Werken met tekst en lettertypen

Lees hoe u tekst maakt en bewerkt met het tekstgereedschap en hoe u Adobe Fonts-lettertypen activeert in Illustrator op de iPad.

Van advertenties tot street art en van boekomslagen tot logo's: u kunt schitterende typografie maken in Illustrator op de iPad. Met een uitgebreide lettertypeset en geavanceerde typografische functies kunt u snel unieke typografische ontwerpen maken. Als u nauwkeuriger en vloeiender wilt werken, kunt u een toetsenbord aansluiten of een Apple Pencil gebruiken.

Hero-afbeelding

Een tekstobject maken

 • Als u een tekstobject in horizontale richting wilt maken, tikt u op het tekstgereedschap () op de linkerwerkbalk.
 • Als u een tekstobject in verticale richting wilt maken, dubbeltikt u op het tekstgereedschap op de linkerwerkbalk of drukt u lang op dit gereedschap om het gereedschap Verticale tekst () weer te geven in de gereedschapsopties.

Punt- en vlaktekst maken

 • Punttekst is een tekstregel die begint op de plaats waar u tikt en die wordt uitgebreid terwijl u tekens typt. De regel wordt groter of kleiner wanneer u deze bewerkt, maar wordt niet omgeslagen naar de volgende regel. Als u punttekst wilt maken, tikt u op het tekstgereedschap. Er wordt een punttekstkader gemaakt.
 • Bij vlaktekst (ook wel alineatekst genoemd) worden de grenzen van een object gebruikt om de plaatsing van tekens, horizontaal of verticaal, te bepalen. Wanneer de tekst een grens bereikt, wordt de tekst automatisch omgeslagen, zodat deze binnen het gedefinieerde gebied past.
  Als u vlaktekst wilt maken, sleept u met het tekstgereedschap om een tekstkader op het canvas te tekenen.
Punttekst
Punttekst maken

Vlaktekst
Vlaktekst maken

Tekst bewerken met de contextuele widget

Nadat u het tekstobject hebt gemaakt, selecteert u het tekstkader om de contextuele widget weer te geven. Deze bevat enkele handige tekstopties waarmee u de tekst kunt wijzigen.

 • Toetsenbord: Tik hierop om het virtuele toetsenbord op het scherm te gebruiken. U kunt het toetsenbord openen wanneer u tekst moet typen. U kunt de pictogrammen voor knippen, kopiëren en plakken op het virtuele toetsenbord gebruiken om de tekst te knippen, te kopiëren en te plakken.
 • Letterspatiëring: Geef de gewenste afstand tussen letters in de tekst op of gebruik de schuifregelaar om de waarde in te stellen.
 • Regelafstand: Geef de gewenste afstand tussen regels in de tekst op of gebruik de schuifregelaar om de waarde in te stellen.

Teksteigenschappen weergeven en bewerken

U kunt de tekst en het lettertype opmaken met de teksteigenschappen die beschikbaar zijn in het gedeelte Tekst van het deelvenster Eigenschappen.

teksteigenschappen
Tekst- en lettertype-eigenschappen instellen in het deelvenster Eigenschappen

 • Lettertypenaam: Kies een lettertype in de vervolgkeuzelijst. U kunt bladeren door duizenden lettertypen uit Adobe Fonts die u kunt gebruiken als onderdeel van uw Creative Cloud-lidmaatschap. Zie Lettertypen activeren voor meer informatie. 

Tik op de pijl om door de lettertypelijst te bladeren. Er wordt een voorbeeld van het lettertype weergegeven naast de lettertypenaam om u te helpen snel het juiste lettertype te kiezen. Recent gebruikte lettertypen worden weergegeven in het gedeelte Recent, zodat u er snel toegang toe hebt.

Wanneer u op een lettertype tikt, wordt het lettertype toegepast op de geselecteerde tekst of het tekstkader. Als u een lettertype zoekt, kunt u de naam van het lettertype (als u deze weet) typen in het zoekveld voor lettertypen.

