Можна задати розбиття на слова та рядки, автоматично налаштувавши розставлення переносів або використовуючи словник переносів.

Illustrator використовує ті самі композиційні методи розбиття на рядки та слова, що і Adobe InDesign. Більше відомостей про ці функції див. у веб-довідці.

Налаштування автоматичної розстановки переносів

Параметри, які ви вибрали для розстановки переносів, впливають на інтервал між рядками по горизонталі та на естетичний вигляд тексту на сторінці. Параметри розстановки переносів визначають, чи можуть слова переноситися та, у випадку, якщо можуть, то у яких саме.

 1. Щоб застосувати автоматичну розстановку переносів, зробіть одну з наступних дій:
  • Щоб увімкнути або вимкнути автоматичну розстановку переносів, виділіть або зніміть виділення параметра «Розставити переноси» на панелі «Абзац».

  • Щоб застосувати розстановку переносів до зазначених абзаців, у першу чергу, виберіть лише ті абзаци, які Ви бажаєте охопити.

  • Щоб вибрати словник для розстановки переносів, виберіть мову у меню «Мова» у нижній частині панелі «Символ».

 2. Щоб вказати параметри, виберіть «Розставлення переносів» у панелі меню «Абзац» і зазначте наступні параметри:

  Слова, довші за таку кількість літер: _.

  Зазначає мінімальну кількість символів слів із переносами.

  Після перших _ літер і перед останніми _ літерами.

  Зазначає мінімальну кількість символів у початку та наприкінці слова, яке може переноситися. Наприклад, якщо вказати для цих значень число 3, слово ароматний буде перенесено як аро- матний замість а- роматний або аромат- ний.

  Ліміт переносів.

  Вказує максимальну кількість послідовних рядків, у яких можлива розстановка переносів. Нуль означає необмежені послідовні дефіси, що дозволені у кінці рядків.

  Зона переносу.

  Зазначає відстань від правого краю абзацу, розмежовуючи частину рядка, у якій заборонено розстановку переносів. Параметр 0 дозволяє розстановку усіх переносів. Цей параметр застосовується лише у випадку застосування «Однорядкового компонувальника Adobe».

  Переносити слова з великої літери.

  Виберіть, щоб заборонити переноси в словах із великої літери.

Примітка.

Налаштування розставлення переносів можуть застосовуватися лише до латинських символів; ці параметри не впливають на двохбітові символи, доступні в китайському, японському й корейському шрифтах.

Використання словника переносів

Для визначення місця переносу слова Illustrator використовує словники Proximity. Ці словники дають вам змогу задати свою мову навіть для одного символу в тексті. Ви можете вибрати типовий словник і налаштувати його в діалоговому вікні «Параметри».

 1. Виберіть «Редагування» > «Параметри» > «Розставлення переносів» (Windows) або «Illustrator» > «Параметри» > «Розставлення переносів» (Mac OS).
 2. Виконайте будь-яку з таких дій:
  • Щоб змінити типовий словник переносів, виберіть мову у пункті «Мова за замовчуванням» і клацніть на «OK».

  • Аби додати слово до списку винятків, напишіть це слово у полі «Створити запис» і клацніть на «Додати».

  • Аби вилучити слово зі списку винятків, виділіть це слово і клацніть на «Вилучити».

Захист від розриву слів

Ви можете запобігти розриву слів у кінці рядків, наприклад, власних іменників або слів, що можуть невірно читатися при розстановці переносів. Ви також можете тримати декілька слів або групи слів разом — наприклад, кластери ініціалів та прізвищ.

 1. Виділіть символи, розриву яких необхідно запобігти.
 2. Оберіть «Без розриву» у меню панелі «Символ».

  Примітка.

  Якщо застосувати параметр «Без розриву» до багатьох сусідніх символів, у середині слова може відбутися обтікання текстом. Однак, якщо застосувати параметр «Без розриву» до більше, ніж одного рядка або тексту, текст не з'явиться.

Методи композиції

Вигляд тексту на сторінці залежить від комплексної взаємодії процесів, що називається композицією. Використовуючи виділені вами параметри міжслівних інтервалів, міжлітерного інтервалу, інтервалу між гліфами та розстановки переносів, програми Adobe оцінюють можливі розбиття на рядки та обирають таке, що найкраще підтримує вказані параметри.

Можна вибрати між між двома методами композиції: Багаторядковий компонувальник Adobe та Однорядковий компонувальник Adobe. Обидва методи оцінюють можливі розбиття та обирають той, що найкращим чином підтримує параметри розстановки переносів та вирівнювання тексту для даного абзацу. Метод композиції охоплює лише вибраний абзац або абзаци, щоб ви легко могли налаштувати різні методи композиції для різних абзаців.

Багаторядковий компонувальник

Багаторядковий компонувальник розглядає мережу точок розриву для діапазону рядків, і, таким чином, оптимізує передуючі рядки абзацу, щоб потім усунути особливо непривабливі розбиття.

Багаторядковий компонувальник здійснює композицію шляхом ідентифікації можливих точок розриву, оцінюючи їх та призначаючи вагому похибку на основі наступних принципів:

 • Для тексту, вирівняного зліва, справа та по центру, перевагу мають рядки, що знаходяться з правої сторони, та мають низьку похибку.

 • Для вирівняного тексту найвища важливість належить рівномірності літери та міжслівним інтервалам.

 • Розстановка переносів при можливості уникається.

Однорядковий компонувальник

Однорядковий компонувальник пропонує традиційний підхід до одночасної композиції одного рядка тексту. Цей параметр доступний, якщо необхідно контролювати вручну те, як рядки розбиваються. Однорядковий компонувальник використовує наступні принципи під час розгляду точки розриву:

 • Перевага надається більш довгим рядкам, ніж коротшим.

 • У вирівняному тексті стиснений або розгорнутий міжслівний інтервал має перевагу над розстановкою переносів.

 • У невирівняному тексті розстановка переносів має переваги над стисненими та розгорнутими міжлітерними інтервалами.

 • Якщо необхідно налаштувати інтервал, перевага надається компресії, а не розширенню.

  Щоб обрати один з цих методів, виділіть його у меню панелі «Абзац». Щоб застосувати цей метод до абзацу, спочатку виділіть текстовий об'єкт;щоб застосувати цей метод лише до поточного абзацу, спочатку поставте курсор на цей абзац.