Illustrator забезпечує різноманітні параметри для форматування азійських символів. Наприклад, ви можете встановити такі атрибути для азійських шрифтів Open Type: тате-чу-йоко, акі, варичу, моджісорое, модзікумі, кінсоку, бурасагарі та курикесі модзі шорі. Крім того, ви можете поєднати азійські та романські шрифти і створити складені шрифти.

Примітка.

Якщо потрібно використовувати шрифти стандарту GB18030 для спрощеного варіанта китайської мови у Windows XP, перегляньте файл «readme» в папці Illustrator CS5\Simplified Chinese\Goodies\Optional Extensions\GB18030.

Показ параметрів тексту для азійських мов

Типово Illustrator приховує параметри азійського тексту на панелях «Символ», «Абзац», «OpenType» і меню «Текст».

 1. Виберіть «Редагування» > «Параметри» > «Текст» (Windows) або «Illustrator» > «Параметри» > «Текст» (Mac OS).
 2. Виберіть «Показувати параметри тексту для азійських мов» і клацніть на «OK».

  Також ви можете керувати тим, як показуватимуться назви шрифтів (англійською чи вашою рідною мовою), ставлячи або знімаючи позначку «Показувати назви шрифтів англійською».

Примітка.

Ваша операційна система повинна підтримувати мови, з якими ви бажаєте працювати. Зверніться до виробника апаратного та програмного забезпечення за додатковою інформацією.

Встановлення атрибутів азійського шрифту OpenType

Азійські шрифти OpenType можуть містити певні функції, які є недоступними в поточних файлах PostScript та шрифтах TrueType. Окрім того, азійські шрифти OpenType мають варіанти накреслення гліфів для багатьох символів.

 1. Оберіть символи або текстові об'єкти, до яких ви хочете застосувати параметр. Якщо ви не виділили ніякого тексту, параметри застосуються до наступного створеного тексту.
 2. Переконайтеся, що вибрано шрифт OpenType.

  Дивіться меню «Текст» > «Шрифт»; шрифти OpenType показуються зі значком .

 3. На панелі OpenType встановіть один із наведених нижче параметрів:

  Пропорційні метрики.

  Кернінг відповідає пропорційним метрикам шрифту.

  Стиль H або V.

  Перемикає шрифти хірагани, що мають різні гліфи для горизонтального й вертикального тексту, такі як стягнуті звуки, подвійні приголосні, фонетичні індекси.

  Латинський курсив.

  Замінює літери й цифри половинної ширини на курсив.

Заміна азійських символів на іншу форму гліфа

 1. Виділіть символи, які бажаєте замінити.
 2. Виберіть якийсь параметр у меню панелі «Гліфи». Якщо ви не бачите наведені нижче параметри, встановіть «Показувати параметри тексту для азійських мов» в уподобаннях тексту. Якщо параметр затемнено, дана форма гліфа недоступна для поточного шрифту:

  Традиційні форми.

  Замінює виділені символи на традиційні форми.

  Ускладнені форми.

  Замінює виділені символи на ускладнені форми.

  Форми JIS 04.

  Замінює виділені символи на форми JIS 04.

  Форми JIS 90.

  Замінює виділені символи на форми JIS 90.

  Форми JIS 78.

  Замінює виділені символи на форми JIS 78.

  Форми JIS 83.

  Замінює виділені символи на форми JIS 83.

  Моноширинні форми половинної ширини.

  Замінює гліфи виділених латинських символів на моноширинні hankaku (половинної ширини).

  Моноширинні форми третинної ширини.

  Замінює гліфи виділених латинських символів на моноширинні символи третинної ширини.

  Моноширинні форми у чверть ширини.

  Замінює гліфи виділених латинських символів на моноширинні символи у чверть ширини.

  Підказка: щоб повернути варіанти гліфів до типової форми, виділіть їх і виберіть «Повернути до типових форм» у меню панелі «Гліфи». Цим методом не можна скористатися для перетворення гліфів, що були застосовані через стиль символу.

Зазначення способу вимірювання інтерліньяжу в азіатському тексті

 1. Виділіть абзаци, які ви бажаєте налаштувати.
 2. Виберіть параметра інтерліньяжу у меню панелі «Абзац».

