Вигляд будь-якого об'єкта, групи або шару в Adobe Illustrator можна змінити за допомогою ефектів та панелей «Вигляд» і «Стилі графіки». Крім того, ви маєте можливість розділити об'єкт на основні частини та змінювати кожну частину окремо.

Про атрибути вигляду

Атрибути вигляду - це властивості, що впливають на вигляд об'єкта, не змінюючи його базову структуру. До атрибутів вигляду входять заливки, обведення, прозорість та ефекти. Якщо ви застосуєте до об'єкта атрибут вигляду, а пізніше редагуватимете чи видалите цей атрибут, це ніяким чином не вплине на базовий об'єкт або інші атрибути, застосовані до нього.

Використовувати атрибути вигляду можна на будь-якому рівні ієрархії шарів. Наприклад, якщо ви застосуєте до шару ефект «Тінь», усі наявні на шарі об'єкти будуть відкидати тінь. Проте, якщо ви перемістите об'єкт з шару, цей об'єкт більше не відкидатиме тінь, оскільки ефект діє на шар, а не на кожний окремий об'єкт.

Працювати з атрибутами вигляду можна з панелі «Вигляд». Оскільки ви маєте можливість застосовувати атрибути вигляду до шарів, груп та об'єктів - а часто навіть до заливок та обведень - ієрархія атрибутів ілюстрації може стати дуже складною. Наприклад, якщо ви застосуєте один ефект до всього шару, а інший - до окремого об'єкта на шарі, буде складно визначити, який з ефектів спричиняє зміни в ілюстрації. На панелі «Вигляд» відображаються усі заливки, обведення, стилі графіки та ефекти, які було застосовано до об'єкта, групи чи шару.

Відео про використання панелей «Вигляд» і «Стилі графіки» можна переглянути за адресою www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_ua.

Огляд панелі вигляду

Панель «Вигляд» («Вікно > Вигляд») використовується для перегляду та регулювання атрибутів вигляду для об'єкта, групи чи шару. Заливки та обведення перераховуються у порядку їх накладання; порядок елементів «згори донизу» на панелі відповідає порядкові «від переднього до заднього плану» на ілюстрації. Ефекти перераховуються згори донизу в тому порядку, в якому вони були застосовані до ілюстрації.

Відео про використання панелей «Вигляд» і «Стилі графіки» можна переглянути за адресою www.adobe.com/go/lrvid4022_ai_ua.

Перелік атрибутів згрупованого об’єкта на панелі «Вигляд».
Перелік атрибутів згрупованого об’єкта на панелі «Вигляд».

A. Контур з обведенням, заливкою й ефектом тіні. B. Контур з ефектом. C. Кнопка «Додати нове обведення». D. Кнопка «Додати нову заливку». E. Кнопка «Додати ефект». F. Кнопка «Очистити вигляд». G. Кнопка «Дублювати виділений елемент» 

Відображення додаткових елементів на панелі «Вигляд»

Коли ви виділяєте елементи, що містять інші елементи (наприклад, шар або групу), на панелі «Вигляд» з'являється елемент «Зміст».

 1. Двічі клацніть на елементі «Зміст».

Перелік символьних атрибутів для текстового об'єкта на панелі «Вигляд»

Коли ви виберете текстовий об'єкт, на панелі з'явиться елемент «Символи».

 1. Двічі клацніть на панелі «Вигляд» елемент «Символи».

  Примітка.

  Щоб переглянути атрибути окремого символу для тексту із змішаним виглядом, виберіть цей символ.

 2. У верхній частині панелі натисніть «Текст», щоб повернутися до основного вигляду.

Увімкніть або вимкніть атрибут вибраного об'єкта.

 • Щоб увімкнути або вимкнути певний атрибут, натисніть біля нього значок у вигляді ока.

 • Щоб увімкнути всі приховані атрибути, виберіть у меню панелі «Вигляд» пункт «Показати всі приховані атрибути».

Редагування атрибута

 • Клацніть у рядку атрибута, щоб відобразити та встановити значення.

 • Клацніть на підкреслений текст та вкажіть нові значення у діалоговому вікні, що з'явиться.

Відображення або приховування мініатюр на панелі «Вигляд»

 1. У меню панелі «Вигляд» виберіть «Показати мініатюри» або «Приховати мініатюри».

Визначення способу застосування атрибутів вигляду до нових об'єктів

Ви можете вказати, чи потрібно, щоб до нових об'єктів застосовувались атрибути вигляду, або щоб вони мали лише стандартні атрибути.

