Зміна форми об’єктів з ефектами

Використання ефектів — це зручний спосіб змінити форму об'єкта, не роблячі остаточних змін до їх базової геометрії. Ефекти є динамічними, тобто їх можна змінювати або видаляти у будь-який час.

Для зміни форми об'єктів можна використовувати наступні ефекти:

Перетворити на фігуру

Перетворює форму векторного об'єкта на прямокутник, прямокутник з округленими кутами або еліпс. Встановіть розміри фігури, використовуючи абсолютні або відносні розміри. Для прямокутників з округленими кутами вкажіть радіус округлення, щоб визначити кривизну закругленого краю.

Деформувати й трансформувати

Дозволяє швидко змінити форму векторних об’єктів.

Довільна деформація

Дозволяє змінити форму векторного об’єкта шляхом перетягування однієї із чотирьох кутових точок.

Втягування та роздування

Витягує опорні точки векторного об'єкта назовні, при цьому втягуючи сегменти досередини (Втягування) або втягує точки досередини, при цьому вигинаючи сегменти назовні (Роздування). Обидва параметри витягують опорні точки відносно центральної точки об'єкта.

Огрубіння.

Перетворює сегменти контуру векторного об'єкта в зубчастий масив вершин і западин різних розмірів. Встановіть максимальну довжину для сегменту контуру, використовуючи абсолютний або відносний розмір. Встановіть щільність зазубрених країв на дюйм (Деталізація) і виберіть між м'якими краями (Згладжування) або різкими краями (Кут).

Трансформувати

Змінює форму об’єкта шляхом зміни його розміру, переміщення, повертання, віддзеркалення й копіювання.

Підправлення.

Випадково скривлює і деформує сегменти контуру досередини і назовні. Встановіть вертикальну і горизонтальну деформацію, використовуючи абсолютну або відносну величину. Визначіть, чи потрібно змінювати опорні точки, перемістіть контрольні точки, які приводять до опорних точок на контурі (Контрольні точки входу) і перемістіть контрольні точки, які виходять з опорних точок на контурі (Контрольні точки виходу).

Скручування.

Повертає об'єкт різкіше у центрі, ніж по краях. Додатнє значення скручує за годинниковою стрілкою, від'ємне значення скручує проти годинникової стрілки.

Зигзаг.

Перетворює сегменти контуру об'єкта на зубчастий або хвилястий масив рівномірно розподілених вершин і западин. Встановіть довжину між вершинами і западинами, використовуючи абсолютний або відносний розмір. Встановіть кількість складок у сегменті контуру і виберіть між хвилястими краями (Згладжування) або зубчастими краями (Кут).

Викривлення.

Деформує або змінює форму об'єктів, включаючи контури, текст, сітки, переходи та бітові зображення. Виберіть одну з попередньо визначених форм викривлення. Потім виберіть, на яку вісь впливає параметр згину, і визначіть величину згину і деформації для застосування.

Округлення кутів об’єктів

Ефект «Округлені кути» перетворює кутові точки векторного об'єкта на плавні криволінійні відрізки.

  1. На панелі «Шари» виділіть елементи, які потрібно закруглити.

    Якщо необхідно закруглити визначений атрибут об'єкта, наприклад, його заливку або обведення, виділіть об'єкт на панелі «Шари», а потім виберіть атрибут на панелі «Вигляд».

  2. Виберіть пункт меню «Ефект» > «Стилізувати» > «Заокруглені кути» (команда розміщена у першому підменю «Стилізувати»).
  3. Щоб визначити кривизну округленої кривої, введіть значення в текстове поле «Радіус» і натисніть кнопку OK.