Padsegmenten aanpassen

In toepassingen van Adobe werkt het bewerken van padsegmenten op een vergelijkbare manier. U kunt een padsegment altijd bewerken, maar het bewerken van bestaande segmenten gaat iets anders in zijn werk dan het tekenen van segmenten. Gebruik de volgende tips wanneer u segmenten bewerkt:

 • Als een ankerpunt twee segmenten verbindt en u dit ankerpunt verplaatst, wijzigt u altijd beide segmenten.

 • Als u de laatst gebruikte selectietool (Illustrator) of de tool Direct selecteren (InDesign en Photoshop) tijdelijk wilt activeren, druk dan tijdens het tekenen met de tool Pen op Ctrl (Windows) of Command (Mac OS). Op deze manier kunt u de segmenten aanpassen die u al hebt getekend.

 • Als u eerst met de tool Pen een vloeiend punt tekent, wordt tijdens het slepen van de richtingslijn de lengte van de richtingslijn aan beide zijden van het punt gewijzigd. Bent u echter een bestaand vloeiend punt aan het bewerken met de tool Direct selecteren, dan wordt de lengte van de richtingslijn alleen gewijzigd aan de zijde die u sleept.

Rechte segmenten verplaatsen

 1. Selecteer met de tool Direct selecteren  het segment dat u wilt aanpassen.
 2. Sleep het segment naar de nieuwe positie.

De lengte of hoek van rechte segmenten aanpassen

 1. Selecteer met de tool Direct selecteren  een ankerpunt op het segment dat u wilt aanpassen.
 2. Sleep het ankerpunt naar de gewenste positie. Houd Shift ingedrukt en sleep om de aanpassing tot stappen van 45 graden te beperken.
  Opmerking:

  Als u in Illustrator of in InDesign een rechthoek alleen maar breder of smaller wilt maken, is het eenvoudiger om de rechthoek met de selectietool te selecteren en de grootte ervan te wijzigen met een van de handgrepen aan de zijden van het selectiekader.

De positie of vorm van gebogen segmenten aanpassen

 1. Selecteer met de tool Direct selecteren een gebogen segment of een ankerpunt op een van de uiteinden van het gebogen segment. Er worden, indien aanwezig, richtingslijnen weergegeven. (Voor sommige gebogen segmenten wordt slechts één richtingslijn gebruikt.)
 2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Als u de positie van het segment wilt veranderen, sleept u het segment. Houd Shift ingedrukt en sleep om de aanpassing tot stappen van 45 graden te beperken.
  Klik om het curvesegment te selecteren en sleep vervolgens om het segment aan te passen
  Selecteer het curvesegment door erop te klikken. Sleep het segment vervolgens om het aan te passen.

  • Als u de vorm van het segment aan een van beide zijden van een geselecteerd ankerpunt wilt wijzigen, sleept u het ankerpunt of het richtingspunt. Houd Shift ingedrukt en sleep om de beweging tot stappen van 45 graden te beperken.
  Sleep het ankerpunt (links) of het richtingspunt (rechts)
  Sleep het ankerpunt of het richtingspunt.

  Opmerking:

  Het is ook mogelijk om segmenten of ankerpunten te transformeren, bijvoorbeeld door ze te schalen of roteren.

Een segment verwijderen

 1. Selecteer de tool Direct selecteren  en selecteer het segment dat u wilt verwijderen.
 2. Druk op Backspace (Windows) of Delete (Mac OS) om het geselecteerde segment te verwijderen. Als u nogmaals op Backspace of Delete drukt, wordt de rest van het pad verwijderd.

Een open pad uitbreiden

 1. Plaats met de tool Pen de aanwijzer op het eindpunt van het open pad dat u wilt uitbreiden. De aanwijzer verandert wanneer deze precies op het eindpunt wordt geplaatst.
 2. Klik op het eindpunt.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • U maakt een hoekpunt door de tool Pen op de positie te plaatsen waar het nieuwe segment moet eindigen en te klikken. Als u een pad verlengt dat met een boogpunt eindigt, wordt de kromming van het nieuwe segment door de bestaande richtingslijn bepaald.
  Opmerking:

  Als u in Illustrator een pad uitbreidt dat eindigt in een boogpunt, wordt het nieuwe segment recht.

  • U maakt een boogpunt door de tool Pen op de positie te plaatsen waar het nieuwe gebogen segment moet eindigen en te slepen.

