Відомі проблеми

Функція «Обробка графічним процесором» у випуску Illustrator CC 2014 року дає змогу відтворювати графіку Illustrator за допомогою графічного процесора. У документах RGB на комп'ютерах з ОС Windows 7 і 8 із сумісними графічними картами NVIDIA функцію «Перегляд графічного процесора» ввімкнено за замовчуванням. Її можна також ввімкнути для документів CMYK, вибравши вкладку «Параметри» > «Експериментальна функція».

Загальні положення

 • Обробка графічним процесором недоступна в Mac OS.
 • Коли ввімкнено функцію обробки графічним процесором, окрім інших режимів перегляду в меню «Перегляд» відображається функція «Перегляд графічного процесора». Коли функцію обробки графічним процесором вимкнено, меню «Перегляд» не відображається у функції «Перегляд графічного процесора».
 • У меню «Перегляд» для перегляду графічного процесора можна вибрати звичайний перегляд, контур, перегляд у пікселях чи перегляд із накладанням. Також можна скористатися спеціальними комбінаціями клавіш.
 • Режими звичайного перегляду, контуру, перегляду в пікселях чи перегляду з накладанням завжди використовують центральний процесор для відтворення графічних об'єктів Illustrator, незалежно від того, чи ввімкнено функцію обробки графічним процесором.
 • Якщо переключитися на режим «Контур» (Ctrl + Y), завжди з'являтимуться останній використаний режим перегляду (перегляд графічного процесора чи перегляд центрального процесора).
 • Скориставшись комбінацією клавіш Ctrl + E, можна переключитися між переглядом графічного та центрального процесорів.
 • На комп'ютерах з ОС Windows 7 і 8 із сумісними графічними процесорами NVIDIA, ця функція недоступна. (Тобто експериментальна функція недоступна на панелі «Параметри» чи в рядку меню Illustrator недоступний показник.) Див. розділ Інформація щодо усунення несправностей, щоб виявити та вирішити проблему.
 • Функція обробки графічним процесором включає нову функцію з назвою Animated Zoom (анімоване масштабування). Її можна вимкнути, навіть якщо обробку графічним процесором увімкнено.
 • Якщо під час перегляду графічного процесора лінії ледве помітні чи зникають, виберіть опцію «Розширити тонкі лінії». Виберіть вкладку «Параметри» > «Експериментальна функція» > «обробка графічним процесором».

Відомі проблеми

Список нижче — це перелік відомих проблем з обробкою графічним процесором.

 • У документах CMYK вигляд об'єктів з режимами накладання неправильний у перегляді графічного процесора. [3718123]
 • Зображення з плашковими кольорами CMYK відображають в режимі перегляду графічного процесора неправильно. [3719569]
 • Бленди, створені за допомогою об'єкта, що містить ефекти, не можуть відображатися правильно в режимі перегляду графічного процесора. [3719633]
 • Об'єкти з ефектами Photoshop не відображаються в режимі перегляду графічного процесора. [3680844]
 • Градієнти та градієнтні сітки з плашковими кольорами неправильно відображаються в режимі попереднього перегляду графічного процесора. [3715054]
 • У документах CMYK, пов'язаних із зображеннями RGB, відображення може бути неправильним у режимі графічного процесора. [3720539]
 • Відображення кольорів має виглядати іншим у режимі графічного процесора. [3705050]
 • Тонкі мазки на низьких рівнях масштабування можуть відтворюватися повільно, якщо зупинити роботу Animated Zoom. [3736752]
 • Проблеми з переписуванням можуть виникнути під час прокручування в режимі ізоляції, коли ввімкнено функцію перегляду графічного процесора. [3732193]
 • При 100% масштабуванні в режимі перегляду графічного процесора растрові (1-бітні) зображення можуть мати картатий вигляд. [3684735]
 • У режимі перегляду графічного процесора пов'язаний файл EPS DCS (не Photoshop) відображається неправильно. [3718181]
 • Якщо розмітку документа ВВІМКНЕНО, макет документа може відображати незначну зміну під час переключення між режимом графічного процесора та перегляду графічного процесора. [3745431]
 • Під час створення документа в режимі перегляду графічного процесора вміст закритого відображеного центральним процесором документа може з'явитися негайно. [3682701]
 • Під час перегляду графічного процесора, розмітка може не оновлюватися, доки після відпускання кліку чи перетягування не переміститься курсор. [3745463]
 • У режимі перегляду графічного процесора лінії сітки можуть відображатися згладженими. [3720002]
 • Працюючи зі стилусом Wacom, у режимі перегляду графічного процесора вихідне обертання/відображення не можна перемістити. [3710039]
 • Ненативні графічні об'єкти зі складними тінями не відображаються в режимі перегляду графічного процесора. [3726430]
 • У режимі попереднього перегляду віджети Live Corner можуть відображатися із затримкою, якщо документ покручується. [3715316]
 • Файли EPS із градієнтами, створені в інших програмах і пов'язані з Illustrator, можуть неправильно відображатися в режимі перегляду графічного процесора. [3708251]
 • Тіні (коли опцією тіні встановлено «Темряву»), що застосовані до складених форм на рівні Шару, можуть виглядати розмитими в режимі перегляду графічного процесора. [3680708]
 • Функція Simulate Colored Paper (симуляція кольорового паперу) працює неправильно в режимі перегляду графічного процесора. [3715194]