Spelling- en taalwoordenboeken

Ontwerpt u een brochure, folder of cv? Zorg dat uw teksten foutloos zijn met behulp van de spelling- en taalwoordenboeken in Illustrator.

Spelling controleren

Met de functie Spelling controleren hoeft u zich geen zorgen te maken over de spelling omdat Illustrator deze voor u controleert. Illustrator biedt twee manieren om de spelling te controleren: handmatig (na het schrijven, één voor één) en automatisch (realtime, alles tegelijk).

Spellingcontrole

De spelling handmatig controleren

Gebruik deze optie als u alle spelfouten handmatig één voor één wilt controleren nadat u de tekst hebt getypt.

Voer een van de volgende stappen uit als u de spelling een voor een wilt controleren met het dialoogvenster Spelling controleren:
 • Kies Bewerken > Spelling > Spelling controleren.
 • Klik met de rechtermuisknop op het tekstonderdeel en kies Spelling > Spelling controleren.

De spelling automatisch controleren

Gebruik deze optie als u:

 • geen tijd wilt besteden aan het handmatig controleren van spelfouten in een lang document.
 • de fouten wilt zien terwijl u typt (realtime) of allemaal tegelijk als de tekst al is getypt.

Ga als volgt te werk als u de spelling automatisch wilt controleren:

 • Kies Bewerken > Spelling > Automatische spellingcontrole.
 • Klik met de rechtermuisknop op het tekstonderdeel en kies Spelling > Automatische spellingcontrole.

De spelfout corrigeren

Spelling controleren

A. Het dialoogvenster Spelling controleren B. Opties voor het zoeken en negeren van woorden 

Handmatige spellingcontrole

Wanneer een fout wordt aangegeven:

 • Klik op Negeren of op Alles negeren om door te gaan met de spellingcontrole zonder het woord te wijzigen.

 • Selecteer een woord in de lijst Suggesties of typ het juiste woord in het bovenste vak.

 • Klik op Toevoegen om een correct gespeld, maar niet herkend woord in het woordenboek op te slaan.

Automatische spellingcontrole

Klik met de rechtermuisknop op het foutief gespelde woord en voer een van de volgende stappen uit:

 • Kies een correct woord in de lijst met suggesties.
 • Klik op Alles negeren om alle foutief gespelde exemplaren in het document te negeren.
 • Klik op Aan woordenboek toevoegen om het woord toe te voegen aan het woordenboek, zodat het niet meer als fout wordt gemeld.
Opmerking:
 • Als u de regels voor de automatische spellingcontrole wilt wijzigen, gaat u naar Opties in het dialoogvenster Spelling controleren
 • Automatische spellingcontrole wordt niet ondersteund als de tekst een effect bevat.
 • De spelling van verschillende talen kan worden gecontroleerd op basis van de taal die u aan woorden toewijst. U wijst een taal toe door de tekst te selecteren en een taal voor de tekst op te geven via het menu Taal in het deelvenster Teken.

Het woordenboek voor de spellingcontrole bewerken

 1. Kies Bewerken > Aangepast woordenboek bewerken.

  Spellingwoordenboek bewerken

 2. Voer een van de volgende stappen uit en klik op Gereed:

  • Als u een woord wilt toevoegen aan het woordenboek, typt u het woord in het invoervak en klikt u op Toevoegen.

  • Als u een woord wilt verwijderen uit het woordenboek, selecteert u het woord in de lijst en klikt u op Verwijderen.

  • Als u een woord in het woordenboek wilt wijzigen, selecteert u het woord in de lijst. Typ vervolgens het nieuwe woord en klik op Wijzigen.

Talen toewijzen aan tekst

Illustrator biedt functies om zowel de spelling als de woordafbreking te controleren. Het woordenboek bevat honderdduizenden woorden met standaardafbreking per lettergreep. U kunt een taal aan een heel document toewijzen of een taal op geselecteerde tekst toepassen.

Talen toewijzen aan tekst in Illustrator
Voorbeelden van de woordafbreking in verschillende talen

A. ''Glockenspiel'' in het Engels B. ''Glockenspiel'' in het Duits (oude spelling) C. “Glockenspiel” in het Duits (nieuwe spelling) 

Een taal instellen voor alle tekst

 1. [Windows] Kies Bewerken > Voorkeuren > Woordafbreking
  [macOS] Kies Illustrator > Voorkeuren > Woordafbreking

 2. Selecteer een woordenboek in de vervolgkeuzelijst Standaardtaal en klik op OK.

Een taal toewijzen aan geselecteerde tekst

Kies het gewenste woordenboek in het menu Taal in het deelvenster Teken. Als het menu Taal niet zichtbaar is, kiest u Opties tonen in het menu van het deelvenster Teken.

Unicode

Illustrator ondersteunt Unicode, een standaard waarmee aan elk teken een uniek getal is toegewezen, ongeacht de taal of het type computer dat u gebruikt.

Hierdoor kan een Franse ontwerper een ontwerp voor een klant in Korea maken en het werk bij een partner in de Verenigde Staten afleveren zonder met de tekst te hoeven worstelen. Het enige dat de Amerikaanse ontwerper hoeft te doen, is de juiste taal inschakelen in het besturingssysteem, het lettertype van de taal laden en het project voortzetten.

Functies van Unicode

Overdraagbaar

Letters en cijfers blijven ongewijzigd wanneer u het bestand van de ene naar de andere computer verplaatst. Er ontstaan geen problemen als u een vreemde taal aan een document toevoegt, doordat voor vreemde tekens eigen toewijzingen gelden die geen invloed hebben op de codering van andere talen in hetzelfde project.

Niet afhankelijk van een platform

Doordat Unicode nu door zowel Windows als macOS wordt ondersteund, kan een bestand gemakkelijker van het ene naar het andere platform worden verplaatst. U hoeft een Illustrator-bestand niet meer te controleren als u het van een Mac-computer naar een Windows-computer hebt verplaatst of vice versa.

Krachtig

Aangezien met Unicode compatibele lettertypen een groot aantal potentiële tekens bevatten, zijn speciale tekens gemakkelijk beschikbaar.

Flexibel

Dankzij de ondersteuning van Unicode worden geen tekens vervangen wanneer u een lettertype vervangt. Bij lettertypen die compatibel zijn met Unicode, is een g een g, ongeacht het gebruikte lettertype.

Praat mee

Ask the community

We hebben u op weg geholpen met de spelling- en taalwoordenboeken in Illustrator. 

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-gemeenschap. We horen graag van u.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account