Tekstontwerpen langs een pad maken

Til uw typografie naar een hoger plan met Illustrator op de iPad. Lees hoe u tekst kunt omzetten in omtrekken en hoe u op een pad kunt typen.

Illustrator op de iPad biedt speciale tekstfuncties die u kunt gebruiken om uitgebreide typografische ontwerpen te maken voor een poster, brochure, logo en meer. U kunt tekst omzetten in een padobject of u kunt tekst op een pad typen en deze langs de curve van het pad verplaatsen.Zie ook: Lettertypen en typografie in Illustrator op de iPad.

Tekstontwerp

Omtrektekst maken

Met Illustrator op de iPad kunt u uw tekst eenvoudig omzetten in een object. Dit is handig wanneer u vectorpaden van tekstobjecten in uw ontwerpen moet gebruiken. Wanneer de tekst wordt omgezet in omtrekken of paden, gaan de teksteigenschappen verloren en kan de tekst niet meer worden bewerkt met tekstopties. 

omzetten in curven
Omtrektekst maken

Als u een tekstobject wilt omzetten in omtrekken, tikt u op op de taakbalk en kiest u Omtrektekst.

Nadat de tekst is omgezet in omtrekken, kunt u het pad bewerken met de teken- of padbewerkingsgereedschappen.

Zie ook: Tekst omzetten in omtrekken in Illustrator op de desktop.

Tekst op een pad maken

U kunt tekst op een open of gesloten pad plaatsen om ervoor te zorgen dat de tekst langs de rand van het pad loopt. Wanneer u horizontale tekst invoert, worden de tekens parallel met de basislijn weergegeven. Wanneer u verticale tekst invoert, worden de tekens loodrecht op de basislijn geplaatst. 

tekst op een curve
Tekst langs een pad typen

Ga als volgt te werk om tekst op een pad toe te voegen:

  1. Voeg uw tekst toe met het tekstgereedschap.
  2. Maak een pad met de pen of het potlood.
  3. Sleep om zowel de tekst als het pad te selecteren.
  4. Tik op op de taakbalk en kies (Tekst op pad).
    U kunt de snelknop gebruiken om tekst aan een pad toe te voegen, de secundaire snelknop ingedrukt houden en de tekst over het pad verslepen.

Zie ook: Tekst op een pad maken in Illustrator op de desktop.

Tekstpad bewerken

Nadat u de tekst op het geselecteerde pad hebt geplaatst, kunt u het pad bewerken door te tikken op op de taakbalk en (Pad bewerken) te kiezen.

Als u het pad wilt bewerken, gebruikt u de contextuele widget die wordt weergegeven wanneer u het pad selecteert of gebruikt u de bewerkingsopties voor paden door te tikken op op de taakbalk.

Zie ook: Paden bewerken in Illustrator op de desktop.

Volgende stappen

Hebt u een vraag of idee?

Ask the Community

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-gemeenschap. We horen graag van u.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account