Імпорт тексту

Ви можете імпортувати текст у ваших ілюстраціях з файлу, створеного в іншій програмі. Illustrator підтримує такі формати імпортування тексту:

 • Microsoft® Word для Windows 97, 98, 2000, 2002, 2003 та 2007

 • Microsoft Word для Mac OS X, 2004 та 2008

 • RTF (Rich Text Format)

 • Простий текст (ASCII) у кодуванні ANSI, Unicode, Shift JIS, GB2312, Китайському Big 5, Кирилиці, GB18030, Грецькому, Турецькому, Балтійському та Центральноєвропейському кодуванні

  Однією з переваг імпортування тексту з файлу замість копіювання та вставляння є те, що імпортований текст зберігає формат символів та абзацу. Наприклад, текст з файлу RTF зберігає в Illustrator шрифти і стилі. Ви також можете встановлювати параметри кодування та форматування, імпортуючи текст із простого текстового файлу.

  Примітка: за імпорту тексту з файлів Microsoft Word та RTF переконайтеся, що використані у файлі шрифти наявні у вашій системі. Відсутність шрифтів і шрифтових стилів, включно зі шрифтами, що мають таку саму назву, але інший формат (Type 1, TrueType або CID), може мати неочікувані наслідки. На японських системах через різницю в наборі символів текст, введений у Windows, може не відображатися на екрані комп'ютера у Mac OS.

Імпортування тексту до нового файлу

 1. Виберіть «Файл» > «Відкрити».
 2. Виберіть текстовий файл, який потрібно відкрити, і клацніть на «Відкрити».

Імпортування тексту в наявний файл

 1. Виберіть «Файл» > «Помістити». Виберіть текстовий файл, який потрібно імпортувати, і клацніть на «Помістити».
 2. Якщо ви вставляєте простий текстовий файл (.txt), виконайте наведене нижче і клацніть на «OK»:
  • Задайте набір символів і платформу, що були використані для створення файлу.

  • Виберіть параметр «Додаткове вертання каретки», щоб встановити, як Illustrator має обробляти додаткові символи вертання каретки у файлі.

  • Виберіть параметр «Додаткові пропуски», якщо бажаєте, аби Illustrator замінював рядки пробілів у файлі табуляцією. Введіть число пропусків, які мають замінятися символом табуляції.

Експортування тексту

Експортування у текстовий файл

 1. Використовуючи текстовий інструмент, виділіть текст, який ви бажаєте експортувати.
 2. Виберіть «Файл» > «Експорт».
 3. У діалоговому вікні «Експорт» виберіть місце для файлу і введіть назву файлу.
 4. Виберіть в якості формату файлу «Текстовий формат (TXT)».
 5. Введіть назву нового текстового файлу у полі назви, потім клацніть на «Записати» (Windows) або «Експорт» (Mac OS).
 6. Виберіть платформу і метод кодування, потім клацніть на «Експорт».

Розставлення тегів тексту для експортування у Flash

Ви можете експортувати текст із Illustrator до Adobe Flash різними способами. Ви можете експортувати текст як статичний, динамічний текст або текст вводу. Динамічний текст також дозволяє вам вказати URL для сайту, що відкриватиметься, коли користувач клацає на тексті. Додаткову інформацію про динамічний текст і текст введення дивіться у довідці Flash.

Текст Flash може містити текст у точці, текст в області, текст за контуром; весь текст перетворюється на текст в області у форматі SWF. Рамки розміру залишаються тими самими, і будь-які застосовані до них перетворення зберігаються у форматі SWF. Зв’язані текстові об’єкти експортуються індивідуально; якщо ви бажаєте маркувати й експортувати всі об’єкти у низці, переконайтеся, що ви виділили і промаркували кожний із них. Переповнення тексту імпортується у Flash Player як є.

Після того, як ви розставили теги тексту, ви можете імпортувати його у Flash, або експортуючи текст із Illustrator, або копіюючи і вставляючи текст.

Відео щодо ефективного перенесення тексту між Illustrator і Flash див. за адресою www.adobe.com/go/vid0199_ua.

Примітка.

Розставлення тегів тексту і їхнє зняття не змінює вихідного тексту в Illustrator. Ви можете змінити розставлення тегів у будь-який час, не змінюючи оригінал.

