Про кольороподіли

Для відтворення як кольорових, так і безрастрових зображень, принтери зазвичай поділяють ілюстрацію на чотири форми (що називається тріадними кольорами) - по одній формі для блакитної, пурпурової, жовтої та чорної компоненти зображення. Ви можете також включати власні фарби (які називаються плашковими кольорами). У цьому випадку окрема форма буде створена для кожного плашкового кольору. У результаті поетапного нанесення цих фарб і поєднання кольорів відтворюється вихідне зображення.

Процес поділу зображення на два або більше кольорів називається кольороподілом, плівки, з яких створюються форми, називаються поділеними формами.

Складене зображення, надруковане на кольоровому лазерному принтері, у порівнянні з поділеними формами чотирьох кольорів, надрукованими на пристрої фотовиводу
Складене зображення, надруковане на кольоровому лазерному принтері, у порівнянні з поділеними формами чотирьох кольорів, надрукованими на пристрої фотовиводу.

Примітка.

Для виконання високоякісних поділів ви повинні працювати в тісному співробітництві з працівниками друкарні, консультуючись із ними перед початком кожної роботи й протягом її виконання. Відео про використання панелі «Перегляд кольороподілу» можна переглянути за адресою www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_ua.

Підготовка ілюстрацій для кольороподілу

Перш, ніж ви надрукуєте кольороподіли з Illustrator, непогано було би провести такі підготовчі роботи:

 • Впровадження керування кольором, в тому числі калібрування вашого монітора, вибір налаштувань кольору Illustrator.

 • Перевірте за допомогою програмної кольоропроби, як колір відображається на запланованому вивідному пристрої. Щоб попередньо переглянути, як виглядатимуть кольороподіли, натисніть «Вікно» > «Перегляд кольороподілу».

 • Якщо документ знаходиться в режимі RGB, оберіть «Файл» > «Колірний режим документу» > «Колір CMYK», аби перетворити його у режим CMYK.

 • Якщо ваша ілюстрація містить накладання кольорів, оптимізуйте їх так, аби вони друкувалися гладко (без дискретних смуг кольору).

 • Якщо ваша ілюстрація потребує трепінгу, встановіть відповідне накладання та трепінг.

 • Якщо ваша ілюстрація містить прозорі області чи накладання кольорів, скористайтеся попереднім переглядом результатів зведення і обміркуйте, які параметри зведення слід застосувати.

Примітка.

Використовуйте діалогове вікно «Живий колір» для глобального перетворення та зменшення кількості кольорів. Наприклад, якщо ви хочете перетворити документ з тріадними кольорами на документ з 2 плашковими кольорами, використовуйте «Призначити частину живих кольорів», визначте, які кольори і як слід призначити наявним кольорам.

Попередній перегляд кольороподілу

За допомогою панелі «Попередній перегляд кольороподілу» можна переглядати кольороподіл і накладання. Відео про використання панелі «Перегляд кольороподілу» можна переглянути за адресою www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_ua.

Попередній перегляд поділених форм на моніторі дозволяє переглядати об’єкти з плашковими кольорами документа, а також перевіряти таке:

Насичений чорний.

Перегляд кольороподілів дозволяє визначити зони, які друкуватимуться насиченим чорним кольором, тобто тріадним чорним кольором (K), змішаним із кольоровими фарбами для зменшення прозорості й одержання більш насиченого кольору.

Накладання.

Цей параметр дає змогу побачити результати змішування, застосування прозорості й накладання кольорів на виході після поділу кольорів. Ефекти накладання можна також побачити, коли файл виводиться на пристрій друку зі сполученням кольорів.

Примітка.

Панель «Попередній перегляд кольороподілу» в Illustrator дещо відрізняється від аналогічних панелей в InDesign та Acrobat, зокрема панель попереднього перегляду в Illustrator призначено лише для режиму документа CMYK.

 1. Виберіть команду «Вікно» > «Перегляд кольороподілу».
 2. Виберіть пункт Перегляд накладання кольорів.
 3. Виконайте будь-яку з таких дій:
  • Щоб приховати на екрані чорнило поділу, натисніть на значок ока , який знаходиться ліворуч від назви поділу. Щоб переглянути поділ, клацніть ще раз.

  • Щоб приховати всі чорнила поділу, окрім одного, клацніть на піктограму ока для цього поділу, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS). Щоб знову переглянути всі поділи, ще раз клацніть на піктограму ока, утримуючи клавішу Alt (Windows) або Option (Mac OS).

  • Для одночасного перегляду всіх процесів натисніть значок CMYK .

 4. Щоб повернутися до звичайного режиму перегляду, зніміть прапорець Перегляд накладання кольорів.

Хоча перегляд кольороподілу на моніторі може допомогти у виявленні проблем без витрат на друкування кольороподілу, але вплив трепінгу, параметри світлочутливого шару, типографські позначки, напівтонові растри й роздільна здатність залишаються недоступними для перегляду. Для перевірки цих налаштувань зверніться до свого постачальника послуг друку, застосовуючи цілісні чи накладні відтиски. Налаштування видимості чи прихованості чорнил у панелі «Попереднього перегляду кольороподілу» не впливає на фактичний процес поділів і стосується лише їх відображення на екрані під час попереднього перегляду.

Примітка.

Об'єкти, які містяться в прихованих шарах, не відображаються під час перегляду на екрані.

