Uw eigen lettertypen toevoegen

Lees hoe u uw eigen lettertypen toevoegt aan Illustrator op de iPad en deze beschikbaar stelt voor gebruik in alle Creative Cloud-apps.

Met Illustrator op de iPad hebt u niet alleen rechtstreeks vanuit de app toegang tot duizenden lettertypen, maar kunt u ook uw eigen lettertypen aan Illustrator toevoegen. Het lettertype wordt toegevoegd aan uw Creative Cloud-bibliotheek en is beschikbaar in alle Creative Cloud-apps. Als u uw eigen speciale lettertype in uw ontwerp wilt gebruiken, voegt u dit eenvoudig rechtstreeks vanuit Illustrator op de iPad toe aan de lettertypebibliotheek, waarna het klaar is voor gebruik!

Uw eigen lettertypen toevoegen

Een lettertype rechtstreeks vanuit de app uploaden

Ga als volgt te werk om uw eigen lettertype toe te voegen:

  1. Selecteer de tekst en tik op het deelvenster Eigenschappen in de taakbalk. Tik in het gedeelte Tekst op de pijl naast de vervolgkeuzelijst Lettertype om de lijst met lettertypen weer te geven.
  2. Tik in de lijst Lettertypen onder Jouw lettertypen op het pictogram + en tik vervolgens op Meer toevoegen.
Uw lettertype toevoegen
Uw eigen lettertypen toevoegen

3. Blader door de lettertypebestanden die op uw iPad zijn opgeslagen. Nadat u de lettertypen hebt geselecteerd die u wilt toevoegen, tikt u op Gereed.
Er wordt een dialoogvenster weergegeven om aan te geven dat de geselecteerde lettertypebestanden klaar zijn om te worden geüpload. U moet het selectievakje inschakelen om te bevestigen dat u over alle benodigde rechten en licenties beschikt om deze lettertypen te uploaden, op te slaan en te openen voor uw eigen gebruik in Creative Cloud.

4. Tik op Toevoegen om de lettertypebestanden te uploaden.

5. Nadat de lettertypen zijn gevalideerd en geüpload, kunt u ze weergeven in de lettertypelijst in Illustrator en de Creative Cloud-lettertypebibliotheek. Uw lettertypen zijn nu beschikbaar voor gebruik in andere CC-apps op de desktop en op mobiele apparaten.

Wanneer u lettertypen toevoegt vanuit de Creative Cloud desktop-app, kunt u deze lettertypen beheren via Lettertypen > Lettertypen beheren in de zijbalk. De functie voor het beheren van lettertypen is echter nog niet beschikbaar in de mobiele Creative Cloud-app.

Onlangs geüploade lettertypen weergeven

Voer een van de volgende stappen uit als u de lettertypen wilt weergeven die u onlangs hebt toegevoegd:

  • Ga naar het gedeelte Recent in het deelvenster met lettertypen. Alle onlangs toegevoegde lettertypen worden weergegeven.
  • Tik in het gedeelte Jouw lettertypen op + en kies Toegevoegde lettertypen weergeven.

Snel ontbrekende lettertypen toevoegen

Foutbericht Ontbrekend lettertype
Uw lettertypen toevoegen en ontbrekende lettertypen vervangen

Wanneer u een clouddocument opent dat lettertypen bevat die momenteel niet beschikbaar zijn op uw apparaat, activeert Illustrator automatisch Adobe Fonts op de achtergrond en wordt het ontbrekende lettertype vervangen door het lettertype dat het meest overeenkomt. Zie ook: Ontbrekende lettertypen in desktop-applicaties oplossen.

Als u het ontbrekende lettertypebestand hebt, kunt u het ontbrekende lettertype direct toevoegen in Illustrator op de iPad.

Volgende stappen

Nadat u uw lettertype hebt toegevoegd, kunt u de volledige tekst toevoegen en de tekstfuncties gebruiken om uitgebreide typografische ontwerpen te maken in Illustrator op de iPad. Als u wilt weten hoe u tekst omzet in omtrekken en hoe u tekst op een pad typt, leest u Tekstontwerpen op een pad maken.

Hebt u een vraag of idee?

Ask the Community

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-gemeenschap. We horen graag van u.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account