Werkruimte voor aanraken

De lay-out en basisbeginselen van de werkruimte

De werkruimte voor aanraken is een totaal herziene, gebruiksvriendelijke en vereenvoudigde werkruimte die speciaal is ontworpen voor apparaten met Windows 8 en aanraakfunctionaliteit. De werkruimte is geoptimaliseerd voor eenvoudige, snelle en efficiënte interactie door middel van aanraking.

De nieuwe werkruimte voor aanraken in Illustrator CC (oktober 2014)

A. App-balk B. Werkbalk C. Balk van deelvenster Beheer D. Documentbalk 

De lay-out heeft een ruimere interface, zodat u met een pen of uw vinger gemakkelijk de gereedschappen en besturingselementen van de werkruimte voor aanraken kunt bereiken. Belangrijke opmerkingen voor het gebruik van de werkruimte voor aanraken:

 • Vergeleken met de klassieke werkruimten zijn de deelvensters gecombineerd en opnieuw vormgegeven, waardoor ze erg gebruiksvriendelijk zijn
 • De annotator is groter om problemen met de nauwkeurigheid te voorkomen Hierdoor is het eenvoudiger om met widgets, regelpunten en handgrepen te werken
 • De tekengereedschappen gebruiken een precisiecursor om het exacte begin- en eindpunt van paden te bepalen
 • Enkele deelvensters, zoals het deelvenster Uitlijnen, hebben een nieuw ontwerp om objecten intuïtief te tekenen en opnieuw te plaatsen
 • Illustrator-gebaren en gebaren van het besturingssysteem worden ondersteund

Schakelen tussen werkruimten

Schakelen tussen de werkruimte voor aanraken en een klassieke werkruimte is vergelijkbaar met schakelen tussen de bestaande werkruimten. De interface biedt echter extra opties om snel te kunnen schakelen. In bepaalde situaties wordt automatisch van werkruimte gewisseld.

Overschakelen naar de werkruimte voor aanraken

Voer een van de volgende stappen uit als u in een klassieke werkruimte (bijvoorbeeld Essentiële elementen of Typografie) werkt in Illustrator CC 2014.1:

 • Tik op op de app-balk
 • Kies in het menu Werkruimten de optie Aanraken
 • Tik op Venster > Werkruimte > Aanraken
 • Koppel het toetsenbord zo nodig los van het apparaat

De werkruimte voor aanraken afsluiten

Wanneer u de werkruimte voor aanraken afsluit, wordt de laatst gebruikte werkruimte geactiveerd. Voer een van de volgende stappen uit in de werkruimte voor aanraken:

 • Tik op op de app-balk
 • Kies een andere werkruimte in het menu Werkruimten
 • Sluit zo nodig een toetsenbord aan op het apparaat

App-balk

App-balk in de werkruimte voor aanraken

De app-balk bevat informatie en opties voor het actieve Illustrator-document:

 • Vervolgkeuzelijst Bestand: tik om documenten te maken, te sluiten, te delen of op te slaan.
 • Knop Opslaan als/Opslaan: tik om het geopende document op te slaan.
 • Bestandsnaam: tik om een lijst met geopende documenten te bekijken of het huidige document te sluiten.
 • Vorige werkruimte: tik om over te schakelen naar de eerder gebruikte werkruimte
 • Vervolgkeuzelijst Werkruimte: tik om een lijst met beschikbare werkruimten te bekijken. Kies een werkruimte om over te schakelen naar die werkruimte.
 • Pictogram Help-overlays: tik om de Help-overlays weer te geven. Deze geven een beschrijving van de verschillende gedeelten van de werkruimte voor aanraken en van de gebaren die in deze werkruimte worden ondersteund.

Werkbalk

De werkbalk in de werkruimte voor aanraken

Op de werkbalk vindt u de verschillende beschikbare gereedschappen en basisbewerkingsopties (ongedaan maken, opnieuw, verwijderen). Tik op een gereedschap om dit te gebruiken. Wanneer u op een gereedschapsgroep tikt, wordt een lade geopend met daarin alle gereedschappen die tot de groep behoren. Tik op een gereedschap in de groep om dit te selecteren.

Gereedschappen en gereedschapsgroepen

De gereedschappen in de werkruimte voor aanraken zijn gecombineerd, zodat ze het meest geschikt zijn voor workflows voor aanraking:

 • Selectiegereedschap
 • Groep met selectiegereedschappen: gereedschap Direct selecteren, gereedschap Groep selecteren.
 • Groep met pengereedschappen: gereedschap Kromming, pen, gereedschap Ankerpunt.
 • Groep met tekstgereedschappen: gereedschap Tekst, gereedschap Tekst aanpassen.
 • Gereedschap Shaper: Het gereedschap Shaper. Lees meer over het gereedschap Shaper.
 • Groep met vormen: gereedschap Rechthoek, gereedschap Afgeronde rechthoek, gereedschap Ovaal.
 • Groep met tekengereedschappen: penseel, potlood, gereedschap Stencil, gereedschap Verbinding.
 • Gereedschap Vormen maken
 • Gereedschap Vrije transformatie
 • De knoppen Ongedaan maken, Opnieuw en Verwijderen

Deelvenster Beheer

Het deelvenster Beheer in de werkruimte voor aanraken

Het deelvenster Beheer bestaat uit andere deelvensters die beschikbaar zijn voor het geselecteerde gereedschap of object. De beschikbare deelvensters zijn:

 • Deelvenster Kleur: wijzig de vulling- en lijnproxy's met de tabbladen RBG, CMYK of Kleurkiezer.
 • Deelvenster Lijn: geef de dikte of het profiel van een lijn op.
 • Deelvenster Transparantie: kies overvloeimodi of geef de dekking van een object op.
 • Deelvenster Transformeren: wijzig de vorm van een object of bewerk hoeken van afgeronde rechthoeken.
 • Deelvenster Uitlijnen: selecteer objecten en bepaal de uitlijning ervan met dit gebruiksvriendelijke deelvenster.
 • Contextmenu: kies een van de vele handelingen die u met een geselecteerd object kunt uitvoeren.
 • Deelvenster Tekst: geef het lettertype, de lettertypefamilie of de uitlijning van tekst op in dit deelvenster.

Documentbalk

De documentbalk toont informatie over en opties voor het momenteel geopende Illustrator-document:

 • Tekengebied: tik hier om de beschikbare tekengebieden te bekijken en tik op de naam van een tekengebied om dit te activeren.
 • Tekengebiedknoppen: navigeer tussen tekengebieden of maak een tekengebied.
 • Weergaveknoppen: bekijk alle tekengebieden tegelijk, aangepast aan het scherm of ingezoomd tot 100%.

Gebaren

De werkruimte voor aanraken biedt ondersteuning voor gebaren, zodat u snel kunt werken met de in het tekengebied getekende objecten:

 • Inzoomen (vergroten): beweeg uw vingers van elkaar af om in te zoomen op het tekengebied.
 • Uitzoomen (verkleinen): beweeg uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen op het tekengebied.
 • Pannen: sleep met twee vingers over het scherm om over het tekengebied te pannen.
 • Contextwidget: tik op een object en laat uw vinger staan om de contextwidget weer te geven.
 • Objecten selecteren (selectiegereedschap): tik op een object, of tik op het tekengebied en sleep over objecten om deze te selecteren.
 • Schakelen tussen de selectie- en tekenmodus: tik met twee vingers om te schakelen tussen de selectie- en tekenmodus.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account