Snelknoppen en bewegingen

Lees meer over snelknoppen en bewegingen om tijd te besparen wanneer u werkt met Illustrator op de iPad.

Snelknoppen

Gebruik de snelknoppen om snel toegang te krijgen tot de alternatieve acties van een geselecteerd gereedschap in Illustrator op de iPad. U kunt op het pictogram van de snelknop tikken en deze over het canvas verslepen. Voor elk geselecteerd gereedschap biedt het pictogram van de snelknop twee verschillende acties. Houd het pictogram van de snelknop ingedrukt terwijl u de alternatieve werking van een geselecteerd gereedschap wilt gebruiken.

Snelknoppen

Primaire snelknop gebruiken: tik en houd het midden van het pictogram van de snelknop ingedrukt met uw andere hand om de primaire actie van het geselecteerde gereedschap te activeren.

Secundaire snelknop gebruiken: tik en schuif met uw andere hand naar de buitenrand van het pictogram van de snelknop om de secundaire actie van het geselecteerde gereedschap te activeren.

Voer een van de volgende stappen uit als u een lijst met snelknoppen in Illustrator op de iPad wilt weergeven:

  • Tik op in de rechterbovenhoek van de documentwerkruimte en tik vervolgens op Snelknoppen weergeven.
  • Tik op in de rechterbovenhoek van de documentwerkruimte. Ga daarna naar App-instellingen > Help > Snelknop.
Pictogram Gereedschap of actie Primaire snelknop Secundaire snelknop
Verplaatsen Verplaatsen op de X-/Y-as Dupliceren
Selecteren Toevoegen aan selectie Selecteren binnen groep
Handgrepen bewerken Koppeling met handgrepen verbreken Handgrepen spiegelen
Punten selecteren Toevoegen aan selectie Geen
Schalen vanaf hoek Niet-proportioneel schalen Schalen vanuit middelpunt
Schalen van zijkant of boven Beide kanten schalen Geen
Roteren Uitlijnen op 45 graden Uitlijnen op 10 graden
Handgrepen slepen Koppeling tussen handgrepen verbreken Punt verplaatsen
Vorm maken Onbeperkte vorm tekenen Beperken vanuit middelpunt
Lagen selecteren Toevoegen aan selectie Geen

Aanraakbewegingen

Voer snel algemene handelingen uit met behulp van bewegingen waarmee u de aanraakinterface bedient. Voer een van de volgende stappen uit om een lijst weer te geven met bewegingen die u kunt gebruiken in Illustrator op de iPad:

  • Tik op in de rechterbovenhoek van de documentwerkruimte en tik vervolgens op Bewegingen weergeven.
  • Tik op in de rechterbovenhoek van de documentwerkruimte. Ga daarna naar App-instellingen > Help > Bewegingen weergeven.

Illustratie

Beweging

Actie

Tikken met 2 vingers

Ongedaan maken

Tikken met 3 vingers

Opnieuw

Dubbeltikken op een geselecteerd object

Punten bewerken

Slepen om waarden in velden te wissen

Wissen

De bovenste balk verslepen om deze naar het canvas te verplaatsen

Verwijderen uit werkbalk

Tikken en vasthouden of dubbeltikken op gereedschappen en acties voor meer opties

Meer opties tonen

Met twee vingers slepen om te pannen, knijpen om te zoomen

Canvas zoomen en pannen

Snel knijpen met 2 vingers

Passend

Verwante onderwerpen

Hebt u een vraag of idee?

Ask the Community

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-gemeenschap. We horen graag van u.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account