Paden tekenen en bewerken

Ontdek hoe u de gereedschappen pen, potlood, penseel, gummetje en Direct selecteren in Illustrator op de iPad kunt gebruiken om eenvoudig uw vectorillustraties te tekenen en te bewerken.

Til uw vectortekeningen en -schilderingen naar een hoger plan met Illustrator op de iPad en de Apple Pencil. Met de populaire teken- en schildergereedschappen van Illustrator (zoals pen, potlood, klodderpenseel en gummetje) kunt u vloeiend en nauwkeurig ontwerpen maken op de iPad. Ze zijn heel eenvoudig te vinden en te gebruiken: u vindt ze op de linkerwerkbalk, net als in Illustrator op de desktop. Zie De werkruimte van Illustrator op de iPad voor meer informatie.

Tekenen en schilderen

Teken- en schildergereedschappen

Tekenen met de pen

 • Tik op de pen () op de linkerwerkbalk.
 • Als u een ankerpunt wilt maken, tikt u op het tekengebied om hoekpunten te maken of tikt en sleept u om vloeiende punten te maken. Terwijl u met de pen werkt, kunt u ook de handgrepen van een vloeiend punt aanpassen zonder over te schakelen naar een ander gereedschap.

Handige tips en trucs

Als u de primaire snelknop wilt gebruiken, raakt u de cirkel van de snelknop aan en laat u uw vinger staan. Als u de secundaire snelknop wilt gebruiken, raakt u de snelknop aan, laat u uw vinger staan en sleept u naar de buitenste ring. Zie Snelknoppen en bewegingen voor meer informatie over snelknoppen en bewegingen.

Hier volgen enkele handige snelknoppen die u met de pen kunt gebruiken:

 • Koppeling tussen handgrepen verbreken: Terwijl u met de pen tekent, activeert u de primaire snelknop en versleept u de handgrepen van een ankerpunt om de koppeling te verbreken.
Verwijderen
Koppeling tussen handgrepen verbreken

 • Punten toevoegen en verwijderen: Tik ergens op het pad om een punt toe te voegen. Druk lang op een bestaand punt om dit te verwijderen. U kunt het nieuwe ankerpunt verplaatsen met een secundaire modificator.
 • Ankergrepen verwijderen: Selecteer het uiteinde van een richtingshandgreep en selecteer Verwijderen op de taakbalk aan de rechterkant om de ankergreep te verwijderen.
 • Een punt verplaatsen langs een pad: Als u een ankerpunt langs een pad wilt verplaatsen terwijl u tekent, schakelt u de secundaire snelknop (buitenste cirkelring) in.
 • Een hoek omzetten in een curve: Dubbeltik op punten om punten om te zetten van hoeken in curven en omgekeerd.

Zie ook: Tekenen met de pen, het potlood of het gereedschap Kromming in Illustrator op de desktop.

Tekenen met het potlood

 • Tik op het potlood () op de linkerwerkbalk.
 • Als u een vrijevormpad wilt tekenen, sleept u met het potlood over het tekengebied.
  • Als u stopt en uw vinger laat staan terwijl u tekent en vanaf dat punt verder gaat, maakt u een hoekpunt.
  • Als u op de primaire modificator drukt terwijl u tekent met het potlood, maakt u rechte lijnen.
  • Als u op de secundaire modificator drukt terwijl u tekent met het potlood, kunt u rechte lijnen met een hoek van 45˚ of 90˚ maken.

Vloeiendheid instellen voor het potlood

Tik op onderaan op de werkbalk om de vloeiendheid van het potlood in te stellen.

Geef eenvoudig een waarde op of gebruik de schuifregelaar om een waarde te kiezen die het meest geschikt is. De minimale waarde is 0 en de maximale waarde is 10, wat leidt tot vloeiende curven.

Vloeiendheid voor het potlood
Vloeiendheid van potlood bij 0 en bij 10.

Schilderen met het klodderpenseel

Met het klodderpenseel kunt u gevulde vormen schilderen die u kunt doorsnijden en samenvoegen met andere vormen van dezelfde kleur.

Klodderpenseel
Instellingen voor klodderpenseel

 • Dubbeltik of druk lang op het potlood op de linkerwerkbalk. Het klodderpenseel () wordt weergegeven in de geneste gereedschapsgroep. Klik op Klodderpenseel.
 • Kies het penseeltype of de ronding in de opties die worden weergegeven nadat u het klodderpenseel hebt geselecteerd. Het standaardpenseeltype is Basis rond (8 pt).
 • Als u een punt in het tekengebied wilt maken, tikt u op het tekengebied. Versleep de ankerpunten om ze te bewerken.

Zie ook: Klodderpenseel in Illustrator op de desktop.

De grootte van het klodderpenseel instellen

Als u de grootte van het klodderpenseel wilt instellen, tikt u op onderaan op de werkbalk. Typ een grootte (in punten) of gebruik de schuifregelaar om een grootte te kiezen die het beste voor u werkt. De standaardgrootte is 8 pt.

