Hebt u vragen over lettertypen? Bekijk enkele veelgestelde vragen en krijg tips voor het oplossen van problemen.

Nieuwe lettertypen toevoegen

Als u een nieuw lettertype wilt gebruiken, moet u dat lettertype op uw computer downloaden. Nadat het lettertype is gedownload, volgt u de onderstaande stappen om dit toe te voegen aan de map Fonts in Windows en macOS.

 • Open het deelvenster Beheer (regelpaneel) om de map met lettertypen weer te geven:
  • [Windows] Ga naar Start > Instellingen en navigeer naar Vormgeving en persoonlijke instellingen > Lettertypen.
  • [macOS] Ga naar Gebruikers > Bibliotheek > Fonts.
 • Dubbelklik op het lettertype. Klik in het venster met de voorvertoning van het lettertype op Installeren om een kopie van dit lettertype in de map Fonts op te slaan.
 • Kopieer of sleep het gedownloade lettertype naar de map met lettertypen.

Alle lettertypen die u toevoegt, zijn beschikbaar in het deelvenster Teken van Illustrator.

U hebt toegang tot uw eigen lettertypen in Adobe-apps en andere desktop-applicaties (zoals Microsoft Office) als u ze uploadt naar de Creative Cloud desktop-app. U kunt deze lettertypen vervolgens gebruiken in uw creatieve ontwerpen en projecten. 

Zie ook: Je eigen lettertypen gebruiken in Creative Cloud-apps.

Lettertypen bewerken

Het standaardlettertype in Adobe Illustrator is Myriad Pro. U kunt het standaardlettertype in Illustrator wijzigen door de standaardsjabloonbestanden te bewerken. Ga als volgt te werk:
 • Kies Bestand > Openen.
 • Navigeer naar de volgende locatie:
  [Windows] OS-schijf\Gebruikers\[gebruikersnaam]\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator [versienummer] Settings\en_US\x64\New Document Profiles
  [macOS] Macintosh HD > Gebruikers > [gebruikersnaam] > Bibliotheek > Application Support > Adobe > Adobe Illustrator [versienummer] > [Taalmap] > New Document Profiles
  Opmerking:
  Vervang [gebruikersnaam] door uw accountnaam.
  Vervang [versienummer] door de versie van Illustrator die op uw systeem is geïnstalleerd. Zie Illustrator-versienummer vervangen voor meer informatie.
  Als u het bestand wilt bewerken, kopieert u het naar een andere locatie.
 • Kies een standaard documentprofielsjabloon en klik op Openen.
 • Kies Venster > Tekst > Tekenstijlen.
 • Dubbelklik op Normale tekenstijl in het deelvenster Tekenstijlen.
 • Selecteer Standaardtekenopmaak aan de linkerkant van het dialoogvenster Opties voor tekenstijl.
 • Kies het gewenste lettertype in het menu Lettertypefamilie. U kunt ook andere instellingen wijzigen, zoals Lettertypestijl en Grootte.
Het standaardlettertype wijzigen
 • Klik op OK. Kies Bestand > Opslaan als om de oorspronkelijke documentprofielsjabloon te overschrijven en het bestand te sluiten.
 • Kies Bestand > Nieuw en selecteer de gewenste standaard documentprofielsjabloon.

Selecteer tekst en voer een van de volgende stappen uit:

 • Kies een grootte via Tekst > Grootte.
 • Stel een tekengrootte in via de vervolgkeuzelijst Tekengrootte in het deelvenster Teken of Beheer.

Zie ook: De tekengrootte wijzigen.

Doe het volgende als u variabel lettertype wilt gebruiken:

 • Zoek naar variable in de lettertypelijst of zoek naar het pictogram naast de lettertypenaam.
 • Klik op het pictogram Variabel lettertype () in het regelpaneel of het deelvenster Teken, Tekenstijlen of Alineastijlen.
 • Gebruik de schuifregelaars om de dikte, breedte en schuinte van het variabele lettertype aan te passen.

Als u uw documenten moet verzenden om ze te laten afdrukken, kiest u Bestand > Pakket maken. Lettertypen worden standaard ingesloten in een pakket om ervoor te zorgen dat de documentlettertypen altijd beschikbaar zijn.

Een pakket met lettertypen maken

Als u toegang wilt tot lettertypen in een pakket, moeten de benodigde lettertypen beschikbaar zijn op uw computer en moet u er een licentie voor hebben via een Creative Cloud-lidmaatschap. Volgens de servicevoorwaarden van Adobe is het toegestaan om lettertypegegevens in te sluiten in PDF-bestanden en andere digitale documenten. Een PDF-bestand maken is de beste en meest betrouwbare manier om typografische nauwkeurigheid te garanderen in documenten die zijn bedoeld om te worden afgedrukt.

Toegang tot Adobe Fonts

Adobe Fonts biedt duizenden lettertypen van meer dan 150 lettertypeleveranciers als onderdeel van uw Creative Cloud-lidmaatschap. Deze Adobe Fonts-bibliotheek maakt deel uit van alle betaalde Creative Cloud-lidmaatschappen.