 • Lettertypestijl: Tik om opties voor de lettertypestijl voor het geselecteerde lettertype weer te geven en te wijzigen.
 • Lettertypeschaal: Tik om de horizontale en verticale schaal van het lettertype te wijzigen met behulp van de schuifregelaars.
 • Tekengrootte: Geef de grootte van het lettertype op.
 • Regelafstand: Geef de afstand tussen twee regels tekst op.
 • Letterspatiëring: Geef de afstand tussen letters in de tekst op.
 • Kapitalen: Tik hierop als u alle letters in de tekst wilt omzetten in hoofdletters. Tik nogmaals om het vorige hoofdlettergebruik weer toe te passen.
 • Kleinkapitalen: Tik hierop als u alle letters in de tekst wilt omzetten in kleine hoofdletters. Tik nogmaals om het vorige hoofdlettergebruik weer toe te passen.
 • Tekst onderstrepen en Doorhalen

Zie ook: Tekst opmaken.

Het tekstkader wijzigen

Terwijl een punt- of vlaktekst is geselecteerd, kunt u het tekstkader wijzigen van punttekst in vlaktekst of omgekeerd. Kies in het deelvenster Eigenschappen onder tekstopties het tekstkader in het gedeelte Tekstcontainer.


Tekst in een alinea uitlijnen

Onder Alinea kunt u een geschikte optie selecteren om uw tekst uit te lijnen en uit te vullen.

Adobe Fonts-lettertypen activeren en gebruiken

Illustrator op de iPad biedt een uitgebreide reeks typografische functies waarmee u het juiste lettertype voor uw illustraties kunt vinden. U hebt toegang tot duizenden lettertypen en kunt uw eigen lettertypen toevoegen, rechtstreeks vanuit Illustrator op de iPad. De lettertypen worden toegevoegd aan uw Creative Cloud-bibliotheek en zijn beschikbaar in alle Creative Cloud-apps.

Lettertype kiezen
Bladeren door de lettertypelijst

De online lettertypebibliotheek van Adobe (Adobe Fonts) biedt een zeer groot aantal lettertypen van hoge kwaliteit van honderden lettertypeleveranciers en is gratis inbegrepen bij de meeste Creative Cloud-lidmaatschappen. Bekijk en activeer deze lettertypen rechtstreeks vanuit Illustrator op de iPad of ga naar fonts.adobe.com. Geactiveerde lettertypen zijn beschikbaar voor gebruik in alle Creative Cloud-applicaties op de desktop en op mobiele apparaten.

U kunt ook variabele lettertypen en gekleurde lettertypen (met ingesloten kleuren, patronen en verlopen) gebruiken om zo de nieuwste lettertypetechnologieën toe te passen op uw tekstontwerpen. Zie Lettertypen en typografie in Illustrator op de desktop voor meer informatie.

Zie ook: Lettertypen activeren in Creative Cloud voor mobiel

Ontbrekende lettertypen oplossen

Als een lettertype dat in uw document wordt gebruikt, niet beschikbaar is op uw iPad, wordt het ontbrekende lettertype automatisch vervangen door het lettertype op uw iPad dat het meest overeenkomt. Wanneer u een clouddocument opent dat lettertypen bevat die momenteel niet beschikbaar zijn op uw apparaat, activeert Illustrator op de iPad automatisch Adobe Fonts op de achtergrond en wordt het ontbrekende lettertype vervangen door een identiek lettertype.

Als u toegang hebt tot het lettertypebestand, kunt u het ontbrekende lettertype direct toevoegen in de Illustrator-app. Zie Snel een ontbrekend lettertype toevoegen voor meer informatie.

Zie ook: Ontbrekende lettertypen in desktop-applicaties oplossen.

Opties voor Oost-Aziatische tekst weergeven

U kunt volgt opmaakopties voor Oost-Aziatische tekens weergeven in het deelvenster Eigenschappen:

 1. Ga naar App-instellingen beheren > Algemeen.
 2. Schakel het selectievakje Opties voor Oost-Aziatische tekst inschakelen in.
 3. Kies in de vervolgkeuzelijst Plaatsaanduidingstekst voor dummytekst de optie Japans (wordt automatisch geselecteerd wanneer het selectievakje wordt ingeschakeld), Maru-Maru of Lorem Ipsum.

Verwante onderwerpen

Hebt u een vraag of idee?

Ask the Community

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-gemeenschap. We horen graag van u.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account