Het paginaformaat en de afdrukstand wijzigen

Adobe Illustrator gebruikt normaliter het standaardpaginaformaat dat door het PPD-bestand is gedefinieerd voor de geselecteerde printer. U kunt echter het paginaformaat veranderen in een van de formaten die in het PPD-bestand worden vermeld en daarnaast kunt u kiezen voor de staande (verticale) of liggende (horizontale) afdrukrichting. Het maximale papierformaat dat u kunt opgeven, is afhankelijk van het maximale afdrukbare gebied van de imagesetter.

Opmerking: het wijzigen van het paginaformaat en de richting in het dialoogvenster Afdrukken is alleen bedoeld voor afdrukdoeleinden. Als u het paginaformaat of de richting van uw tekengebied wilt wijzigen, gebruikt u het dialoogvenster Tekengebiedopties of de tekengebiedopties in het regelpaneel. (Zie Tekengebieden bewerken.)

 

De volgende punten zijn belangrijk wanneer u het paginaformaat en de afdrukstand opgeeft:

 • Als u een ander paginaformaat instelt (bijvoorbeeld als u van US Letter naar A4 gaat), dan wordt de illustratie verplaatst in het voorvertoningsvenster. Dit komt doordat het voorvertoningsvenster het volledige afdrukbare gebied van de geselecteerde pagina weergeeft. Als de grootte van de pagina wordt gewijzigd, wordt het voorvertoningsvenster automatisch aangepast aan het afdrukbare gebied.

  Opmerking: Het afbeeldingsgebied kan per PPD-bestand verschillen, ook al wordt hetzelfde papierformaat gebruikt (bijvoorbeeld A4), omdat verschillende printers en imagesetters de formaten van hun afbeeldingsgebieden anders definiëren.

 • De standaardplaatsing van de pagina op de film of het papier hangt af van de imagesetter die wordt gebruikt om de pagina af te drukken.

 • Zorg ervoor dat het paginaformaat groot genoeg is voor zowel de illustraties als de snijtekens, registratietekens en andere vereiste afdrukgegevens. Teneinde imagesetterfilm of papier te besparen, kunt u het beste het kleinste papierformaat selecteren dat groot genoeg is voor de illustraties en de vereiste afdrukgegevens.

 • Als de imagesetter groot genoeg is voor de langste zijde van het afdrukbare gebied, kunt u een aanzienlijke hoeveelheid film of papier besparen door de optie Gekanteld te gebruiken of de afdrukstand van de illustratie te wijzigen. Raadpleeg de documentatie bij de desbetreffende printer voor meer informatie.

 1. Kies Bestand > Afdrukken.
 2. Selecteer een paginaformaat in het menu Grootte. De beschikbare formaten worden bepaald door de huidige printer en het PPD-bestand. Als het PPD-bestand een aangepast formaat toestaat, kunt u Aangepast kiezen en een aangepast paginaformaat opgeven in de tekstvakken Breedte en Hoogte.
 3. Klik op een knop voor de afdrukstand om de afdrukstand voor de pagina in te stellen:

  Staand, goede kant boven

  Afdrukken met de stand Staand, goede kant boven.

  Liggend, linksom

  Afdrukken met de stand Liggend, linksom gedraaid.

  Staand, verkeerde kant boven

  Afdrukken met de stand Staand, verkeerde kant boven.

  Liggend, rechtsom

  Afdrukken met de stand Liggend, rechtsom gedraaid.

 4. (Optioneel) Selecteer Gekanteld als u de afgedrukte illustratie 90° wilt kantelen. U kunt deze optie alleen gebruiken met een PPD-bestand dat ondersteuning biedt voor gekanteld afdrukken en aangepaste paginaformaten.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account