Про фрагменти

Веб-сторінки можуть містити багато елементів—текст HTML, бітові зображення, векторні зображення і т.д. Illustrator дозволяє використовувати фрагменти, щоб визначати краї різних веб-елементів вашої ілюстрації. Наприклад, якщо ілюстрація містить бітове зображення, яке потрібно оптимізувати в JPEG формат, а інші зображення краще оптимізувати в GIF файл, ви можете ізолювати бітове зображення, використовуючи фрагмент. Під час збереження ілюстрації у вигляді веб-сторінки за допомогою команди Зберегти для Інтернету та пристроїв кожен фрагмент можна зберегти як окремий файл із власним форматом, параметрами та таблицею кольорів.

Фрагменти в документі Illustrator відповідають коміркам таблиці на кінцевій веб-сторінці. За замовчуванням область фрагмента експортується як файл із зображенням, включений у комірку таблиці. Якщо ви бажаєте, щоб комірка таблиці містила текст HTML та колір тла замість файлу із зображенням, ви можете поміняти тип фрагменту на «Без зображення». Якщо ви бажаєте перетворити текст Illustrator на текст HTML, ви можете змінити тип фрагменту на текст HTML.

Фрагментоване зображення з різними типами фрагментів.
Фрагментоване зображення з різними типами фрагментів.

A. Без фрагмента зображення. B. Фрагмент зображення. C. Фрагмент тексту HTML. 

Фрагменти можна переглядати в монтажній області та в діалоговому вікні Зберегти для Інтернету та пристроїв. Фрагменти нумеруються зліва направо та зверху донизу, починаючи з верхнього лівого кута зображення. Якщо змінити знаходження усієї кількості фрагментів, нумерація фрагментів оновлюється для дзеркального відображення нового порядку.

Коли ви створюєте фрагмент, Illustrator фрагментує оточуючу ілюстрація на фрагменти таким чином, щоб підтримати макет, використовуючи таблицю на основі Інтернету. Є два типи автоматичної фрагментації: автофрагменти та підфрагменти. Автофрагменти представляють площу вашої ілюстрації, яку ви не визначили як фрагмент. Illustrator створює автофрагменти кожного разу, коли ви додаєте або змінюєте фрагменти. підфрагменти визначають визначені користувачем фрагменти, що накладаються, будуть поділені. Хоча автофрагменти нумеруються та відображають символ фрагменту, ви не можете виділяти їх окремо від базового фрагменту. При потребі Illustrator переформовує підфрагменти та автофрагменти під час вашої роботи.

Створення фрагментів

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Оберіть один або більше об’єктів на монтажній області й оберіть «Об’єкт» > «Фрагмент» > «Створити».

  • Оберіть інструмент «Фрагмент»  і перетягніть через площину, де бажаєте створити фрагмент. Перетягніть, утримуючи Shift, щоб обмежити фрагмент до квадрату. Утримуйте клавішу Alt (Windows) або клавішу Option (Mac OS), щоб розпочати малювання по центру.

  • Оберіть один або більше об'єктів на монтажній області та оберіть Об'єкт > Фрагмент  > Створити з виділення

  • Помістіть направляючі, де ви бажаєте створити виділити фрагмент з ілюстрації та оберіть Об'єкт > Фрагмент  > Створити з направляючих.

  • Оберіть наявний фрагмент та оберіть Об'єкт > Фрагмент  > Створити дублікат фрагменту

   Підказка: використовуйте команду «Об’єкт» > «Фрагмент» > «Створити», коли бажаєте, щоб розміри фрагменту підходили до границь елементу вашої ілюстрації. Коли ви перемішуєте або змінюєте елемент, область фрагменту автоматично підлаштовується таким чином, щоб оточувати ілюстрацію. Також використовуйте цю команду, щоб створити фрагмент, який захоплює текст та основні характеристики форматування з текстового об'єкту.

   Підказка: використовуйте інструмент «Фрагмент», команду «Створити з виділення» або команду «Створити з напрямних», коли бажаєте, щоб розміри фрагменту були незалежними від ілюстрації. Фрагменти, які ви створити одним із таких способів, з’являться у вигляді елементів панелі «Шари», і ви зможете їх пересувати, змінювати їх розмір та видаляти їх так само, як і інші векторні об’єкти.

Виділення фрагментів

Використовуйте інструмент «Виділення фрагменту» , щоб виділити фрагмент у вікні ілюстрації або діалоговому вікні «Зберегти для Інтернету й пристроїв».

 • Натисніть на фрагменті, щоб виділити його.
 • Клацніть, утримуючи Shift, щоб вибрати декілька фрагментів. (У діалоговому вікні «Зберегти для Інтернету та пристроїв» можна також перетягувати область виділення, утримуючи клавішу Shift.)
 • Під час роботи з накладанням фрагментів натисніть на видимий розділ базового фрагменту для вибору.

