EPS-, DCS- en AutoCAD-bestanden importeren

EPS-bestanden importeren

Encapsulated PostScript (EPS) is een populaire bestandsindeling voor het overdragen van vectorillustraties tussen toepassingen. U kunt illustraties van EPS-bestanden naar Illustrator halen met behulp van de opdracht Openen, de opdracht Plaatsen, de opdracht Plakken en de functie slepen en neerzetten.

Houd rekening met het volgende wanneer u werkt met EPS-illustraties:

  • Als u een EPS-bestand opent of insluit dat in een andere toepassing is gemaakt, zet Illustrator alle objecten om in eigen Illustrator-objecten. Maar als het bestand gegevens bevat die Illustrator niet herkent, kunnen er gegevens verloren gaan. Tenzij u afzonderlijke objecten in een EPS-bestand moet bewerken, is het beter om naar het bestand koppelen dan om dit te openen of in te sluiten.

  • De EPS-indeling ondersteunt geen transparantie. EPS is daarom geen goede keuze voor het plaatsen van transparante illustraties van andere programma's in Illustrator. Voor dit doel kunt u beter de PDF 1.4-indeling gebruiken.

  • Er kan een foutbericht verschijnen wanneer u illustraties afdrukt of opslaat die gekoppelde EPS-bestanden bevatten die zijn opgeslagen in binaire indeling (bijvoorbeeld de standaard-EPS-indeling van Photoshop). In dat geval slaat u de EPS-bestanden opnieuw op in de ASCII-indeling, sluit u de gekoppelde bestanden in de Illustrator-illustratie in, drukt u af naar een binaire afdrukpoort in plaats van naar een ASCII-afdrukpoort, of slaat u de illustratie op in de AI- of PDF-indeling in plaats van in de EPS-indeling.

  • Als u kleurbeheer toepast op illustraties in een document, maken ingesloten EPS-afbeeldingen deel uit van het document. Het kleurbeheer voor dergelijke afbeeldingen vindt dan ook pas plaats wanneer het document naar een afdrukapparaat wordt gestuurd. Op gekoppelde EPS-afbeeldingen wordt echter geen kleurbeheer toegepast, ook niet als kleurbeheer voor de rest van het document wel is ingeschakeld.

  • Als u een EPS-kleur importeert met dezelfde naam als een kleur in het document, maar met een andere definitie, wordt er een waarschuwing weergegeven. Selecteer Kleur gekoppelde bestand gebruiken om de kleur in het document te vervangen door de EPS-kleur in het gekoppelde bestand. Alle objecten in het document die deze kleur gebruiken, worden op basis hiervan bijgewerkt. Selecteer Kleur document om het staal ongewijzigd te laten en bij alle kleurconflicten de kleur van het document te gebruiken. De EPS-voorvertoning kan niet worden gewijzigd. Hoewel de voorvertoning hierdoor mogelijk niet juist is, worden wel de platen correct afgedrukt. Als u Toepassen op alles selecteert, worden alle kleurconflicten opgelost door middel van de definitie van het document of van het gekoppelde bestand, afhankelijk van de optie die u kiest.

  • Soms wordt er een waarschuwing weergegeven als u een Illustrator-document met ingesloten EPS-afbeeldingen opent. Als de toepassing de originele EPS-afbeelding niet kan vinden, wordt u gevraagd om de EPS-afbeelding te isoleren. Selecteer de optie Isoleren in het dialoogvenster. De afbeelding wordt dan in dezelfde map geplaatst als het huidige document. Hoewel u geen voorvertoning van het ingesloten bestand ziet, wordt het bestand wel correct afgedrukt.

  • Standaard worden EPS-bestanden als een voorvertoning met hoge resolutie weergegeven. Als een gekoppeld EPS-bestand niet zichtbaar is in het documentvenster, kan het zijn dat de voorvertoning van het bestand ontbreekt. (Voorvertoningen gaan soms verloren bij het overdragen van Mac OS naar Windows van EPS-bestanden die zijn opgeslagen met PICT-voorvertoningen.) Sla het EPS-bestand opnieuw op met een TIFF-voorvertoning om de voorvertoning te herstellen. Als de prestaties afnemen wanneer u het EPS-bestand plaatst, verlaagt u de voorvertoningsresolutie: kies Bewerken > Voorkeuren > Bestandsbeheer en Klembord (Windows) of Illustrator > Voorkeuren > Bestandsbeheer en Klembord (Mac OS) en selecteer Proxy met lage resolutie gebruiken voor gekoppeld EPS.

DCS-bestanden importeren

Desktop Color Separation (DCS) is een versie van de standaard-EPS-indeling. De indeling DCS 1.0 ondersteunt alleen CMYK-afbeeldingen, terwijl de indeling DCS 2.0 CMYK-bestanden met meerdere kanalen en ook meerdere steuninkten ondersteunt. (Deze steuninkten worden als steunkleuren weergegeven in het deelvenster Stalen van Illustrator.) Illustrator herkent uitknippaden in DCS 1.0 en DCS 2.0 Photoshop-bestanden. U kunt DCS-bestanden koppelen in Illustrator, maar u kunt ze niet insluiten of openen.

Opmerking:

Als u de DCS-transparantie-interacties in het deelvenster Koppelingen wilt bekijken, kiest u Deelvensteropties in het menu van het deelvenster Koppelingen en selecteert u DCS-transparantie-interacties tonen.

AutoCAD-bestanden importeren

Opmerking:

Illustrator opent geen AutoCAD-bestanden die zijn opgeslagen in latere versies dan AutoCAD 2007.

AutoCAD-bestanden gebruiken zowel de DXF-indeling als DWG-indeling. AutoCAD-bestanden kunnen worden geïmporteerd van versie 2.5 tot en met versie 2007. Tijdens het importeren kunt u het volgende opgeven: de schaal, de eenheidstoewijzing (eigen eenheid voor het interpreteren van alle lengtegegevens in het AutoCAD-bestand), of lijndikten moeten worden geschaald, welke lay-out moet worden geïmporteerd en of de illustratie moet worden gecentreerd.

Illustrator ondersteunt de meeste AutoCAD-gegevens, waaronder 3D-objecten, vormen en paden, externe verwijzingen, region-objecten, spline-objecten (toegewezen aan Bézier-objecten die de originele vorm behouden), rasterobjecten en tekstobjecten. Als u een AutoCAD-bestand met externe referenties importeert, wordt de inhoud van de referentie gelezen en op de juiste posities in het Illustrator-bestand geplaatst. Als een externe verwijzing niet wordt gevonden, verschijnt er een dialoogvenster waarmee u het bestand kunt opzoeken en ophalen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account