Vormen tekenen en bewerken

Lees hoe u vormen maakt met het vormgereedschap en hoe u vormen kunt bewerken met het deelvenster Vormen combineren in Illustrator op de iPad.

U kunt allerlei primitieve vormen maken met de vormgereedschappen en complexe vormen samenstellen met het deelvenster Vormen combineren in Illustrator op de iPad.

Een vorm tekenen en bewerken

Basisvormen maken


Rechthoek

Tik op het gereedschap Rechthoek op de werkbalk. Sleep op het canvas om een rechthoek te tekenen.

Cirkel

Dubbelklik of druk lang op de gereedschapsgroep Vorm en tik vervolgens op het gereedschap Cirkel. Sleep op het canvas om een ovaal te tekenen.

Driehoek 

Dubbelklik of druk lang op het gereedschap Rechthoek en tik vervolgens op het gereedschap Driehoek. Sleep op het canvas om een livedriehoek te tekenen. Als u een veelhoek wilt maken, sleept u om het aantal zijden te wijzigen met behulp van besturingselementen op het canvas.

Ster

Dubbelklik of druk lang op het gereedschap Rechthoek en tik vervolgens op het gereedschap Ster. Sleep op het canvas om een stervormig object te tekenen. Een sterobject is een vorm die niet live is.

U kunt ook de primaire snelknop of slimme hulplijnen gebruiken om een perfecte cirkel te maken met het gereedschap Ovaal, een vierkant met het gereedschap Rechthoek en een gelijkzijdige driehoek met het gereedschap Driehoek.

Vormen bewerken

Wanneer u een rechthoek of driehoek (veelhoek) selecteert, wordt een hoekpunt weergegeven op de geselecteerde vorm. U kunt dit hoekpunt verslepen om vloeiende en gebogen hoeken voor de geselecteerde vorm te maken.

Als u de vorm wilt bewerken, selecteert u de vorm met het gereedschap Direct selecteren en bewerkt u vervolgens de paden.

Vormen bewerken
Ronde hoeken maken

Vormen combineren

Met het deelvenster Vormen combineren kunt u eenvoudig complexe vormen maken door gebieden binnen paden samen te voegen en te laten overlappen. Dit werkt bij eenvoudige en samengestelde paden.

Randen en gebieden van de geselecteerde illustraties worden op intuïtieve wijze gemarkeerd en kunnen vervolgens worden samengevoegd om nieuwe vormen te creëren. Een rand is het gedeelte van een pad dat geen ander pad van de geselecteerde objecten kruist. Een gebied is een afgesloten gedeelte dat wordt begrensd door randen. 

U opent het deelvenster Vormen combineren door te tikken op op de taakbalk en een van de volgende opties te kiezen:

  • Kies opties voor Vormen combineren om paden te combineren. U kunt overschakelen van de ene naar de andere optie zonder dat dit van invloed is op de desbetreffende paden. Als u het resultaat wilt omzetten in oorspronkelijke paden, tikt u op de optie Omzetten in pad.
  • Alles combineren: Tik om twee of meer vormen te combineren tot één vorm.
  • Min voorste: Tik om het overlappende gebied van de voorste vorm te verwijderen uit de vorm eronder.
  • Doorsnede: Tik om alleen het overlappende gedeelte van twee of meer overlappende vormen te behouden.
  • Overlapping uitsluiten: Tik hierop om het overlappende gebied van twee overlappende vormen uit te sluiten en de overige gebieden te behouden.
  • Alles splitsen: Splits de vormen die u hebt gecombineerd in afzonderlijke vormen.
  • Omzetten in pad: Zet de vorm om in een padobject dat u verder kunt bewerken.
  • Alles splitsen: Splitst delen van overlappende paden in verschillende onafhankelijke paden. In tegenstelling tot de opties voor Vormen combineren genereert deze optie geen liveresultaten.
Gereedschappen van Vormen maken

Volgende stappen

Hebt u een vraag of idee?

Ask the Community

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-gemeenschap. We horen graag van u.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account