  Інтерліньяж за нижнім краєм / інтерліньяж за верхнім краєм / інтерліньяж в азійському тексті / азійський текст: інтерліньяж за верхнім краєм / інтерліньяж

  Вимірює інтервал між лініями тексту від верхньої частини однієї лінії до верхньої частини наступної. Коли ви використаєте інтерліньяж за верхнім краєм, перший рядок тексту у абзаці вирівнюється до верхньої частини рамки розміру.

  Інтерліньяж за нижнім краєм.

  Для горизонтального тексту вимірює простір між рядками тексту з базової лінії тексту. Коли ви використовуєте інтерліньяж за нижнім краєм, з'являється інтервал між першим рядком тексту та рамкою розміру. Галочка у полі означає, який параметр обрано.

  Примітка: обраний параметр інтерліньяжу не впливає на кількість інтерліньяжу між рядками, лише на те, як він вимірюється.

Поворот символів половинної ширини у вертикальному тексті

Напрямок символів половинної ширини, таких як латинський текст або цифри, змінюється у вертикальному тексті. За замовчуванням символи половинної ширини повертаються незалежно.

Якщо ви не бажаєте, щоб символи половинної ширини поверталися, зніміть позначку на пункті «Стандартне вирівнювання вертикального латинського» у меню панелі «Символ».

Латинський текст перед повертанням і після нього
Латинський текст перед повертанням і після нього

Використання tate-chu-yoko

Taтe-чу-йоко (також називається кумімодзі та ренмодзі) є блоком горизонтального тексту, укладеного у рядки вертикального тексту. Застосування тате-чу-йоко спрощує читання таких символів половинної ширини, як числа, дати та короткі слова іншомовного походження у вертикальному тексті.

Числа без tate-chu-yoko (ліворуч) порівняно із числами, повернутими за допомогою tate-chu-yoko (праворуч)
Числа без tate-chu-yoko (ліворуч) порівняно із числами, повернутими за допомогою tate-chu-yoko (праворуч)

 1. Виділіть символи і виберіть «Тате-чу-йоко» в меню панелі «Символ». (Виберіть знову, щоб вимкнути тате-чу-йоко).
 2. Виберіть будь-які з наведених нижче налаштувань тате-чу-йоко в меню панелі «Символ»:

  Вгору/Вниз.

  Встановлює додатнє значення, щоб пересунути текст вгору, і від’ємне, що пересунути його вниз.

  Ліворуч/Праворуч.

  Встановлює додатнє значення, щоб пересунути текст праворуч, і від’ємне, що пересунути його ліворуч.

  Примітка: використовуйте tsume або трекінг на панелі «Символи», щоб регулювати відстань між символами для tate-chu-yoko.

  Примітка: якщо параметр «Tate-chu-yoko» не показується, вам слід вибрати «Показувати параметри тексту для азійських мов» в уподобаннях тексту.

Використання акі.

Акі - це пусте місце перед символом і після нього. Зазвичай фіксовані проміжки застосовуються між символами на базі налаштувань модзікумі для абзацу. Ви можете змінити налаштування модзікумі для спеціальних символів, використовуючи параметри «Вставити акі» на панелі «Символ». Наприклад, щоб додати пропуск перед круглою дужкою, скористайтеся параметром «Вставити акі (ліворуч)».

Дужки без акі (ліворуч) у порівнянні з дужками з акі (праворуч).
Дужки без акі (ліворуч) у порівнянні з дужками з акі (праворуч).

 1. Виділіть символи, які ви бажаєте налаштувати інструментом «Текст», і виконайте будь-яку дію на панелі «Символ»:
  • Щоб додати акі перед символом чи після нього, виберіть бажану величину акі в меню «Вставити акі (ліворуч)» або «Вставити акі (праворуч)» на панелі «Символ». Наприклад, якщо ви встановили 2bu, додається половина повноширинного пропуску, а якщо 4bu - чверть повноширинного пропуску.

  • Щоб стиснути акі між символами, вкажіть відсоток для «Цуме» . Що більший відсоток, то вужче акі між символами.

  Примітка.

  Якщо ви не бачите параметри «Вставити акі» або «Цуме», встановіть «Показувати параметри тексту для азійських мов» в уподобаннях тексту.

  Символи без tsume (ліворуч) у порівнянні із символами з tsume (праворуч).
  Символи без tsume (ліворуч) у порівнянні із символами з tsume (праворуч).

Використання варичу

Параметр «Варичу» на панелі «Символ» зменшує розмір шрифту виділеного тексту до певного відсотка оригіналу і розподіляє текст горизонтально чи вертикально, відповідно до орієнтації, по кількох рядках.