  Також ви можете виділяти фрагменти у вікні ілюстрації, виконуючи одне з наступного:

 • Щоб виділити фрагмент, створений командою Об'єкт > Фрагмент Створити, оберіть відповідну ілюстрацію на монтажній області. Якщо фрагмент прив'язаний до групи або шару, виберіть відповідну піктограму, прикріплену до групи або шару на панелі «Шари».
 • Щоб обрати фрагмент, створений за допомогою інструмента «Фрагмент», командою «Створити з виділення» або командою «Створити з напрямних», оберіть цей фрагмент на панелі «Шари».
 • Натисніть на фрагменті інструментом «Виділення» .
 • Щоб виділити сегмент контура або опорну точку на фрагменті, натисніть на будь-якому елементі інструментом «Часткове виділення».

  Примітка: ви не можете виділяти автофрагменти. Ці фрагменти затінені.

Установлення параметрів фрагментів

Параметри фрагменту визначають вигляд умісту фрагменту та функції в результуючій веб-сторінці.

 1. Виконайте одне з наступного, використовуючи інструмент «Виділення фрагменту»:
  • Виділіть фрагмент у вікні ілюстрації та оберіть «Об'єкт» > «Фрагмент» > «Параметри фрагменту».

  • Двічі клацніть по фрагменту у вікні Зберегти для Інтернету та пристроїв інструментом «Виділення фрагменту».

 2. Виділіть тип фрагменту та установіть відповідні параметри:

  Зображення.

  Оберіть цей тип, якщо бажаєте, щоб площа фрагменту була файлом із зображенням в результуючій веб-сторінці. Якщо ви бажаєте, щоб зображення відкривалося з HTML посилання, уведіть URL та цільовий набір кадрів. Ви також можете визначити повідомлення, яке з'явиться на панелі стану браузера при наведенні курсору на зображення, альтернативний текст, який з'являтиметься, коли зображення не буде видно, та колір тла для комірки таблиці.

  Без зображення.

  Оберіть цей тип, якщо бажаєте, щоб площа фрагменту містила текст HTML та колір тла на результуючій веб-сторінці. Уведіть потрібний текст в діалоговому вікні «Текст, що відображатиметься в комірці» та відформатуйте текст, використовуючи стандартні теги HTML. Будьте обережні, щоб не увести більше тексту, ніж може бути відображено в площині фрагменту. (Якщо ви уведете забагато тексту, він буде відображатися також на сусідніх фрагментах та пошкодить макет вашої веб-сторінки. Однак, так як ви не можете бачити текст в монтажній площині, ви цього не помітите, доки не побачите веб-сторінку у браузері). Установіть параметри Гориз та Верт, щоб змінити вирівнювання тексту в комірці таблиці.

  Текст HTML.

  Цей тип доступний тільки якщо ви створити цей фрагменту, виділивши текстовий об'єкт та обравши «Об'єкт»  > «Фрагмент»  > «Створити». Текст Illustrator перетворюється на текст HTML з основними атрибутами форматування в результуючій веб-сторінці. Оновіть текст в своїй ілюстрації, щоб відредагувати його. Установіть параметри Гориз та Верт, щоб змінити вирівнювання тексту в комірці таблиці. Ви також можете обрати колір тла для комірки таблиці.

  Підказка: щоб відредагувати текст для фрагментів тексту HTML у діалоговому вікні «Параметри фрагменту», змініть тип фрагмента на «Без зображення». Це розірве зв'язок з текстом об'єкту на монтажній площині. Щоб ігнорувати форматування тексту, першим словом текстового об'єкту уведіть <unformatted>.

Блокування фрагментів

Блокування фрагментів не дозволить вам випадково змінити фрагмент, наприклад, змінити його розмір або перемістити його.

 • Щоб заблокувати усі фрагменти, оберіть «Перегляд» > «Заблокувати фрагменти».
 • Щоб заблокувати окремі фрагменти, натисніть колонку редагування фрагментів на панелі «Шари».

Налаштування країв фрагмента

Якщо ви створити фрагмент за допомогою команди «Об'єкт» > «Фрагмент» > «Створити», розташування та розмір фрагменту прив'язуються до ілюстрації, в якій він знаходиться. Таким чином, якщо ви переміщуєте або змінюєте розмір ілюстрації, краї фрагменту налаштовуються автоматично.

