De werkruimte van Illustrator op de iPad

Volg een korte rondleiding door de werkruimte van Illustrator op de iPad en ontdek waar u uw favoriete gereedschappen en functies kunt vinden.

Aan de slag met het beginscherm

De werkruimte van Illustrator op de iPad is eenvoudig en intuïtief, zodat u zich kunt concentreren op uw creatieve werk. Het beginscherm (of startscherm) is het eerste venster dat verschijnt wanneer u Illustrator op de iPad opent en dat toegang biedt tot uw documentwerkruimte. Raadpleeg de onderstaande tabel voor meer informatie over wat u kunt doen op het beginscherm.

Beginscherm

Jouw werk

Tik hierop voor een lijst met alle documenten die u kunt openen in Illustrator:

  • Tik op het tabblad Clouddocumenten om Illustrator-clouddocumenten te openen en ermee te werken.
  • Tik op Verwijderd voor de lijst met alle verwijderde documenten. U kunt ervoor kiezen om de documenten te herstellen of definitief te verwijderen. Als u een bestand per ongeluk hebt verwijderd, kunt u dit eenvoudig herstellen.

Leren 

Tik om de interactieve rondleiding door de app, zelfstudies en video's te bekijken en zo de unieke workflows en functies van Illustrator op de iPad te ontdekken en te begrijpen.

De inhoud wordt afgestemd op basis van uw Creative Cloud-lidmaatschap en uw vertrouwdheid met de Illustrator-app.

Ontdekken

Tik om livestreams van beroemde creatieve personen te bekijken in Illustrator. Bekijk het prachtige werk van de ontwerpcommunity van Illustrator en laat u inspireren. 

Nieuw maken

Tik om een nieuw document op de iPad te maken. Standaard worden alle documenten die u maakt met Illustrator op de iPad, opgeslagen als clouddocumenten en automatisch met regelmatige tussenpozen opgeslagen. U raakt dus geen werk kwijt dat u niet hebt opgeslagen!

Importeren en openen

Tik hierop om snel bestaande Illustrator-documenten of documenten van andere apps (Adobe Photoshop, Adobe Fresco) in Illustrator op de iPad te openen.

Recent

Tik om toegang te krijgen tot alle documenten waaraan u onlangs hebt gewerkt. 

Verwachte functies in Illustrator

Tik om een lijst te bekijken met functies waaraan we werken. U kunt ook suggesties doen voor functies die u wilt zien in Illustrator. We stellen uw suggesties en feedback op prijs.

App-instellingen 

Tik om de app-instellingen (voorkeuren) voor Illustrator op de iPad te beheren. Voor meer informatie raadpleegt u Uw app-instellingen beheren.

Cloudsynchronisatiefouten 

Tik om te controleren of u online of offline bent en wat de opslagstatus van uw clouddocumenten is.

Startpagina

Tik hierop om op elk moment terug te keren naar het standaardbeginscherm.

Kennismaking met de documentwerkruimte

Nadat u een document hebt geopend, bevindt u zich in het document of in de werkruimte voor bewerken, waar u aan uw creatieve ontwerpen kunt werken. Deze werkruimte is intuïtief en geeft de besturingselementen op het canvas alleen weer wanneer u ze nodig hebt.

Illustrator op de iPad

A. Navigatiebalk B. Werkbalk C. Snelknop D. Taakbalk 

Navigatiebalk boven

A. Ongedaan maken Tik om de meest recente handeling in het document te annuleren.
B. Opnieuw Tik om de handelingen te herstellen die u met Ongedaan maken hebt geannuleerd.
C. Publiceren en exporteren Tik om een indeling te kiezen waarin u de documenten wilt publiceren of exporteren. Voor uw gemak is er ook een korte lijst met de meest gebruikte indelingen (.ai, .png) beschikbaar. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om uw werk te livestreamen met de optie Livestream starten.
D. Help Tik om Help-informatie, aanraakbewegingen en sneltoetsen weer te geven.
E. App-instellingen Tik om de app-instellingen of voorkeuren te beheren.
F. Weergavemodus Tik om de weergavemodus in te stellen op Voorvertoning (standaard) of Omtrekken.