 1. Виберіть команду «Файл» > «Друк».
 2. Оберіть принтер та файл PPD. Для того, аби виконати друк у файл, а не на принтер, оберіть «Файл Adobe PostScript®» або «Adobe PDF».
 3. Виберіть «Вивід» у лівій стороні діалогового вікна «Друк».
 4. Для «Режиму» оберіть «Поділені форми» (централізовано) або «Поділені форми In-RIP».
 5. Вкажіть емульсію, експозицію зображення, роздільну здатність принтера для поділених форм.
 6. Вкажіть параметри друкованих форм кольороподілу, які ви хочете використати:
  • Для скасування друку колірної форми клацніть на значок принтера після кольору в переліку параметрів «Параметри фарб документа». Для відновлення друку форми натисніть на значок іще раз.

  • Для перетворення всіх плашкових кольорів на тріадні, так, що вони будуть друкуватися як частина форм тріадних кольорів, а не на окремих формах, оберіть «Перетворити всі плашкові кольори на тріадні».

  • Для перетворення конкретного плашкового кольору на тріадний натисніть на значок плашкового кольору після кольору в переліку «Параметри фарб документа». З’являється значок чотирифарбного тріадного кольору . Для перетворення на плашковий колір натисніть знов.

  • Для накладання всіх чорних фарб оберіть «Накладання чорного».

  • Для зміни частоти растру, кута встановлення растру, форми напівтонових крапок для форми, два рази клацніть на назві фарби. Окрім того, ви можете клацнути на наявні параметри у переліку «Параметри фарб документу», після чого виконати потрібні налаштування. Слід пам'ятати, однак, що типові значення частоти та кута встановлення растру визначаються файлом PPD. Перед створенням власних напівтонових растрів переконайтеся, що ваша типографія підтримує такі значення.

   Підказка: якщо ваша ілюстрація містить більш ніж один плашковий колір, особливо взаємодію двох або більше плашкових кольорів, для кожного плашкового кольору призначте різні кути екрана.

 7. Встановіть додаткові параметри у діалоговому вікні «Друк».

  Зокрема, ви можете задати, як розташовувати, масштабувати та обрізати ілюстрацію; встановити позначки принтера та випуск за обріз; обрати параметри зведення для прозорих ілюстрацій.

 8. Натисніть кнопку «Друк».

Примітка.

Відео про використання панелі «Перегляд кольороподілу» можна переглянути за адресою www.adobe.com/go/lrvid4021_ai_ua.

Режими кольороподілу

Illustrator підтримує два поширених робочих процеси, або режими PostScript, для створення кольороподілів. Основна різниця між ними полягає в тому, де створюється кольороподіл — на головному комп'ютері (система використовує Illustrator та драйвер принтера), або у RIP (растровому процесорі зображення) вивідного пристрою.

У традиційному централізованому, попередньо поділеному процесі Illustrator створює дані PostScript для кожного поділу, який потрібний для документа, і передає цю інформацію на пристрій виводу.

У новітньому робочому процесі на основі RIP нове покоління процесорів PostScript RIP виконує кольороподіл, трепінг та навіть керування кольором у RIP, в результаті чого головний комп'ютер лишається вільним для виконання інших задач. Внаслідок такого підходу Illustrator витрачає менше часу на генерацію файлів, також мінімізується обсяг даних, які потрібно передати для виконання конкретного завдання друку. Наприклад, замість передавання інформації PostScript для чотирьох або більше сторінок для централізованого друку кольороподілів, Illustrator надсилає інформацію PostScript для одного складеного файлу PostScript для обробки у RIP.

Емульсія та експозиція зображення

Емульсійним називається фоточутливий шар на плівці або на папері. Догори (правильне читання) означає, що текст зображення буде читатися (тобто, «правильне читання»), коли фоточутливий шар направлено догори. Донизу (правильне читання) означає, що текст читається, коли фоточутливий шар направлено від вас. Зазвичай, зображення, що друкуються на папері, друкуються «Догори» (правильне читання), на той час як зображення, що друкуються на плівці, зазвичай друкуються «Донизу» (правильне читання). Дізнайтеся у своїй типографії, якому розташуванню емульсійного шару там віддають перевагу.

Щоб дізнатися, який шар повернутий до вас — емульсійний або неемульсійний (який також називається основою), подивіться на кінцеву плівку під яскравим освітленням. Одна сторона виглядає світлішою від іншої. Тьмяніша сторона є емульсійною; а більш блискуча — це основа.

Експозиція зображення є важливою, якщо ілюстрація друкується як позитивна або негативна плівка. Зазвичай постачальники послуг друку в США потребують негативних плівок, а в Європі та Японії — позитивних. Якщо ви не впевнені, який тип зображення слід використати, проконсультуйтеся у типографії.

Якщо ви бажаєте надрукувати об'єкт на всіх формах процесу друку, в тому числі на формах плашкових кольорів, ви маєте конвертувати його у колір суміщення. Міткам суміщення, міткам обрізки, інформації про сторінку автоматично призначаються кольори суміщення.

 1. Виділіть об'єкт.
 2. На панелі «Зразки» натисніть на зразок кольору суміщення , за замовчуванням розташований у першому рядку зразків.

  Примітка.

  Для зміни вигляду кольору суміщення на екрані, який за замовчуванням є чорним, використовуйте панель «Колір». Колір, який ви визначаєте, буде використовуватися для представлення на екрані об'єктів, зафарбованих кольором суміщення. Ці об'єкти у композиції завжди будуть друкуватися як сірі та однакового тону для всіх фарб у поділених формах.