Herhaalde objecten maken

Ontdek hoe u objecten met radiale, raster- en gespiegelde herhalingen maakt om zo krachtige illustraties, logo's, pictogrammen en meer te ontwerpen.

In Illustrator op de iPad kunt u eenvoudig objecten herhalen en hun stijl beheren in één simpele bewerking. Het enige wat u hoeft te doen, is het eerste object te maken en vervolgens een type herhaling te kiezen. Illustrator op de iPad genereert automatisch de volledige illustratie voor u. U kunt herhalingen ook eenvoudig aanpassen: werk één object bij, waarna alle exemplaren automatisch worden aangepast om de wijziging te weerspiegelen.

Illustrator op de iPad

Typen herhalingen

Radiale herhaling

Radiale herhaling
Objecten verdelen rond een centraal punt.

Rasterpatroon

Rasterherhaling
Een illustratie herhalen in een geselecteerde rasterstijl.

Gespiegelde herhaling

Gespiegelde herhaling
Perfect symmetrische gespiegelde illustraties maken.

Een radiale herhaling maken

Maak snel illustraties die bestaan uit herhaalde objecten rond een cirkel, zoals de spaken van een wiel.

Selecteer uw illustratie met het selectiegereedschap en tik op (Radiale herhaling) op de taakbalk.

Als u opties voor radiale herhaling wilt weergeven, selecteert u de herhaalde illustratie en klikt u op het pictogram van het deelvenster Eigenschappen op de taakbalk.

Herhalingen wijzigen met besturingselementen op het canvas

 • Standaard worden 8 exemplaren herhaald. Als u het aantal exemplaren van de herhaling wilt wijzigen, selecteert u de herhaalde illustratie en tikt u op de optie Exemplaren op het canvas.
 • Sleep de besturingselementen over de cirkel om de grootte ervan te wijzigen. Hierdoor wordt de ruimte tussen de objecten gewijzigd, waardoor de hele illustratie verandert.
 • Sleep de splitser over de cirkel om bepaalde exemplaren te verwijderen, waarbij de herhaalde illustratie ongewijzigd blijft.
 • Sleep vanuit een hoek om de herhaling groter of kleiner te maken.
Radiale herhaling
Een radiale herhaling maken en wijzigen

Opties voor radiale herhaling

Radiale herhaling

A. Aantal exemplaren B. Straal C. Overlapping omkeren 

U kunt de volgende opties instellen:

 • Aantal exemplaren: Geef het gewenste aantal herhaalde exemplaren in de herhaalde illustratie op. De standaardwaarde is 8.
 • Straal: Geef de straal op van de cirkel waaromheen de radiale herhaling wordt gemaakt.
 • Overlapping omkeren: Tik op dit selectievakje als u de stapelvolgorde van objecten in de radiale herhaling wilt wijzigen.

Een rasterherhaling maken

Maak met één klik een illustratie die bestaat uit herhaalde objecten in een raster. 

Selecteer uw illustratie met het selectiegereedschap en tik op (Rasterherhaling) op de taakbalk.

Klik op het pictogram van het deelvenster Eigenschappen op de taakbalk om opties voor rasterherhaling weer te geven.

Herhaling wijzigen met besturingselementen op het canvas

Rasterpatroon
Een rasterherhaling maken en wijzigen

 • Versleep de greep aan de onderkant om meer rijen aan de herhaalde illustratie toe te voegen en versleep de greep aan de rechterkant om meer kolommen toe te voegen.
 • Sleep vanuit een hoek om de rasterherhaling groter of kleiner te maken.
 • Versleep de verticale schuifregelaars op de herhaalde illustratie om de tussenruimte in het raster te vergroten of te verkleinen.

Opties voor rasterherhaling

Rasterpatroon

A) Verticale afstand in raster: Geef de verticale ruimte tussen de objecten in het raster op.

B) Horizontale afstand in raster: Geef de horizontale ruimte tussen de objecten in het raster op.

C) Rastertype: Geef het rastertype op dat u wilt gebruiken om objecten in rijen en kolommen te rangschikken.

D) Rij omdraaien: Draai de rij verticaal (Y-as) of horizontaal (x-as) om.

E) Kolom omdraaien: Draai de kolom verticaal (Y-as) of horizontaal (x-as) om.

Een gespiegelde herhaling maken

Maak de eerste helft van de symmetrische illustratie, waarna Illustrator automatisch de andere helft maakt.

Selecteer de eerste helft van de illustratie met het selectiegereedschap en tik op (Gespiegelde herhaling) op de taakbalk om de andere symmetrische helft te maken.

Klik op het pictogram van het deelvenster Eigenschappen op de taakbalk om opties voor gespiegelde herhaling weer te geven.

Herhaling wijzigen met besturingselementen op het canvas

Gespiegelde herhaling
Een gespiegelde herhaling maken en wijzigen

 • Versleep de handgrepen onder of boven de originele illustratie om het gespiegelde gedeelte te draaien of te transformeren. 
 • Versleep de symmetrieas tussen de twee vormen om de hoek en afstand tussen de twee illustraties te bepalen.
  Wanneer u klaar bent, naast de illustratie tikt en vervolgens nogmaals tikt, ziet u de besturingsgrepen niet meer. Beide helften van de illustratie zijn gegroepeerd en worden als één object verplaatst. Dubbeltik op de illustratie als u beide helften wilt bewerken.

Opties voor gespiegelde herhaling

  Stel de hoek van de spiegelas in. De standaardhoek is 90 graden.

Tips en trucs

 • Wanneer u de herhaalde illustratie selecteert, verschijnen er enkele widgets en besturingselementen op het canvas die u kunt gebruiken om snel de vormgeving van uw herhaalde illustratie te wijzigen.
 • Als u vormen onafhankelijk van elkaar wilt bewerken, gebruikt u de optie Uitbreiden om een groep vormen te maken die u niet met de optie Radiale herhaling kunt bewerken.

Volgende stappen

U hebt geleerd hoe u opties voor radiale, raster- en gespiegelde herhalingen kunt gebruiken. U kunt nu unieke patronen maken om snel en slim logo's, posters en nog veel meer te ontwerpen.

Gerelateerde video

Bekijk deze video van 4 minuten voor meer informatie over het toepassen van radiale herhaling, rasterherhaling en gespiegelde herhaling.

Hebt u een vraag of idee?

Ask the Community

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-community. We horen graag van u.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account