De vloeiendheid van het klodderpenseel instellen

Tik op onderaan op de werkbalk om de vloeiendheid van het klodderpenseel in te stellen.

Geef eenvoudig een waarde op of gebruik de schuifregelaar om een waarde te kiezen die het meest geschikt is. De minimale waarde is 0, wat betekent dat de vloeiendheid niet wordt aangepast. De maximale waarde is 10, wat leidt tot vloeiende curven.

Opties voor het klodderpenseel instellen

Klodderpenseel
Opties voor klodderpenseel

Als u de penseelinstellingen wilt weergeven, klikt u op het pictogram op de werkbalk die wordt weergegeven wanneer het klodderpenseel is geselecteerd.

In de penseelinstellingen:

 • Ronding: Hiermee stelt u de ronding van het penseel in. Sleep een van de zwarte stippen in de voorvertoning van of naar het midden, of geef een waarde op in het tekstvak Ronding. Hoe hoger de waarde, des te groter de ronding.
 • Hoek: Hiermee bepaalt u de rotatiehoek voor het gereedschap. Versleep de pijl in de voorvertoning of voer in het tekstvak Hoek een waarde in.
 • Drukdynamiek: Geef de druk voor de stylus (Apple Pencil) aan om dynamische penseelstreken te tekenen. De dikte van uw penseelstreken verandert in overeenstemming met de druk die u op de pen uitoefent terwijl u op de iPad tekent. Zie ook: App-voorkeuren beheren.
 • Penseelstreken samenvoegen: Tik op deze optie om de nieuwe streken die over bestaande streken zijn getekend, samen te voegen als ze dezelfde vulkleur hebben.

Bewerken met het gummetje

Het gummetje is rechtstreeks beschikbaar via de werkbalk. Tik op om het gummetje te gebruiken. Als u het formaat van het gummetje wilt instellen, geeft u de grootte op via de optie voor de grootte van het gummetje onderaan op de werkbalk of kiest u een waarde met de schuifregelaar.

Als u het gummetje wilt gebruiken, sleept u over het gebied dat u wilt wissen.

Zie ook: Gummetje in Illustrator op de desktop.

Pad bewerken met het gereedschap Direct selecteren

Als u ankerpunten op een pad wilt weergeven, tikt u op op de werkbalk.

Met het gereedschap Direct selecteren kunt u eenvoudig hoeken en curven in uw ontwerpen maken of de richting van het pad wijzigen.

Wanneer u een ankerpunt selecteert, wordt een contextuele widget met gangbare handelingen weergegeven op het canvas. Tik op de opties in deze widget om het pad snel rechtstreeks vanaf het canvas te bewerken. U kunt ook op een ankerpunt tikken en deze bewerkingsopties voor paden kiezen op de taakbalk.

Zie ook: Padsegmenten aanpassen.

Pad bewerken met contextuele opties

Als u het pad wilt bewerken, gebruikt u de contextuele widget die wordt weergegeven wanneer u het pad selecteert of gebruikt u de bewerkingsopties voor paden door te tikken op op de taakbalk.

Illustrator op de iPad
Opties om paden te bewerken

A.) Pad knippen: Tik op deze optie om het ankerpunt op het pad te verwijderen en het pad te knippen. Zie ook: Objecten knippen, splitsen en verkleinen in Illustrator op de desktop.

B.) Omzetten in curve: Tik op een ankerpunt en tik vervolgens op deze optie om het verbindingspad om te zetten in een gebogen lijn.

C.) Omzetten in hoek: Tik op het ankerpunt en tik vervolgens op deze optie om een gebogen pad om te zetten in een hoekpunt. Het pad dat dit ankerpunt verbindt, wordt omgezet in rechte lijnen.

D.) Pad verbinden: Tik op deze optie om twee paden te verbinden via een ankerpunt. Zie ook: Twee of meer paden verbinden in Illustrator op de desktop.

E.) Pad vereenvoudigen: Tik op deze optie om overbodige ankerpunten te verwijderen en een optimaal, vereenvoudigd pad te genereren voor complexe illustraties, zonder ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de oorspronkelijke padvorm. Zie ook: Een pad vereenvoudigen in Illustrator op de desktop.

F.) Slim verwijderen: Tik op een ankerpunt en tik vervolgens op deze optie om het ankerpunt te verwijderen zonder het pad te verbreken. Het pad wordt automatisch samengevoegd met het dichtstbijzijnde ankerpunt.

G.) Verwijderen: Tik op het ankerpunt en tik vervolgens op deze optie om het ankerpunt te verwijderen.

Verwijderen
Een ankerpunt verwijderen

Zie ook: Paden bewerken in Illustrator op de desktop.

Volgende stappen

Hebt u een vraag of idee?

Ask the Community

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-gemeenschap. We horen graag van u.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account