 1. Виділіть текстовий об’єкт і клацніть на «Текст Flash» на панелі керування.
 2. На панелі «Текст Flash» виділіть одне з наведеного нижче в меню «Текст»:

  Статичний текст.

  Експортує текст до Flash Player як звичайний текстовий об'єкт, який не можна змінювати динамічно або програмно у Flash. Вміст і вигляд тексту позначки визначається, коли ви займаєтесь авторською розробкою тексту.

  Динамічний текст.

  Експортує текст як «динамічний текст», який можна оновлювати програмно під час роботи програми за допомогою тегів і команд сценарію «Action». Ви можете використовувати динамічний текст для результатів спортивних змагань, біржових котирувань, газетних заголовків та для інших подібних цілей, де ви бажаєте оновлювати текст динамічно.

  Текст для редагування.

  Експортує текст як текст «для редагування», що є тим самим, що і «динамічний текст», але також дозволяє користувачеві редагувати текст у Flash Player. Ви можете використовувати текст вводу для форм, звітів та інших подібних цілей, де ви бажаєте, щоб користувачі вводили або редагували текст.

 3. (За потребою) Введіть назву зразка для текстового об’єкта. Якщо ви не ввели назву зразка, типова назва текстового об’єкта на панелі «Шари» використовується у Flash для маніпулювання даним текстовим об’єктом.
 4. Задайте «Тип візуалізації». Параметр «Використовувати апаратні шрифти» перетворює гліфи на шрифти пристрою (згладжування для апаратних шрифтів недоступне).

  Примітка.

  Назви шрифтів зазвичай використовуються дослівно і передаються безпосередньо до шрифтової системи платформи програвання, щоб розташувати шрифт. Проте є кілька особливих непрямих назв шрифтів, що перетворюються на інші назви шрифтів залежно від платформи. Ця непряма проекція встановлюється апаратно в кожній версії Flash Player для конкретної платформи, і шрифти для кожної платформи вибираються серед типових шрифтів системи або інших шрифтів, що видаються доступними. Окрім того непрямі перетворення задаються, щоб збільшити до максимуму подібність непрямих шрифтів на різних платформах.

  Анімація.

  Оптимізує текст для виводу в анімації.

  Придатність для читання.

  Оптимізує текст для зручності читання.

  Власний.

  Дає змогу задавати власні значення товщини й різкості тексту.

  Використовувати шрифти пристрою.

  Перетворює гліфи на шрифти пристрою. Для апаратних шрифтів згладжування недоступне.

  _sans, _serif і _typewriter.

  Перетворює західні непрямі шрифти між платформами, аби забезпечити схожий вигляд.

  Gothic, Tohaba (Gothic Mono) і Mincho.

  Перетворює японські непрямі шрифти між платформами, аби забезпечити схожий вигляд.

  Примітка.

  Додаткову інформацію про непрямі шрифті шукайте у документі специфікації Flash, що його ви знайдете на Adobe.com.

 5. (За потребою) Виберіть одне з наведеного нижче:

  Придатний для виділення.

  Робить експортований текст придатним для виділення у Flash.

  Показувати межі тексту.

  Робить межі тексту видимими у Flash.

  Параметри редагування символу

  Відкриває діалогове вікно «Вбудовування символів», щоб ви мали змогу вбудувати окремі символи у текстовий об’єкт. Ви можете вибрати символи, які ви бажаєте вбудувати, зі списку, що надається, ввести символи у текстовому полі «Включати ці символи», клацнути на «Автозаповнення» для автоматичного вибору символів, що мають бути вбудовані, або для поєднання цих варіантів.

 6. (Не обов’язково) Якщо текст промарковано як «Динамічний текст», ви можете задати URL сторінки, яку необхідно відкривати за клацання на тексті мишею, і потім виберіть цільове вікно, щоб вказати, де має завантажуватися сторінка:

  _self.

  Визначає поточний кадр у поточному вікні.

  _blank.

  Визначає нове вікно.

  _parent.

  Встановлює батьківський елемент для поточного кадру.

  _top.

  Встановлює кадр верхнього рівня в поточному вікні.

 7. Якщо ви позначили текст як «Текст вводу», задайте «Максимальну кількість символів», яку можна набрати у текстовому об’єкті.

Примітка.

Якщо ви позначили текст як «Текст Flash», ви можете виділити весь такий текст за один раз, вибравши «Виділити» > «Об’єкт» > «Динамічний текст Flash» або «Текст вводу Flash».