Twee open paden verbinden

 1. Plaats met de tool Pen de aanwijzer op het eindpunt van het open pad dat u met een ander pad wilt verbinden. De aanwijzer verandert wanneer deze precies op het eindpunt wordt geplaatst.
 2. Klik op het eindpunt.
 3. Voer een van de volgende handelingen uit:
  • Klik op een eindpunt op het andere pad om het pad met het andere open pad te verbinden. Als u de tool Pen precies op het eindpunt van het andere pad hebt geplaatst, wordt er een klein samenvoegsymbool  naast de aanwijzer weergegeven.
  • Als u een nieuw pad met een bestaand pad wilt verbinden, tekent u het nieuwe pad in de buurt van het bestaande pad en verplaatst u de tool Pen naar het (niet-geselecteerde) eindpunt van het bestaande pad. Klik op dat eindpunt wanneer er een klein samenvoegsymbool bij de aanwijzer wordt weergegeven.

Twee eindpunten verbinden

 1. Selecteer de eindpunten.

  Als de eindpunten samenvallen (op elkaar liggen), sleept u een selectiekader door of rond beide eindpunten om ze te selecteren.

 2. Klik in het deelvenster Beheer op de knop Geselecteerde eindpunten verbinden .

  Eindpunten verbinden in Illustrator
  Eindpunten verbinden

  A. Samenvallende eindpunten selecteren en verbinden B. Niet-samenvallende eindpunten selecteren en verbinden 

  Opmerking:

  In Illustrator worden alleen hoekverbindingen gebruikt om open paden met elkaar te verbinden.

Twee of meer paden met elkaar verbinden

Illustrator biedt de optie om twee of meer open paden met elkaar te verbinden. Als u een of meer open paden met elkaar wilt verbinden, gebruikt u de tool Selecteren om de open paden te selecteren en klikt u op Object > Pad > Verbinden. U kunt hiertoe ook de sneltoets Ctrl+J (Windows) of Cmd+J (Mac) gebruiken.

Als de ankerpunten elkaar niet overlappen, kan in Illustrator een lijnsegment als verbinding tussen de paden worden toegevoegd. Wanneer meer dan twee paden worden verbonden, worden in Illustrator eerst de paden verbonden waarvan de eindpunten het dichtst bij elkaar liggen. Dit proces wordt herhaald totdat alle paden zijn verbonden. Als u maar één pad selecteert om te verbinden, wordt het geconverteerd naar een gesloten pad.

Opmerking:

Hierbij kunnen complexe aspecten van uw tekenstijlen verloren gaan.

Het uitvoerpad heeft de vorm van het bovenste pad in de selectie.

De verbindingsoptie resulteert alleen in een hoekverbinding, ongeacht het feit of u ankerpunten selecteert om met elkaar te verbinden, of het volledige pad. Als u voor overlappende ankerpunten echter een vloeiende of een hoekverbinding wilt selecteren, gebruikt u Ctrl+Shift+Alt+J (Windows) of Cmd+Shift+Option+J (Mac OS).

Ankerpunten of segmenten verplaatsen of verschuiven met het toetsenbord

 1. Selecteer het ankerpunt of padsegment.
  Opmerking:

  In Photoshop kunt u op deze manier alleen ankerpunten verplaatsen.

 2. Klik of houd een van de pijltoetsen op het toetsenbord ingedrukt om een ankerpunt of padsegment in stappen van 1 pixel in de richting van de pijl te verplaatsen.

Houd naast de pijltoets ook de Shift-toets ingedrukt om een ankerpunt of padsegment in stappen van 10 pixels te verplaatsen.

Opmerking:

In Illustrator en in InDesign kunt u de afstand van een verschuiving wijzigen door de voorkeur voor toetsenbordspecificaties te wijzigen. Wanneer u de standaardstap wijzigt en u Shift ingedrukt houdt, wordt een ankerpunt of padsegment 10 keer over de opgegeven afstand verschoven.

Delen van een pad uitrekken zonder de algehele vorm te vervormen

 1. Selecteer het gehele pad.

 2. Selecteer de tool Omvormen  (deze bevindt zich onder de tool Schalen ).

 3. Plaats de cursor op het ankerpunt of padsegment dat u als brandpunt wilt gebruiken (dat wil zeggen een punt dat de geselecteerde padsegmenten naar zich toe trekt) en klik erop.

  Als u op een padsegment klikt, wordt er een gemarkeerd ankerpunt met een vierkantje eromheen aan het pad toegevoegd.

 4. Houd Shift ingedrukt en klik op andere ankerpunten of padsegmenten als u deze als extra brandpunten wilt laten fungeren. U kunt een onbeperkt aantal ankerpunten of padsegmenten markeren.

 5. Sleep de gemarkeerde ankerpunten om het pad aan te passen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account