Latijnse glyph-hulplijnen tegelijk

Als u één Japans lettertype en één Latijns lettertype hebt toegepast op glyphs in hetzelfde tekstvak, worden magnetische hulplijnen weergegeven voor beide lettertypen.

Latijnse hulplijnen omvatten lijnen voor glyph-grenzen, basislijn en x-hoogte, terwijl Japanse hulplijnen alleen gelden voor glyph-grenzen.

Uitlijnen met Japanse en Latijnse glyphs

 Aandachtspunten:

 • Alle situaties met gemengde lettertypen gelden alleen voor punttekst.
 • De x-hoogte is alleen zichtbaar als het tekstvak Latijnse tekens (x, v, w, z) bevat en als de opties voor x-hoogte in de uitlijnopties voor Latijnse glyphs was ingeschakeld voordat u overschakelde naar de Oost-Aziatische opties.
 • x-hoogte, Em-vak en Em-vak midden kunnen momenteel niet worden berekend als zowel Japanse als Latijnse tekens in meerdere lettertypen en grootten samen in hetzelfde tekstvak zijn geplaatst.
 • Als samengestelde lettertypen worden gebruikt, werken alleen ankerpunten.
 • Als Tate-chu-yoko is toegepast, worden alleen glyph-grenzen weergegeven.
 • Als Warichu is toegepast, worden alleen glyph-grenzen weergegeven.

Uitlijnen op een individuele glyph na selectie

Objecten uitlijnen met een individuele glyph in de tekst:

 • Klik met de rechtermuisknop op de glyph en kies Magnetisch op glyph <glyph-naam>.
  De gekozen glyph wordt gemarkeerd en u ziet de glyph-hulplijnen op de liveglyph rond de grenzen, het midden en lineaire en schuine segmenten (afhankelijk van de geometrie van de glyph).
Uitlijnen op hoekhulplijnen
Uitlijnen met geselecteerde glyph

 Aandachtspunten:

 • Em-vak en Em-vak midden kunnen momenteel niet worden berekend als een individuele Japanse glyph is geselecteerd.
 • Glyph-hulplijnen worden alleen gegenereerd op rechte segmenten (lineair en schuin) en niet op curven van de glyph.
 • Een glyph wordt na selectie niet gemarkeerd als een lijn, patroonvulling, effecten of vormgeving op de livetekst zijn toegepast. 

Glyph-selectie opheffen

De selectie en magnetische uitlijning voor een afzonderlijke glyph opheffen:

 • Klik met de rechtermuisknop op de glyph en kies Magnetisch op glyph annuleren <glyph-naam>.
 • Klik op de knop Niet op glyph in het regelpaneel.
 • Kies een andere glyph om de magnetische uitlijning op de vorige glyph op te heffen.

Bij elke andere handeling, zoals tekstbewerking, wordt de glyph-uitlijning automatisch opgeheven.

Selecteer de glyph en schakel uitlijning uit via het contextmenu

Uitlijnen met hoekhulplijnen

Uitlijnen met een individuele glyph
Uitlijnen met hoekhulplijnen wanneer het tekstkader is gedraaid

Met de optie Magnetisch op glyph > Hoekhulplijnen kunt u objecten in een bepaalde hoek uitlijnen met de glyph terwijl u ze verplaatst, schaalt of draait of wanneer u ze tekent met de pen. Hoekhulplijnen worden alleen weergegeven:

 • Als één glyph met schuine segmenten is geselecteerd voor magnetische uitlijning.
 • Als het tekstkader of een bepaalde glyph in een hoek is gedraaid.

Momenteel worden schuin geplaatste objecten uitgelijnd op het omsluitende kader en het midden van het object.

Tekenen en magnetisch uitlijnen op ankerpunten van een glyph

Gebruik de optie Magnetisch op glyph > Ankerpunten in het deelvenster Teken om een vorm op een glyph te tekenen en magnetisch uit te lijnen. 

Magnetische uitlijning op een ankerpunt werkt alleen met de pen of wanneer het object dichter bij het ankerpunt op de glyph wordt geplaatst.

 Ga als volgt te werk:

 1. Selecteer de pen en plaats deze op de glyph om de ankerpunten weer te geven.
 2. Teken de vorm met de pen. De getekende vorm wordt magnetisch uitgelijnd met de ankerpunten op de tekst.

Uitlijnen op ankerpunten

Uitlijnen met vlaktekst

De functie Magnetisch op glyph is geschikt voor zowel punttekst als vlaktekst. Als er slechts één regel tekst is, worden alle hulplijnen en ankers voor die regel weergegeven. Als u een alinea hebt, worden alleen glyph-grenzen weergegeven om de bewerking te vereenvoudigen. Als u nauwkeurig wilt uitlijnen met een glyph in de alinea, selecteert u de glyph en gebruikt u de glyph-hulplijnen voor verdere uitlijning.

Als Warichu is toegepast op vlaktekst, worden alleen glyph-grenzen weergegeven.

Uitlijnen met vlaktekst
Uitlijnen met vlaktekst

De kleur van glyph-hulplijnen wijzigen

Standaard zijn de glyph-hulplijnen groen. Als u de kleur van de glyph-hulplijnen wilt wijzigen, gaat u naar Voorkeuren > Slimme hulplijnen > Glyph-hulplijnen en kiest u een kleur in de vervolgkeuzelijst.


Verwante onderwerpen

Hebt u een vraag of idee?

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-community. We horen graag van u en kijken uit naar uw creaties.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?