Teken- en alineastijlen

Teken- en alineastijlen

Een tekenstijl is een verzameling opmaakkenmerken voor tekens die u op een geselecteerd tekstbereik kunt toepassen. Een alineastijl omvat opmaakkenmerken voor zowel tekens als alinea's en kan op een of meer geselecteerde alinea's worden toegepast. Als u teken- en alineastijlen gebruikt, bespaart u tijd en bent u zeker van een consistente opmaak.

Met de deelvensters Tekenstijlen en Alineastijlen kunt u teken- en alineastijlen maken, toepassen en beheren. Om een stijl toe te passen, selecteert u eenvoudigweg de tekst en klikt u in een van de deelvensters op de naam van een stijl. Als u geen tekst selecteert, wordt de stijl toegepast op nieuwe tekst.

Deelvenster Alineastijlen
Deelvenster Alineastijlen

A. Stijlnaam B. Stijl met extra opmaak (overschrijvingen) C. Deelvenstermenu D. Knop Nieuwe stijl E. Pictogram Verwijderen 

Als u tekst selecteert of de cursor in de tekst plaatst, worden de actieve stijlen gemarkeerd in de deelvensters Tekenstijlen en Alineastijlen. Standaard is elk teken in een document ingesteld op Normale tekenstijl en elke alinea op Normale alineastijl. Deze standaardstijlen vormen de bouwstenen van elke andere stijl die u maakt.

Een plusteken naast een stijlnaam geeft aan dat er sprake is van overschrijvingen van de stijl. Een overschrijving is elke opmaak die niet overeenkomt met de kenmerken die voor de stijl zijn gedefinieerd. Als u instellingen in de deelvensters Teken en OpenType wijzigt, overschrijft u de huidige tekenstijl. Als u de instellingen in het deelvenster Alinea wijzigt, overschrijft u evenzo de huidige alineastijl.

Als u een video wilt bekijken over het gebruik van teken- en alineastijlen in Illustrator, gaat u naar www.adobe.com/go/vid0047_nl.

Teken- of alineastijlen maken

 1. Selecteer tekst als u een nieuwe stijl wilt maken op basis van de opmaak van deze tekst.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Tekenstijlen of Alineastijlen:
  • Als u een stijl met de standaardnaam wilt maken, klikt u op de knop Nieuwe stijl maken.

  • Als u een stijl met een aangepaste naam wilt maken, kiest u Nieuwe stijl in het deelvenstermenu. Typ een naam en klik op OK.

   Tip: Als u een kopie van een teken- of alineastijl wilt maken, sleept u de stijl naar de knop Nieuwe stijl.

Teken- of alineastijlen bewerken

U kunt de definitie wijzigen van de standaard teken- en alineastijlen en van alle nieuwe stijlen die u maakt. Nadat u een stijldefinitie hebt gewijzigd, wordt alle tekst die met die stijl is opgemaakt, aangepast met de nieuwe stijldefinitie.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Tekenstijlen of Alineastijlen:
  • Selecteer de stijl in het deelvenster. Kies vervolgens Opties voor tekenstijl in het menu van het deelvenster Tekenstijlen of Opties voor alineastijl in het menu van het deelvenster Alineastijlen.

  • Klik op de naam van de stijl.

   Opmerking: Als u klikt, wordt de stijl op geselecteerde tekst toegepast. Als geen tekst is geselecteerd, wordt de stijl toegepast op nieuwe tekst die u typt. Als u de stijl niet wilt toepassen, houdt u Shift+Ctrl (Windows) of Shift+Command (Mac OS) ingedrukt wanneer u op de naam van de stijl klikt.

 2. Selecteer een categorie opmaakopties aan de linkerkant van het dialoogvenster en stel de gewenste opties in. U kunt naar een andere groep opmaakopties schakelen door een andere categorie te selecteren.

  Zoek de naam van de optie in de Help voor meer informatie over opmaakopties.

 3. Als u de gewenste opties hebt ingesteld, klikt u op OK.

Stijloverschrijvingen verwijderen

Een plusteken naast een stijlnaam in het deelvenster Tekenstijlen of het deelvenster Alineastijlen geeft aan dat er sprake is van overschrijvingen van de stijl. Een overschrijving is elke opmaak die niet overeenkomt met de kenmerken die voor de stijl zijn gedefinieerd. U kunt stijloverschrijvingen op verschillende manieren verwijderen:

 • Als u overschrijvingen wilt verwijderen en de tekst weer wilt weergeven met de opmaakkenmerken die voor de stijl zijn gedefinieerd, past u de stijl nogmaals toe of kiest u Overschrijvingen wissen in het menu van het deelvenster.
 • Om overschrijvingen te verwijderen wanneer u een andere stijl toepast, houdt u Alt (Windows) of Option (Mac OS) ingedrukt terwijl u op de stijlnaam klikt.
 • Om de stijl opnieuw te definiëren en de huidige weergave van de tekst te behouden, selecteert u ten minste één teken van de tekst en kiest u de opdracht Stijl opnieuw definiëren.

  Als u stijlen gebruikt om zeker te zijn van een consistente opmaak, kunt u beter geen overschrijvingen gebruiken. Als u snelle, eenmalige tekst opmaakt, vormen deze overschrijvingen geen probleem.

Teken- of alineastijlen verwijderen

Wanneer u een stijl verwijdert, wordt de weergave van de alinea's die op basis van de stijl zijn opgemaakt, niet gewijzigd, maar zijn de opmaakkenmerken niet langer gekoppeld aan een stijl.

 1. Selecteer een of meerdere namen van stijlen in het deelvenster Tekenstijlen of Alineastijlen.
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Kies Tekenstijl verwijderen of Alineastijl verwijderen in het menu van het deelvenster.

  • Klik op het pictogram Verwijderen  onder in het deelvenster.

  • Sleep de stijl naar het pictogram Verwijderen onder in het deelvenster.

   Tip: Als u alle ongebruikte stijlen wilt verwijderen, kiest u Ongebruikte selecteren in het menu van het deelvenster en klikt u vervolgens op het pictogram Verwijderen.

Teken- en alineastijlen uit een ander Illustrator-document laden

 1. Voer een van de volgende handelingen uit in het deelvenster Tekenstijlen of Alineastijlen:
  • Kies Tekenstijlen laden of Alineastijlen laden in het deelvenstermenu.

  • Kies Alle stijlen laden in het deelvenstermenu om zowel teken- als alineastijlen te laden.

 2. Dubbelklik op het Illustrator-document met de stijlen die u wilt importeren.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account