Вертикальний і горизонтальний текст із warichu.
Вертикальний і горизонтальний текст із warichu.

 1. Виділіть текст і виберіть «Warichu» в меню панелі «Символ». (Виберіть знову, щоб вимкнути).
 2. Виберіть будь-які з наведених нижче налаштувань warichu в меню панелі «Символ»:

  Рядки.

  Визначає, скільки рядків тексту з’явиться як символи warichu.

  Інтервал між рядками.

  Визначає відстань між рядками символів warichu.

  Масштаб.

  Встановлює розмір символів warichu як відсоток розміру батьківського тексту.

  Вирівнювання.

  Встановлює вирівнювання символів warichu. Наприклад, у вертикальній сітці рамки, якщо вибрати «Верх», початок символу warichu буде вирівняний за верхом рамки. На зображенні вирівнювання показується, як виглядатиме текст warichu відносно батьківського тексту.

  Параметри переходу на новий рядок.

  Визначає мінімальне число символів, потрібних перед розривом рядку й після нього, щоб розпочати новий рядок.

Вирівнювання азіатських символів з Моджісорое (Mojisoroe)

Mojisoroe — це вирівнювання символів у азіатському тексті. Коли у рядку тексту містяться символи різного розміру, можна вказати спосіб вирівнювання тексту до найбільших символів у рядку: зверху, по центру або знизу круглої шпації (справа, по центру та зліва для вертикальних кадрів), до латинської базової лінії або до верхнього або нижнього фрагменту ICF (справа або зліва для вертикальних кадрів). ICF (простір ідеографічного символу, Ideographic Character Space) — це середня висота та ширина, використовувана дизайнером шрифту для розробки ідеографічних символів, виконаних у вигляді шрифту.

Параметри вирівнювання символів.
Параметри вирівнювання символів.

A. Маленькі символи, вирівняні за нижньою стороною. B. Маленькі символи, вирівняні за центром. C. Маленькі символи, вирівняні за верхньої стороною. 
 1. У меню панелі «Символ» оберіть параметр у підменю «Вирівнювання символу»:

  Базова лінія латиниці.

  Вирівнює маленькі символи в рядку за великими символами.

  Кругла шпація зверху/справа, кругла шпація по центру або кругла шпація знизу/зліва.

  Вирівнює невеликі символи у рядок до вказаної позиції круглої шпації великого символу. У вертикальних текстових рамках «Кругла шпація зверху/справа» вирівнює текст за правим краєм, а «Кругла шпація знизу/зліва» вирівнює текст за лівим краєм ICF.

  ICF зверху/справа та ICF знизу/зліва.

  Вирівнює невеликі символи у рядок до ICF, вказаного великими символами. У вертикальному текстовому фреймі ICF зверху/справа вирівнює текст справа від ICF, а ICF знизу/зліва — зліва.

Використання mojikumi

Mojikumi визначає композицію японського тексту для інтервалів між японськими та латинськими символами, розділовими знаками, спеціальними символами, початком та кінцем рядка, цифрами. Також ви можете встановлювати відступи абзацу.

Наявні правила проміжків між символами в Illustrator відповідають специфікацію японського промислового стандарту (JIS) - JISx4051‑1995. Ви можете вибрати попередньо визначені набори модзікумі, що їх надає Illustrator.

Окрім того, ви можете створювати особливі набори модзікумі. У новому наборі модзікумі ви можете редагувати налаштування проміжків, які ви багато використовуєте, наприклад, проміжків між крапкою і наступною дужкою. Наприклад, ви можете створити формат інтерв’ю, в якому має бути тире перед питанням, а відповіді мають знаходитися у дужках.

Вибір набору модзікумі для абзацу

 1. Установіть «Кернінг» на нуль на панелі «Символ».
 2. На панелі «Абзац» виберіть параметр зі спливаючого меню «Набір mojikumi»:

  Немає Відключає використання mojikumi.

  Набір mojikumi YakumonoHankaku. Використовує половинний інтервал для пунктуації.

  Набір mojikumi GyoumatsuYakumonoHankaku. Застосовує інтервал повної ширини для більшості символів, окрім останнього символу в рядку.

  YakumonoHankaku (ліворуч) і GyoumatsuYakumonoHankaku (праворуч).
  YakumonoHankaku (ліворуч) і GyoumatsuYakumonoHankaku (праворуч).