 • Щоб застосувати однакову заливку та обведення до нових об'єктів, виберіть в меню панелі пункт «Новий об'єкт має стандартний вигляд».

 • Щоб застосувати усі поточні атрибути вигляду до нових об'єктів, скасуйте у меню панелі вибір пункту «Новий об'єкт має стандартний вигляд».

Цільові елементи для атрибутів вигляду

Перш ніж ви матимете змогу встановити атрибут вигляду або застосувати стиль чи ефект до шару, групи або об'єкта, необхідно вибрати елемент на панелі «Шари». Під час виділення об'єкта або групи за допомогою будь-якого методу виділення одночасно відбувається вибір цього об'єкта або групи на панелі «Шари», однак шари можна вибирати лише за допомогою панелі.

Затінені значки вибору на панелі «Шари» позначають елементи, що містять атрибути вигляду.
Затінені значки вибору на панелі «Шари» позначають елементи, що містять атрибути вигляду.

A. Стовпчик вибору й вигляду. B. Колонка виділення. C. Група з атрибутами вигляду. D. Шар з атрибутами вигляду. E. Об'єкт з атрибутами вигляду 

Значок вибору позначає, чи має елемент в ієрархії шарів атрибути вигляду та чи цей елемент вибрано:

 • Позначає не вибраний елемент, який не має атрибутів вигляду, окрім однієї заливки й обведення.

 • Позначає не вибраний елемент, який має атрибути вигляду.

 • Позначає вибраний елемент, який не має атрибутів вигляду, окрім однієї заливки й обведення.

 • Позначає вибраний елемент, який має атрибути вигляду.

  Щоб вибрати елемент на панелі «Шари», натисніть на значку вибору для потрібного елемента. Подвійне кільце  або значок позначає, що елемент вибрано. Натисніть, утримуючи Shift, щоб вибрати додаткові елементи.

  Примітка: коли ви в будь-який спосіб виділяєте об’єкт чи групу, відповідний елемент також вибирається на панелі «Шари». У той же час шар можна вибрати лише шляхом натискання на відповідному значку вибору на панелі «Шари».

Керування атрибутами вигляду

Редагування або додавання атрибутів вигляду

Можна у будь-який час відкрити та змінити налаштування атрибута вигляду, наприклад ефекту.

 1. На панелі «Вигляд» виконайте одну з таких дій:

  • Щоб редагувати атрибут, клацніть на підкреслену назву атрибута і вкажіть значення в діалоговому вікні, яке з'явиться.

  • Щоб редагувати колір заливки, клацніть на рядок заливки і виберіть у колірному полі новий колір.

  • Щоб додати новий ефект, клацніть «Додати новий ефект» .

  • Щоб видалити атрибут, клацніть на рядок атрибута й натисніть пункт «Видалити» .

Дублювання атрибута вигляду

 1. На панелі «Вигляд» виберіть атрибут, потім виконайте одну з таких дій:

  • Натисніть на панелі кнопку «Дублювати вибраний елемент» або виберіть «Дублювати елемент» в меню панелі.

  • Перетягніть атрибут вигляду на кнопку «Дублювати вибраний елемент» на панелі.

Зміна порядку накладання атрибутів вигляду

 1. Перетягуйте атрибут вигляду вгору або вниз на панелі «Вигляд». (Якщо необхідно відобразити зміст елемента, натисніть на трикутнику, що знаходиться поруч). Коли у потрібному місці з'явиться контур атрибута вигляду, який ви перетягуєте, відпустіть кнопку миші.

  Ефект «Тінь», застосований до обведення (верхнє зображення) у порівнянні з тим самим ефектом, переміщеним на заливку (нижнє зображення).
  Ефект «Тінь», застосований до обведення (верхнє зображення) у порівнянні з тим самим ефектом, переміщеним на заливку (нижнє зображення).

Видалення або приховання атрибутів вигляду

 1. Виділіть об'єкт або групу (або виберіть шар на панелі «Шари»).

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб тимчасово приховати атрибут, застосований до ілюстрації, натисніть на панелі «Вигляд» піктограму «Видимість» . Щоб знову відобразити застосований атрибут, клацніть його ще раз.

  • Щоб видалити окремий атрибут, виберіть його на панелі «Вигляд» і натисніть значок «Видалити» . Також можна вибрати «Видалити елемент» з меню панелі, або перетягнути атрибут на значок «Видалити».

  • Щоб видалити всі атрибути вигляду, окрім єдиною заливки та обведення, виберіть в меню панелі пункт «Зменшити до стандартного вигляду». Такого ж результату можна досягти, перетягнувши значок вибору для об'єкта на панелі «Шари» на значок «Видалити»  на тій же панелі.