Alle lettertypen gaan vergezeld van een licentie voor persoonlijk en commercieel gebruik. U leest meer over lettertypelicenties in de gebruiksvoorwaarden.

Zie ook: 

Nee. Adobe Fonts-lettertypen mogen alleen worden overgedragen aan een andere gebruiker of naar een andere computer als die gebruiker of computer beschikt over de lettertypelicentie via Creative Cloud of als een traditionele desktoplicentie.

De functie Pakket maken (Bestand > Pakket maken) wordt vaak gebruikt om documenten te verzenden en ze daarna af te drukken. Lettertypen worden meestal ingesloten in een pakket om ervoor te zorgen dat de documentlettertypen altijd beschikbaar zijn.

Zie Lettertypebestanden aan een pakket toevoegen voor meer informatie.

Adobe Fonts-lettertypen activeren

U kunt een lettertype activeren via het deelvenster Teken van Illustrator. Zie Lettertypen gebruiken in Illustrator voor meer informatie.

U kunt de online lidmaatschapsservice van Adobe (Adobe Fonts) gebruiken die een uitgebreide bibliotheek bevat met lettertypen van hoge kwaliteit van honderden lettertypeleveranciers. U kunt in deze lettertypen bladeren vanuit een Creative Cloud-applicatie of naar Adobe Fonts gaan om ze direct te activeren en te gebruiken in uw illustraties.

Meld u aan bij de Creative Cloud desktop-app met een Creative Cloud-lidmaatschap op naam. Als u de Creative Cloud desktop-app om welke reden dan ook niet kunt installeren, kunt u geen lettertypen activeren.

Alle geactiveerde lettertypen zijn beschikbaar voor gebruik in alle Creative Cloud-applicaties.

Zie Gids voor probleemoplossing: Lettertypen activeren als u problemen ondervindt bij het activeren van een lettertype of als een lettertype is uitgeschakeld.

Alle lettertypen die zijn inbegrepen bij Creative Cloud, kunnen worden gebruikt op mobiele apparaten in apps voor iOS 13.1 (en nieuwer) die de aangepaste lettertype-API's van Apple ondersteunen. Zoek uw favoriete lettertypefamilies of ontdek eenvoudig nieuwe lettertypen. Zie Lettertypen activeren in Creative Cloud voor mobiel voor meer informatie.

Wanneer u lettertypen uit Adobe Fonts activeert, worden ze weergegeven in de lettertypemenu's van al uw desktop-applicaties, zoals Photoshop, Illustrator, InDesign, Microsoft Office en iWork. Gebruik deze lettertypen voor afdrukontwerpen, concepten voor websites, tekstverwerking en meer.

Zie Lettertypen op uw computer activeren voor meer informatie.

Tips voor probleemoplossing

Als u problemen ondervindt bij het activeren van lettertypen, probeert u de volgende stappen om het probleem op te lossen:

 • Meld u opnieuw aan bij Creative Cloud
 • Start uw computer opnieuw op
 • Controleer de netwerkverbinding

Raadpleeg de volgende artikelen:

Als u een lettertype in uw document zoekt, gebruikt u de optie Lettertype zoeken (Tekst > Lettertype zoeken). Zie Een lettertype in uw document zoeken en vervangen voor meer informatie.

Adobe Fonts helpt u lettertypen te vinden die overeenkomen met tekst in afbeeldingen. U kunt een lettertype selecteren dat in de zoekresultaten wordt weergegeven en dit direct activeren. Als het lettertype is geactiveerd, is dit beschikbaar in verschillende Creative Cloud-apps.

U kunt de afbeelding uploaden en laten scannen door de online Adobe Fonts-app. Klik op het camerapictogram of sleep het afbeeldingsbestand. Lijn de tekst uit en klik op Volgende stap. Als u een lettertype wilt activeren, klikt u op de knop Lettertype activeren.

Zie Lettertypen in afbeeldingen zoeken voor meer informatie.

Als uw document lettertypen bevat die niet op uw systeem zijn geïnstalleerd, krijgt u een waarschuwingsbericht te zien wanneer u het document opent. Er wordt aangegeven welke lettertypen ontbreken en ontbrekende lettertypen worden vervangen door beschikbare overeenkomende lettertypen.

 • Als u ontbrekende lettertypen wilt vervangen door een ander lettertype, selecteert u de tekst die gebruikmaakt van het ontbrekende lettertype en past u een beschikbaar ander lettertype toe.
 • Als u ontbrekende lettertypen beschikbaar wilt maken in Illustrator, installeert u de ontbrekende lettertypen op de computer of activeert u de ontbrekende lettertypen vanuit de service Adobe Fonts. Zie Lettertypen toevoegen voor meer informatie.
 • Als u vervangen lettertypen wilt markeren zodat u ze eenvoudig kunt herkennen, kiest u Voorkeuren > Tekst > Vervangen lettertypen markeren.

Zie Ontbrekende lettertypen in desktop-applicaties oplossen voor meer informatie.