  Набір mojikumi GyoumatsuYakumonoZenkaku. Застосовує інтервал повної ширини для більшості символів, у тому числі для останнього символу в рядку.

  Набір mojikumi YakumonoZenkaku. Використовує інтервал повної ширини для пунктуації.

  GyoumatsuYakumonoZenkaku (ліворуч) і YakumonoZenkaku (праворуч).
  GyoumatsuYakumonoZenkaku (ліворуч) і YakumonoZenkaku (праворуч).

Створити новий набір модзікумі

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть «Текст» > «Параметри Mojikumi».

  • Виберіть «Параметри Mojikumi» у спливаючому меню «Набір Mojikumi» на панелі «Абзац».

 2. Клацніть на «Створити» в діалоговому вікні «Параметри Mojikumi».
 3. Введіть назву нового набору модзікумі, вкажіть наявний набір, на базі якого створюватиметься новий, і клацніть на «OK».
 4. Виберіть відсотки (%) або «bu» у спливаючому меню «Одиниці».
 5. Задайте значення «Бажано», «Мінімум» і «Максимум» для кожного параметра. Значення «Мінімум» використовується для стискання рядків для кінсоку (вкажіть значення менше за значення «Бажано»). Значення «Максимум» використовується для розгортання рядків для повністю вирівняного тексту (вкажіть значення більше за значення «Бажано»).

  Примітка.

  Залежно від типу символу ви можете задати однакові значення для «Бажано», «Мінімум» і «Максимум», якщо не бажаєте змінювати інтервали.

 6. Клацніть на «Зберегти» або «OK», щоб зберегти налаштування. Клацніть на «Скасувати», якщо не бажаєте зберігати налаштування.

  Примітка.

  Коли ви складаєте японський текст із великою кількістю пропусків половинної ширини або з латинськими дужками, проблеми з компонуванням тексту ускладнюються. Ми радимо уникати латинських дужок і використовувати для японського тексту повноширинні дужки. Використовуйте латинські дужки лише тоді, коли ви вставляєте у японський текст досить довгі англійські речення, або коли невикористання латинських дужок призводить до більш серйозної проблеми.

Робота з наборами модзікумі

 1. У діалоговому вікні «Налаштування модзікумі» виконайте одну з наведених нижче дій:
  • Щоб експортувати набір, натисніть «Експорт», виберіть розташування для файлу, введіть ім'я і натисніть «Зберегти». Illustrator запише файл у форматі MJK.

  • Щоб імпортувати набір, клацніть на «Імпортувати», виберіть файл MJK і клацніть на «Відкрити».

  • Щоб вилучити набір, виберіть його у спливаючому меню «Модзікумі», потім клацніть на «Вилучити». Цілий текст, до якого був застосований набір модзікумі, повертається до типових налаштувань.

  Примітка.

  Ви не можете вилучати попередньо визначені набори модзікумі.

Використання кінсоку

Кінсоку встановлює розбиття на рядки для японського тексту. Символи, що не можуть бути поставлені на початку або в кінці рядку, називаються символами кінсоку. Illustrator має жорсткі та м’які набори кінсоку, а Photoshop має слабкі та максимальні набори. Слабкі набори кінсоку пропускають символи, що означають довгі голосні, а також маленькі символи хірагани. Ви можете використовувати ці набори або додавати чи вилучати символи кінсоку, створюючи нові набори.

Також ви можете визначати висячі символи для висячої японської пунктуації і визначати символи, що не можуть розділятися, коли довжину рядка перевищено.

Ви можете вказати чи заштовхувати, чи випинати текст так, щоб символи кінсоку ставилися правильно.

Вибір налаштувань кінсоку для абзацу

 1. На панелі «Абзац» виберіть параметр зі спливаючого меню «Набір Kinsoku»:

  Немає.

  Вимикає використання kinsoku shori.

  М’який або жорсткий.

  Не дозволяє виділеним символам починати або закінчувати рядок.

Створення набору kinsoku

 1. Виконайте одну з таких дій:
  • Виберіть «Текст» > «Параметри Kinsoku Shori».

  • Виберіть «Параметри Kinsoku» у спливаючому меню «Набір Kinsoku» на панелі «Абзац».

 2. У діалоговому вікні «Параметри Kinsoku Shori» клацніть на «Створити набір».
 3. Введіть назву нового набору кінсоку, вкажіть наявний набір, на базі якого створюватиметься новий, і клацніть на «OK».
 4. Щоб додати символ у полі, виділіть поле і виконайте одну з наведених нижче дій:
  • Введіть символ у полі вводу, потім клацніть на «Додати».

