Вказання місця додавання нового об’єкта в порядку стекування

Illustrator послідовно додає об'єкти до стеку, починаючи з того об'єкта, який був намальований першим.

Спосіб об'єднання об'єктів у стек визначає спосіб їх відображення під час накладання. Порядок об'єднання об'єктів у стек залежить від поточного режиму малювання. Якщо створити новий шар, коли ввімкнено режим «Звичайне малювання», новий шар буде розміщено над активним шаром, а нові об'єкти з'являтимуться над усіма іншими об'єктами активного шару. Натомість, у режимі «Малювання позаду» новий шар розміщується одразу під активним шаром, а нові об'єкти з'являтимуться під вибраним об'єктом або, якщо не вибрано жодного об'єкта – на найнижчому рівні активного шару.

Ви можете змінити порядок стекування (він також називається порядок розфарбування) об'єктів у ілюстрації коли завгодно за допомогою панелі «Шари» або команд «Об'єкт > Знаходження».

 1. На панелі «Шари» виконайте одну з наступних дій:

  • У режимі «Малювання позаду» виберіть об'єкт, під яким потрібно розмістити новий об'єкт.

  • Якщо ввімкнено режим «Звичайне малювання», щоб додати новий об'єкт на найвищому рівні шару, зробіть цей шар активним, клацнувши на його назві. Якщо ввімкнено режим «Малювання позаду», щоб додати новий об'єкт на найнижчому рівні шару, зробіть цей шар активним, клацнувши на його назві.

Зміна порядку стекування за допомогою панелі «Шари»

Елемент, що є найвищим на панелі «Шари», знаходиться на початку стеку, а найнижчий елемент на панелі «Шари» знаходиться в кінці стеку. У шарі об'єкти також стекуються згідно ієрархії. Під час створення декількох шарів у ілюстрації ви можете керувати відображенням об'єктів накладання.

 1. Виконайте будь-яку з таких дій:

  • Перетягніть назву елементу та відпустіть кнопку миші, коли на потрібному місці з'являться позначки вводу чорного кольору. Позначки вводу чорного кольору з'являться між двома іншими елементами на панелі або з лівого та правого країв шару або групи. Елементи, які розподілені по шару або групі переміщуються понад всіма іншими об'єктами у елементі.

  • Натисніть на колонці виділення елементу (між кнопкою призначення та смугою прокрутки), перетягніть фрагмент кольору виділення в інший фрагмент кольору виділення елементу та відпустіть кнопку миші. Якщо фрагмент кольору виділення елементу перетягується до об'єкту, елемент переміщується над об'єктом; якщо фрагмент перетягується до шару або групи, елемент переміщується понад усіма об'єктами у шарі або групі.

  • Для зміни порядку елементів на панелі «Шари», утримуючи клавішу Ctrl (Windows) або Command (Mac OS), клацніть на назвах елементів, порядок яких ви хочете змінити. Елементи повинні розташовуватися на тому ж самому рівні в ієрархії шару. Наприклад, ви можете виділити шари, що знаходяться на вищих рівнях, але не можете виділити два контури, які знаходяться в різних шарах. Потім в меню панелі «Шари» виберіть команду «Змінити порядок».

   Примітка: ви не можете переміщувати контур, групу або об’єднані елементи на верхню позицію на панелі «Шари» – у верхній частині ієрархії шарів можуть розміщуватися лише шари.

Змінення порядку стекування за допомогою команд

 1. Виконайте будь-яку з таких дій:

  • Для переміщення об'єкта на верхню або нижню позицію у групі або шарі виділіть об'єкт, який потрібно перемістити та оберіть «Об'єкт > Знаходження > На передній план» або «Об'єкт > Знаходження > На задній план».

  • Для переміщення одного об'єкта попереду або позаду стеку виділіть об'єкт, який потрібно перемістити, та оберіть «Об'єкт > Знаходження > Перекласти вперед» або «Об'єкт > Знаходження > Перемістити назад».

Про те, як зміна порядку об’єднання елементів ілюстрації в стек впливає на вигляд, можна дізнатися за адресою www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_ua. Цей посібник доступний лише англійською мовою.