Werkbalk links

A. Selectie Tik hierop om het selectiegereedschap te gebruiken om een object te selecteren.
B. Pad Tik om het padgereedschap te gebruiken om ankerpunten toe te voegen, te verwijderen of te wijzigen en zo de vorm van het pad aan te passen.
C. Pen Tik om de pen te selecteren en paden te maken.
D. Potlood  Tik om het potlood of het klodderpenseel te selecteren.  U kunt de vloeiendheid van het potlood vergroten met behulp van de schuifregelaar onderaan op de werkbalk.
E. Gummetje Tik om het gummetje te gebruiken. Stel de vloeiendheid van het gummetje in met de schuifregelaar onder aan de werkbalk.
F. Vorm Tik om een vorm te tekenen: rechthoek (standaard), cirkel, driehoek of ster.
G. Tekst Tik om tekst toe te voegen in horizontale of verticale richting en om tekstbewerkingen uit te voeren.
H. Tekengebied  Tik om het gereedschap Tekengebied te selecteren en bewerkingen op het tekengebied uit te voeren. U kunt ook een voorinstelling voor het tekengebied kiezen om een nieuw tekengebied te maken.
I. Importeren  Tik om een foto te maken met de camera van de iPad en deze rechtstreeks in Illustrator te plaatsen. U kunt ook een afbeelding importeren uit uw foto's, bestanden of Creative Cloud-bibliotheken of rechtstreeks een clouddocument importeren uit Adobe Photoshop en Adobe Fresco. Zie ook: Een document importeren.
J. Kleur Tik om een effen kleur of een verloop in te stellen voor het geselecteerde object. Kies een kleur met de kleurenschijf, het kleurenpipet of de stalen (kleurboeken).

 Dubbeltik of druk lang op het pictogram van het gereedschap om de opties voor een gereedschap weer te geven. Niet alle gereedschappen hebben opties.

Taakbalk rechts

A. Lagen Tik om lagen weer te geven en te beheren.
B. Eigenschappen Tik om het deelvenster Eigenschappen weer te geven voor het geselecteerde object.
C. Precisie Tik om opties voor magnetische uitlijning (Raster magnetisch of Slimme hulplijnen) te kiezen en de kleur en afstand van het raster in te stellen.
D. Vorm combineren Tik om een vorm te maken of te bewerken met het deelvenster Vormen combineren (Alles combineren, Min voorste, Doorsnede, Overlap uitsluiten), Vormen maken, Alles splitsen en Omzetten in pad.
E. Vormgeving bewerken Tik om de vormgeving van objecten te kopiëren en te plakken.
F. Uitlijnen en verdelen Tik om objecten uit te lijnen, te verdelen en te draaien.
G. Object Tik voor Uitbreiden, Groeperen, Knipmasker maken, Omtreklijn maken, Omzetten in hulplijn en Samengesteld pad maken.
H. Tekst Tik om de stijl van tekst te wijzigen met de opties Omtrektekst, Tekst op een pad en Pad bewerken.
I. Pad Tik om paden te maken of te bewerken met de volgende opties: Pad knippen, Omzetten in hoek, Omzetten in curve, Pad samenvoegen, Pad vereenvoudigen, Slim verwijderen, Verwijderen.
J. Herhalen Tik om een patroon te maken met de opties Radiale herhaling, Rasterherhaling en Gespiegelde herhaling. Zie Een illustratie herhalen voor meer informatie.

Snelknop

Gebruik de snelknop om snel toegang te krijgen tot de alternatieve acties van een geselecteerd gereedschap in Illustrator op de iPad.

Voor meer informatie over het gebruik van de primaire en secundaire snelknoppen raadpleegt u Snelknoppen en bewegingen.

Snelknoppen voor het penseel
Links: primaire snelknop. Rechts: secundaire snelknop.

Contextmenuwidget

Wanneer u een object selecteert, wordt een contextgevoelige widget voor het geselecteerde object weergegeven op het canvas. U kunt de opties in deze widget gebruiken om snel handelingen uit te voeren, rechtstreeks op het canvas.

contextuele widget

Hierboven ziet u een voorbeeld van een contextuele widget op het canvas die wordt weergegeven wanneer u de pen selecteert en vervolgens het padobject selecteert. Het bevat opties voor het bewerken of verwijderen van paden.

Verwante onderwerpen

Bekijk deze video van 5 minuten om een eerste indruk te krijgen van de werkruimte, gereedschappen en functies van Illustrator op de iPad.

Volg een rondleiding door de opnieuw ontworpen werkruimte van Illustrator op de iPad. Leer de verschillen kennen tussen Illustrator op de desktop en de iPad en kijk wat er nieuw is voor Illustrator-gebruikers.

Hebt u een vraag of idee?

Ask the Community

Als u een vraag wilt stellen of een idee wilt delen, sluit u dan aan bij de Adobe Illustrator-community. We horen graag van u.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account