  • Вкажіть систему кодування (Shift JIS, JIS, Kuten або Unicode), введіть код, клацніть на «Додати».

 5. Щоб вилучити символ із поля, виділіть цей символ і клацніть на «Вилучити» Або натисніть Backspace (Windows) чи Delete (Mac OS).
 6. Щоб перевірити, чи правильно вибрано поточний набір символів, виберіть Shift JIS, JIS, Kuten або Unicode і виведіть систему кодування.
 7. Клацніть на «Зберегти» або «OK», щоб зберегти налаштування. Клацніть на «Скасувати», якщо не бажаєте зберігати налаштування.

Використання набору кінсоку

 1. У діалоговому вікні «Налаштування кінсоку шорі» виконайте одну з наведених нижче дій:
  • Щоб експортувати набір кінсоку, клацніть на «Експорт». Виберіть розташування для файлу, введіть ім'я файлу і натисніть «Зберегти».

   Illustrator запише файл у форматі KSK.

  • Щоб імпортувати набір кінсоку, клацніть на «Імпортувати». Виберіть файл KSK і клацніть на «Відкрити».

  • Щоб вилучити набір кінсоку, виберіть набір кінсоку, що його бажаєте вилучити, у спливаючому меню. Клацніть на «Вилучити набір».

   Примітка: ви не можете вилучати попередньо визначені набори kinsoku.

Встановлення параметрів розбиття рядків kinsoku

Кінсоку шорі або модзікумі мають бути вибрані для використання наведених параметрів переходу на новий рядок.

 1. У меню панелі «Абзац» виберіть «Текст кінсоку шорі», потім виберіть один із зазначених нижче методів:

  Перемістити в попередній рядок.

  Пересуває символи вгору до попереднього рядка, щоб не дати забороненим символам закінчувати або починати рядок.

  Перемістити в наступний рядок.

  Пересуває символи вниз до наступного рядка, щоб не дати забороненим символам закінчувати або починати рядок.

  Переміщувати лише в наступний рядок.

  Завжди пересуває символи вниз до наступного рядка, щоб не дати забороненим символам закінчувати або починати рядок. Заштовхування не відбувається.

  Позначка показує, який метод вибрано.

Ввімкнення та вимкнення бунрі-кінсі

Коли бунрі-кінсі ввімкнено, символи, визначені у розділі «Бунрі-кінсі» діалогового вікна «Налаштування кінсоку шорі», не будуть розриватися.

 1. На панелі «Абзац» виберіть «Бунрі-кінсі» у меню панелі.

  Примітка.

  Цей параметр доступний лише за ввімкненого кінсоку шорі.

Задайте параметри burasagari

Burasagari дозволяє однобітові крапки, двобітові крапки, однобітові коми та двобітові коми випадають за межі рамки розміру абзацу.

 1. На панелі «Абзац» оберіть «Burasagari» в меню панелі.
 2. Виберіть параметр у підменю:

  Немає.

  Виключає висячу пунктуацію.

  Звичайним чином.

  Включає висячу пунктуацію без форсування розривних ліній до краю рамки розміру.

  Примусово.

  Примусово переміщує знаки пунктуації за межі рамки розміру шляхом розширення ліній, що закінчуються одним із символів висячої пунктуації.

  Примітка: параметри Burasagari доступні, коли Kinsoku Shori налаштовані на «Немає».

Використання kurikaeshi moji shori

Ви можете регулювати, як символи, що повторюються в японському тексті, обробляються параметром «Курикесі модзі шорі» на панелі «Абзац». Типово позначка подвійного символу замінюється на другий символ, якщо два однакових символи йдуть один за одним у тілі тексту. Коли цей параметр вибрано, обидва символи показуються, якщо їх розділяє розрив рядка.

GyoumatsuYakumonoZenkaku (ліворуч) і YakumonoZenkaku (праворуч).
Текст без Kurikaeshi Moji Shori (праворуч) порівняно з текстом із Kurikaeshi Moji Shori (праворуч).

 1. Використовуючи будь-який текстовий інструмент, виділіть абзац тексту, до якого ви бажаєте застосувати оброблення повторюваних символів. Якщо тексту немає, це налаштування буде застосоване до нового тексту.
 2. На панелі «Абзац» виберіть «Курикесі модзі шорі» з меню панелі.