  • Щоб видалити всі атрибути вигляду, включаючи заливку та обведення, натисніть кнопку «Очистити вигляд»  на панелі «Вигляд» або виберіть із меню панелі пункт «Очистити вигляд».

Копіювання атрибутів вигляду між об’єктами

Копіювати або переміщувати атрибути вигляду можна шляхом перетягування або використовуючи інструмент «Піпетка».

Копіювання атрибутів вигляду шляхом перетягування

 1. Виділіть об'єкт чи групу (або виберіть шар на панелі «Шари»), вигляд яких необхідно скопіювати.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Перетягніть мініатюру, що знаходиться у верхній частині панелі «Вигляд», на об'єкт у вікні документа. Якщо мініатюра не відображається, виберіть пункт «Показати мініатюру» з меню панелі.

  • Утримуючи Alt (Windows) або Option (Mac OS), перетягніть значок вибору на панелі «Шари» на елемент, на який необхідно скопіювати атрибути вигляду.

  • Щоб перемістити атрибути вигляду замість їх копіювання, перетягніть значок вибору на панелі «Шари» з елемента, що має необхідні атрибути, на елемент, до якого їх потрібно застосувати.

Копіювання атрибутів вигляду за допомогою інструмента «Піпетка»

Для копіювання атрибутів вигляду з одного об'єкта на інший можна використовувати інструмент «Піпетка». У такий спосіб можна копіювати символьні атрибути, атрибути параграфа та обведення між текстовими об'єктами. За замовчуванням використання інструмента «Піпетка» впливає на всі атрибути виділеної області. Для визначення атрибутів, на які має впливати цей інструмент, використовуйте діалогове вікно «Піпетка».

 1. Виділіть об’єкт, текстовий об’єкт або символи, атрибути яких необхідно змінити.

 2. Виберіть інструмент «Піпетка» .

 3. Перемістіть інструмент «Піпетка» на об'єкт, атрибути якого необхідно скопіювати. (Коли ви належним чином розмістите вказівник над текстом, на вказівнику з'явиться маленька літера «Т».)

 4. Виконайте одну з таких дій:

  • Клацніть інструмент «Піпетка», щоб скопіювати всі атрибути вигляду та застосувати їх до виділеного об'єкта.

  • Клацніть, утримуючи Shift, щоб скопіювати тільки колір з області, де наявні градієнт, візерунок, сітчастий об'єкт або розміщене зображення, та застосувати цей колір до виділеної заливки чи обведення.

  • Утримуйте натиснутою кнопку Shift, а потім Alt (Windows) або Option (Mac OS), коли клацаєте для додавання атрибутів вигляду об'єкта до атрибутів вигляду виділеного об'єкта. Такого ж результату можна досягти, якщо спершу клацнути, після чого натиснути та утримувати Shift+Alt (Windows) або Shift+Option (Mac OS).

   Примітка: ви також можете клацнути на невиділеному об’єкті, щоб скопіювати його атрибути, а потім, утримуючи Alt (Windows) або Option (Mac OS), клацнути на не виділеному об’єкті, до якого ці атрибути необхідно застосувати.

Копіювання атрибутів із робочого столу за допомогою інструмента «Піпетка»

 1. Виділіть об'єкт, атрибути якого необхідно змінити.

 2. Виберіть інструмент «Піпетка».

 3. Клацніть у будь-якому місці документа та продовжуйте утримувати кнопку миші натиснутою.

 4. Не відпускаючи кнопку миші, перемістіть вказівник на об'єкт на робочому столі комп'ютера, атрибути якого ви бажаєте скопіювати. Коли вказівник знаходитиметься прямо над потрібним об'єктом, відпустіть кнопку миші.

  Примітка.

  Інструмент «Піпетка» копіює з екрана лише RGB-кольори, якщо копіювання відбувається за межами поточного документа. На позначення того, що відбувається копіювання RGB-кольору з екрана, праворуч від інструмента «Піпетка» відображається чорний квадрат.

Вказування атрибутів, які можна скопіювати за допомогою інструмента «Піпетка»

 1. Двічі клацніть на інструменті «Піпетка».

 2. Виберіть атрибути, які ви бажаєте копіювати за допомогою інструмента «Піпетка». Ви можете копіювати такі атрибути вигляду, як прозорість, різноманітні властивості заливки та обведення, а також властивості символів та параграфів.

 3. Виберіть розмір області копіювання з меню «Розмір зразка растру».

 4. Натисніть «OK».