Afbeeldingen uitsnijden

Gebruik de functie Afbeelding uitsnijden in Illustrator om een gekoppelde of ingesloten afbeelding uit te snijden.

Een afbeelding uitsnijden

U kunt gekoppelde of ingesloten afbeeldingen uitsnijden in Illustrator. Tijdens het uitsnijden kunt u intuïtieve widgetbesturingselementen gebruiken om met de geselecteerde afbeelding te werken. De functie Afbeelding uitsnijden werkt alleen voor de geselecteerde afbeelding. Gekoppelde afbeeldingen worden bovendien ingesloten nadat u ze hebt uitgesneden.

Opmerking:
 • Het uitgesneden deel van de afbeelding wordt verwijderd. Het kan niet worden teruggezet.
 • U kunt een afbeelding niet transformeren tijdens het uitsnijden. Als u probeert een afbeelding te transformeren nadat u de optie Afbeelding uitsnijden hebt geselecteerd, wordt de uitsnijdinterface van Illustrator gesloten.

Ga als volgt te werk om een afbeelding uit te snijden:

 1. Kies Bestand > Plaatsen en selecteer de afbeelding die u wilt plaatsen. Klik op Plaatsen.

 2. Selecteer de afbeelding die u wilt uitsnijden met het selectiegereedschap ().

  Opmerking: In Illustrator wordt standaard het selectiegereedschap geactiveerd wanneer u de optie Afbeelding uitsnijden selecteert. Als een ander gereedschap actief is, schakelt Illustrator automatisch over op het selectiegereedschap.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit om de geselecteerde afbeelding uit te snijden:

  • Klik op Afbeelding uitsnijden in het regelpaneel.

  • Kies Object > Afbeelding uitsnijden.
  • Kies Afbeelding uitsnijden in het contextmenu.
  Opmerking:

  U kunt de optie Afbeelding uitsnijden niet selecteren als u twee of meer objecten hebt geselecteerd.

 4. Als u met een gekoppelde afbeelding werkt, wordt u eraan herinnerd dat gekoppelde bestanden na het uitsnijden worden ingesloten. Klik op OK om door te gaan.

 5. Sleep de hoeken en randhandgrepen van de widget om de uitsnijdgrenzen te bepalen. Zie De uitsnijdwidget aanpassen voor meer informatie.

  Opmerking:

  De uitsnijdwidget is voor elke afbeelding rechthoekig van vorm. U kunt de uitsnijdwidget niet roteren.

 6. (Optioneel) Geef de opties voor uitsnijden op met behulp van het regelpaneel. Zie Opties voor uitsnijden voor meer informatie.

 7. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Aanpassen in het regelpaneel.
  • Druk op Enter (Windows) of Return (Mac OS).
Opmerking:

(alleen in Windows 64 bits en macOS)

Als u de optie Afbeelding uitsnijden selecteert om een afbeelding uit te snijden in het tekengebied, identificeert Illustrator nu de visueel belangrijke delen van de geselecteerde afbeelding. Er wordt een standaarduitsnijdvak weergegeven op basis van dit vastgestelde gedeelte van de afbeelding. U kunt de afmetingen van dit vak desgewenst wijzigen. Wanneer u klaar bent, klikt u op Toepassen in het deelvenster Eigenschappen of drukt u op Enter (Windows) of Return (macOS) om de afbeelding uit te snijden.

Als u deze functie wilt uitschakelen, schakelt u de optie Standaardinstellingen voor behoud van inhoud inschakelen uit via Bewerken > Voorkeuren > Algemeen (Windows) of Illustrator> Voorkeuren > Algemeen (macOS). Als u deze optie uitschakelt, wordt de standaardwerking van Afbeelding uitsnijden, Vrije-vormverloop en Marionet verdraaien uitgeschakeld.

Opmerking:

U kunt op elk gewenst moment een van de volgende handelingen uitvoeren om de uitsnijdinterface te sluiten zonder wijzigingen toe te passen:

 • Klik op Annuleren in het regelpaneel.
 • Druk op de toets Escape.
 • Selecteer een gereedschap in het deelvenster Gereedschappen, met uitzondering van het gereedschap Zoomen en het handje.

De uitsnijdwidget aanpassen

Formaat wijzigen

De uitsnijdwidget proportioneel schalen
De uitsnijdwidget proportioneel schalen

De uitsnijdwidget over het middelpunt schalen
De uitsnijdwidget over het middelpunt schalen

Voer een van de volgende handelingen uit om het formaat van de uitsnijdwidget te wijzigen:

 • Geef de Hoogte en de Breedte op in het regelpaneel.
 • Sleep de hoek of randhandgrepen.
 • Druk op Shift om de widget proportioneel te schalen.
 • Druk op Alt om de widget over het middelpunt te schalen.
 • Gebruik een knijpbeweging om te zoomen op apparaten met een aanraakscherm.

  Opmerking: De Illustrator-werkruimte Aanraken op Windows-tablets biedt geen ondersteuning voor uitsnijden.

Positie wijzigen

Voer een van de volgende handelingen uit om de positie van de uitsnijdwidget te wijzigen:

 • Klik en sleep vanaf een willekeurig punt binnen de grenzen van de uitsnijdwidget.
 • Druk op de pijltoetsen om de uitsnijdwidget te verplaatsen.
 • Druk op Shift + pijltoetsen om de widget te verplaatsen in stappen van tien eenheden (standaardinstelling) of op de manier die u hebt opgegeven onder Voorkeuren.

Als u de positie van de widget met veel precisie wilt aanpassen, gebruikt u hulplijnen en rasters. Slimme hulplijnen helpen u de uitsnijdwidget uit te lijnen ten opzichte van andere objecten. Kies Weergave > Slimme hulplijnen om slimme hulplijnen in te schakelen.

Opties voor uitsnijden

Tijdens het uitsnijden van een afbeelding kunt u de volgende opties opgeven in het regelpaneel:

Opties voor uitsnijden in het regelpaneel

A. Resolutie in pixels per inch B. Referentiepositie C. X- en Y-coördinaten D. Breedte E. Breedte- en hoogteverhouding beperken F. Hoogte 

PPI

Kies een van de beschikbare resolutieopties voor de uitgesneden afbeelding. U kunt de resolutie ook opgeven in pixels per inch (ppi). Als de resolutie van de afbeelding lager is dan de beschikbare opties in de vervolgkeuzelijst, zijn de opties uitgeschakeld. De maximale waarde die u kunt invoeren, is gelijk aan de resolutie van de originele afbeelding of 300 ppi voor gekoppelde illustraties.

Referentiepunt

Alle transformaties worden uitgevoerd rondom een vast punt dat het referentiepunt wordt genoemd. Standaard bevindt dit punt zich in het midden van de uitsnijdwidget die u transformeert. U kunt het referentiepunt echter naar een andere positie verplaatsen met de referentiepuntzoeker in het regelpaneel.

X- en Y-afmetingen

De coördinaatwaarden van het geselecteerde referentiepunt.

Hoogte en breedte

Geef het formaat van de uitsnijdwidget op. Als de breedte- en hoogtevelden gekoppeld zijn, blijven de verhoudingen behouden als u het formaat wijzigt. Klik op het koppelingspictogram () om de koppeling van de waarden voor breedte en hoogte te verbreken en de waarden onafhankelijk van elkaar te wijzigen.

Een aangepaste sneltoets maken

U kunt uw eigen sneltoets maken voor de opdracht Afbeelding uitsnijden. Zie Sneltoetsen aanpassen voor meer informatie.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account