Якщо ви створили фрагмент, використовуючи інструмент «Фрагмент», команду «Створити з виділення» або команду «Створити з напрямних», ви можете налаштувати фрагменти вручну наступними способами:

 • Щоб перемістити фрагмент, перетягніть фрагмент на нове місце, використовуючи інструмент «Виділення фрагмента» . Натисніть Shift, щоб обмежити пересування вертикальної, горизонтальної або 45° діагональної лінії.
 • Щоб змінити розмір фрагменту, виділіть цей фрагмент інструментом «Виділення фрагменту» та потягніть будь-який кут або сторону фрагменту. Ви також можете змінювати розміри фрагментів за допомогою інструмента «Виділення» та панелі «Трансформація».
 • Щоб вирівняти або розподілити фрагменти, використовуйте панель «Вирівнювання». Вирівнювання фрагментів дозволяє видалити непотрібні автофрагменти, щоб створити HTML меншого розміру, який буде більш ефективним.
 • Щоб змінити порядок стеку фрагментів, перетягніть фрагмент на нове місце в панелі Шари або виділіть команду «Об'єкт»  > «Знаходження».
 • Щоб розділити фрагмент, виділіть його та оберіть «Об’єкт» > «Фрагмент» > «Розділити фрагменти».

  Ви можете комбінувати фрагменти, які були створені будь-яким методом. Виділіть фрагменти та оберіть «Об'єкт» > «Фрагмент» > «Комбінувати фрагменти». Розміри та положення результуючого фрагменту відповідатимуть розміру та положенню чотирикутника, створеного за допомогою поєднання зовнішніх країв комбінованих фрагментів. Якщо сполучені фрагменти не є суміжними або мають різні пропорції чи вирівнювання, новосполучений фрагмент може накладатися на інші фрагменти.

  Щоб змінити розмір усіх фрагментів на розміри монтажної області, оберіть «Об'єкт» > «Фрагмент» > «Обрізати за монтажною областю». Фрагменти, які виходять за межі монтажної області, будуть обрізані, щоб підходити по розмірам до ілюстрації, а автофрагменти, які лежать всередині монтажної області, розтягуються до меж монтажної області; уся ілюстрація залишається такою ж самою.

Видалення фрагментів

Ви можете видалити фрагменти з ілюстрації, видаливши їх або звільнивши їх з відповідної ілюстрації.

 • Щоб видалити фрагмент, виділіть його та натисніть «Видалити». Під час створення фрагменту за допомогою команди «Об'єкт» > «Фрагмент» > «Створити», видаляється відповідна ілюстрація. Якщо ви бажаєте зберегти відповідну ілюстрація, звільніть фрагмент, а не видаляйте його.
 • Щоб видалити усі фрагменти, оберіть «Об'єкт» > «Фрагмент» > «Видалити усі». Фрагменти, що були створені за допомогою команди «Об'єкт» > «Фрагмент» > «Створити» звільняються, а не видаляються.
 • Щоб звільнити фрагмент, виділіть його та оберіть «Об'єкт» > «Фрагмент» > «Звільнити».

Показ або приховування фрагментів

 • Щоб приховати фрагменти у вікні ілюстрації, оберіть «Перегляд» > «Приховати фрагменти».
 • Щоб приховати фрагменти в діалоговому вікні «Зберегти для Інтернету й пристроїв», натисніть кнопку «Переключити видимість фрагментів» .
 • Щоб приховати номери фрагментів та змінити колір ліній меж фрагментів, оберіть «Редагування» > «Параметри» > «Швидкі напрямні та фрагменти» (Windows) або «Illustrator» > «Параметри» > «Швидкі напрямні та фрагменти» (Mac OS).

Створення мапи посилань

Мапи посилань дозволяють поєднувати одну або більше площ зображення, які називаються гарячими точками, з URL. Коли користувач натискає на гарячу точку, браузер завантажує зв'язаний файл.

Основна різниця між використанням мап та фрагментів для створення посилань полягає в тому як ілюстрація експортується у веб-сторінку. Використання мап посилань дозволяє зберігати ілюстрацію незмінною як окремий файл із зображенням, а при використанні фрагментів ілюстрація поділяється на окремі файли. Інша різниця між мапами посилань полягає в тому, що мапи посилань дозволяють зв'язувати багатокутні або прямокутні області ілюстрації, а фрагменти дозволяють зв'язувати тільки прямокутні області. Якщо вам потрібно зв'язувати тільки прямокутні області, краще використовувати фрагменти замість мап посилань.

Примітка.

Щоб уникнути неочікуваних результатів, не створюйте гарячі точки мап посилань у фрагментах, які містять посилання URL, як посилання мапи посилань, так посилання фрагментів можуть бути проігноровані деякими браузерами.

 1. Виділіть об'єкт, який бажаєте зв'язати з URL.
 2. На панелі «Атрибути» оберіть форму для мапи посилань за меню «Мапа посилань».
 3. Уведіть відносний або повний URL в текстове поле URL або оберіть його зі списку доступних URLв. Ви можете перевірити розташування URL, натиснувши кнопку «Переглядач».

  Примітка.

  Щоб збільшити кількість видимих елементів в меню URL, виділіть панель «Параметри» з меню панелі «Атрибути». Введіть значення від 1 до 30 для того, щоб зазначити бажану скільки записів URL, яка відображуватиметься у списку URL.